Jingmen picorna-like virus

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 5.2

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 1 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KKK8|A0A1L3KKK8_9VIRU Uncharacterized protein OS=Jingmen picorna-like virus OX=1923350 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 8.28DD2 pKa = 5.85KK3 pKa = 10.63GWCNAKK9 pKa = 10.24HH10 pKa = 5.63SLPRR14 pKa = 11.84PYY16 pKa = 10.34HH17 pKa = 5.82SFRR20 pKa = 11.84EE21 pKa = 4.22HH22 pKa = 6.4PLANRR27 pKa = 11.84IHH29 pKa = 7.14LDD31 pKa = 3.64LVPEE35 pKa = 4.26YY36 pKa = 10.09ILRR39 pKa = 11.84SEE41 pKa = 4.35VEE43 pKa = 3.99FNNFFRR49 pKa = 11.84EE50 pKa = 4.39IVCVEE55 pKa = 3.51NRR57 pKa = 11.84VYY59 pKa = 11.16SEE61 pKa = 3.9VVEE64 pKa = 4.09WFEE67 pKa = 4.03RR68 pKa = 11.84FLVRR72 pKa = 11.84TIPYY76 pKa = 9.73RR77 pKa = 11.84NYY79 pKa = 10.3SDD81 pKa = 4.17VFGASGEE88 pKa = 4.23VDD90 pKa = 3.23VHH92 pKa = 7.11LVQTWVYY99 pKa = 10.23VIYY102 pKa = 10.83CRR104 pKa = 11.84VCSLDD109 pKa = 4.03PFDD112 pKa = 5.85PDD114 pKa = 4.63DD115 pKa = 4.26VMTSGILRR123 pKa = 11.84KK124 pKa = 9.33FLSSVGTYY132 pKa = 8.74VAHH135 pKa = 6.94SRR137 pKa = 11.84TLTEE141 pKa = 4.65RR142 pKa = 11.84EE143 pKa = 3.48RR144 pKa = 11.84SLCIEE149 pKa = 3.97WNAVVMSRR157 pKa = 11.84WNHH160 pKa = 4.8FQNTTLRR167 pKa = 11.84EE168 pKa = 4.16TGDD171 pKa = 3.28VARR174 pKa = 11.84IKK176 pKa = 10.77LMEE179 pKa = 4.07VSAVLSLEE187 pKa = 4.38MKK189 pKa = 9.81HH190 pKa = 7.0LMYY193 pKa = 10.57EE194 pKa = 4.2FEE196 pKa = 4.16KK197 pKa = 11.09AHH199 pKa = 6.12GEE201 pKa = 4.02EE202 pKa = 4.86HH203 pKa = 6.4ILVYY207 pKa = 9.83MRR209 pKa = 11.84SVYY212 pKa = 10.65RR213 pKa = 11.84NLFVKK218 pKa = 10.53DD219 pKa = 3.47VFVSDD224 pKa = 5.24LRR226 pKa = 11.84DD227 pKa = 3.42LTILLEE233 pKa = 4.13EE234 pKa = 4.54PFAEE238 pKa = 4.53GVSPSKK244 pKa = 10.7NAEE247 pKa = 4.25DD248 pKa = 4.22KK249 pKa = 11.12DD250 pKa = 4.32SEE252 pKa = 4.83SKK254 pKa = 11.16VSDD257 pKa = 4.62DD258 pKa = 3.26IKK260 pKa = 11.1KK261 pKa = 10.81SGGLWNWVTQKK272 pKa = 10.32FQSIYY277 pKa = 10.53EE278 pKa = 4.4SITGFFIGKK287 pKa = 9.44KK288 pKa = 8.04NAVYY292 pKa = 10.37QFANDD297 pKa = 3.61MMRR300 pKa = 11.84KK301 pKa = 9.09VIQFFVEE308 pKa = 5.14SIDD311 pKa = 3.76PDD313 pKa = 3.5KK314 pKa = 11.05KK315 pKa = 10.72LQSILDD321 pKa = 3.96DD322 pKa = 3.91LQKK325 pKa = 10.71KK326 pKa = 8.02VQVKK330 pKa = 7.87WSRR333 pKa = 11.84ILYY336 pKa = 8.41VGVVLVVCVGFSIGIIGTSVVKK358 pKa = 9.77TLLSYY363 pKa = 11.45ASFQSMPIAEE373 pKa = 4.59GDD375 pKa = 3.35NDD377 pKa = 3.88VFSVLVTGLAFMSTSMFNIPFKK399 pKa = 9.71QVRR402 pKa = 11.84NYY404 pKa = 10.53LFEE407 pKa = 5.78ISSCLNSAKK416 pKa = 10.09TIGSFCVSVLSMLPGMVKK434 pKa = 10.32GVLARR439 pKa = 11.84FLGIGKK445 pKa = 9.44KK446 pKa = 10.03EE447 pKa = 4.0YY448 pKa = 9.82TIKK451 pKa = 10.84EE452 pKa = 4.02AMKK455 pKa = 10.7LVAEE459 pKa = 4.63WNALDD464 pKa = 3.86SLSMVEE470 pKa = 4.91HH471 pKa = 6.24VAGTDD476 pKa = 3.69YY477 pKa = 11.4YY478 pKa = 11.05SEE480 pKa = 4.4KK481 pKa = 10.71LNNLIWRR488 pKa = 11.84MNAMMTEE495 pKa = 4.42LAGAGAPPSVMSTLGRR511 pKa = 11.84ALSDD515 pKa = 4.39AISLNSQFMAFQYY528 pKa = 10.55QDD530 pKa = 3.06SKK532 pKa = 11.51RR533 pKa = 11.84PFPLWIHH540 pKa = 6.19YY541 pKa = 8.95YY542 pKa = 10.01GKK544 pKa = 9.78PGIGKK549 pKa = 9.28SVMVDD554 pKa = 2.87KK555 pKa = 10.77VIPLMAGKK563 pKa = 9.34WYY565 pKa = 10.08DD566 pKa = 3.4PYY568 pKa = 9.31TQKK571 pKa = 10.87VADD574 pKa = 4.76RR575 pKa = 11.84PLLPYY580 pKa = 9.91YY581 pKa = 10.47RR582 pKa = 11.84NSSDD586 pKa = 4.18QYY588 pKa = 8.98WSGYY592 pKa = 8.32NPNRR596 pKa = 11.84ADD598 pKa = 3.13VVVFDD603 pKa = 4.73EE604 pKa = 4.73FANVYY609 pKa = 10.29QSGQLEE615 pKa = 4.59KK616 pKa = 10.61IFLEE620 pKa = 4.16MLCLCSCAPFPLNNATVNASYY641 pKa = 10.49IGWKK645 pKa = 9.59GLHH648 pKa = 5.88FRR650 pKa = 11.84SPILLTLNNSYY661 pKa = 11.25GIGLQGNLANGIYY674 pKa = 9.92RR675 pKa = 11.84RR676 pKa = 11.84RR677 pKa = 11.84NIVIEE682 pKa = 4.29TVPHH686 pKa = 6.77PDD688 pKa = 3.13YY689 pKa = 11.05EE690 pKa = 4.71KK691 pKa = 11.11YY692 pKa = 10.31FVASKK697 pKa = 10.54IDD699 pKa = 3.61GEE701 pKa = 4.27PDD703 pKa = 2.84TWKK706 pKa = 10.79LPEE709 pKa = 4.76DD710 pKa = 3.79EE711 pKa = 4.19QEE713 pKa = 4.39KK714 pKa = 10.56LFKK717 pKa = 10.28TGEE720 pKa = 3.96YY721 pKa = 9.6LQFNIRR727 pKa = 11.84VGVGMNGIVQTLTGYY742 pKa = 11.18AEE744 pKa = 3.99LAAYY748 pKa = 9.32ILVYY752 pKa = 10.43QKK754 pKa = 9.9EE755 pKa = 4.01FHH757 pKa = 6.01MRR759 pKa = 11.84AIKK762 pKa = 10.58LLGLHH767 pKa = 6.12GRR769 pKa = 11.84ARR771 pKa = 11.84DD772 pKa = 3.61PKK774 pKa = 9.68KK775 pKa = 9.35TVDD778 pKa = 3.63QAIKK782 pKa = 10.37DD783 pKa = 3.75ALEE786 pKa = 4.23GKK788 pKa = 10.15VFVDD792 pKa = 5.11SEE794 pKa = 4.48LDD796 pKa = 3.35PDD798 pKa = 4.11AVAEE802 pKa = 4.13MEE804 pKa = 4.19EE805 pKa = 4.37DD806 pKa = 3.41RR807 pKa = 11.84AASDD811 pKa = 4.38SEE813 pKa = 4.23LDD815 pKa = 3.46RR816 pKa = 11.84MNDD819 pKa = 2.67EE820 pKa = 4.28WQTVGQKK827 pKa = 10.07RR828 pKa = 11.84MAGFYY833 pKa = 9.18WLHH836 pKa = 7.16DD837 pKa = 3.17GHH839 pKa = 6.71YY840 pKa = 9.6WYY842 pKa = 10.12DD843 pKa = 3.38PTNDD847 pKa = 3.58YY848 pKa = 10.47IYY850 pKa = 10.25PAAHH854 pKa = 7.33PPTATCVVMRR864 pKa = 11.84VDD866 pKa = 4.21LKK868 pKa = 11.53VVDD871 pKa = 4.84GEE873 pKa = 4.43NQVEE877 pKa = 4.61KK878 pKa = 10.78YY879 pKa = 10.7DD880 pKa = 3.52KK881 pKa = 10.9GYY883 pKa = 11.27YY884 pKa = 9.66LYY886 pKa = 10.62KK887 pKa = 10.63DD888 pKa = 3.29YY889 pKa = 11.38AAYY892 pKa = 9.71CKK894 pKa = 10.08RR895 pKa = 11.84YY896 pKa = 10.0GGVVPPAVSAATFEE910 pKa = 4.24KK911 pKa = 10.54TEE913 pKa = 4.17GKK915 pKa = 9.96DD916 pKa = 3.27RR917 pKa = 11.84QFNLSKK923 pKa = 10.64PLILPDD929 pKa = 4.51ADD931 pKa = 3.71DD932 pKa = 4.81LKK934 pKa = 11.46AEE936 pKa = 4.27EE937 pKa = 4.58KK938 pKa = 9.62TLSGADD944 pKa = 3.52LEE946 pKa = 4.38ALKK949 pKa = 10.88EE950 pKa = 4.18SMRR953 pKa = 11.84ISDD956 pKa = 4.09EE957 pKa = 3.91EE958 pKa = 4.15LKK960 pKa = 10.82KK961 pKa = 11.18VMEE964 pKa = 5.23PGVSDD969 pKa = 3.68QEE971 pKa = 4.34VKK973 pKa = 10.88KK974 pKa = 10.53EE975 pKa = 3.89IVVKK979 pKa = 10.66SDD981 pKa = 3.09GKK983 pKa = 10.65IGEE986 pKa = 4.61DD987 pKa = 4.22DD988 pKa = 4.08EE989 pKa = 5.14NSHH992 pKa = 6.22VDD994 pKa = 4.72SLACYY999 pKa = 9.95CSWLHH1004 pKa = 6.39TMAYY1008 pKa = 8.48WNVHH1012 pKa = 3.88GTFPRR1017 pKa = 11.84ITRR1020 pKa = 11.84SATKK1024 pKa = 9.42RR1025 pKa = 11.84TVFPWKK1031 pKa = 9.94KK1032 pKa = 8.49EE1033 pKa = 3.73KK1034 pKa = 10.21KK1035 pKa = 8.48GYY1037 pKa = 9.5SVEE1040 pKa = 4.09VPINLEE1046 pKa = 4.03YY1047 pKa = 10.09FISMVPFIGCTSICIDD1063 pKa = 4.13HH1064 pKa = 6.87SCTLMGCKK1072 pKa = 9.49HH1073 pKa = 5.63AGGRR1077 pKa = 11.84KK1078 pKa = 8.62RR1079 pKa = 11.84LSGNDD1084 pKa = 3.06HH1085 pKa = 6.21HH1086 pKa = 7.31CIYY1089 pKa = 10.94VNNEE1093 pKa = 3.44FVLVFRR1099 pKa = 11.84GIMGGMTKK1107 pKa = 10.56FSIDD1111 pKa = 3.34EE1112 pKa = 4.29DD1113 pKa = 4.26KK1114 pKa = 11.04ISEE1117 pKa = 4.13NPRR1120 pKa = 11.84KK1121 pKa = 9.2FVLWTLLDD1129 pKa = 3.74FLKK1132 pKa = 10.61ISIQGFDD1139 pKa = 4.19AEE1141 pKa = 4.54DD1142 pKa = 4.57GYY1144 pKa = 11.78LGFLSIKK1151 pKa = 8.29RR1152 pKa = 11.84TNVAKK1157 pKa = 10.58AVGRR1161 pKa = 11.84GLIKK1165 pKa = 10.71PMGPTRR1171 pKa = 11.84LEE1173 pKa = 3.58ATNRR1177 pKa = 11.84VEE1179 pKa = 3.93WPKK1182 pKa = 10.86FEE1184 pKa = 5.43LAYY1187 pKa = 10.96NDD1189 pKa = 3.49NTHH1192 pKa = 6.48CFEE1195 pKa = 5.52DD1196 pKa = 4.03ANNSDD1201 pKa = 3.73GVDD1204 pKa = 4.43LIVRR1208 pKa = 11.84DD1209 pKa = 4.3CPDD1212 pKa = 2.51VCMFEE1217 pKa = 4.35TSQGEE1222 pKa = 4.09PLSVFNYY1229 pKa = 8.64TDD1231 pKa = 3.75LAAVYY1236 pKa = 10.47APGTYY1241 pKa = 9.88FPAVQGVNDD1250 pKa = 3.93KK1251 pKa = 10.87ALSPVLVDD1259 pKa = 5.52AIVDD1263 pKa = 3.8VNEE1266 pKa = 4.02DD1267 pKa = 3.55NIRR1270 pKa = 11.84QLEE1273 pKa = 4.24YY1274 pKa = 11.13SPGIQTDD1281 pKa = 3.27VKK1283 pKa = 10.74RR1284 pKa = 11.84LVDD1287 pKa = 3.67VKK1289 pKa = 11.38LEE1291 pKa = 4.19LKK1293 pKa = 10.36SEE1295 pKa = 4.07KK1296 pKa = 9.8QKK1298 pKa = 11.56KK1299 pKa = 9.05NFYY1302 pKa = 9.67SNAMYY1307 pKa = 9.78TPTEE1311 pKa = 4.06FTSASEE1317 pKa = 4.06GDD1319 pKa = 3.82MPNVDD1324 pKa = 4.25EE1325 pKa = 4.77KK1326 pKa = 11.63EE1327 pKa = 4.1KK1328 pKa = 9.58MKK1330 pKa = 11.1KK1331 pKa = 10.46NIVEE1335 pKa = 4.11VQKK1338 pKa = 10.39WCEE1341 pKa = 3.78SSNDD1345 pKa = 3.13KK1346 pKa = 11.07VVFDD1350 pKa = 4.32KK1351 pKa = 11.43SGLIDD1356 pKa = 4.42LDD1358 pKa = 3.33ASEE1361 pKa = 5.31IYY1363 pKa = 10.55FDD1365 pKa = 3.69VSEE1368 pKa = 5.29DD1369 pKa = 3.0IWDD1372 pKa = 3.82KK1373 pKa = 11.12FVDD1376 pKa = 5.47FYY1378 pKa = 11.82AVKK1381 pKa = 10.56CGIDD1385 pKa = 3.34VSIIQSFKK1393 pKa = 9.96EE1394 pKa = 3.81DD1395 pKa = 3.06LVQRR1399 pKa = 11.84MRR1401 pKa = 11.84DD1402 pKa = 3.1ISSTYY1407 pKa = 11.03DD1408 pKa = 3.2DD1409 pKa = 4.2AGRR1412 pKa = 11.84NSGIQQFDD1420 pKa = 4.02CPIDD1424 pKa = 4.08SPSDD1428 pKa = 3.31GAVFLQYY1435 pKa = 9.12MAQFAGYY1442 pKa = 8.82AAGVAGTIWLIRR1454 pKa = 11.84KK1455 pKa = 7.43VRR1457 pKa = 11.84SMLTGDD1463 pKa = 4.27AGDD1466 pKa = 4.09DD1467 pKa = 3.15QDD1469 pKa = 4.86YY1470 pKa = 11.15EE1471 pKa = 4.64VVAPVAEE1478 pKa = 4.48ARR1480 pKa = 11.84DD1481 pKa = 3.88TSPEE1485 pKa = 3.89PNLEE1489 pKa = 4.07RR1490 pKa = 11.84KK1491 pKa = 7.54TSLVRR1496 pKa = 11.84RR1497 pKa = 11.84VARR1500 pKa = 11.84YY1501 pKa = 8.29PGAPATMHH1509 pKa = 6.3IAEE1512 pKa = 4.75ASAARR1517 pKa = 11.84ARR1519 pKa = 11.84VLRR1522 pKa = 11.84FRR1524 pKa = 11.84HH1525 pKa = 6.22DD1526 pKa = 3.2KK1527 pKa = 10.72FSFIAIGVQNDD1538 pKa = 3.84YY1539 pKa = 11.43YY1540 pKa = 10.86LTFSHH1545 pKa = 7.14LEE1547 pKa = 3.78HH1548 pKa = 7.34ALDD1551 pKa = 4.46LGRR1554 pKa = 11.84DD1555 pKa = 3.52VPLTVDD1561 pKa = 3.22VNGRR1565 pKa = 11.84SVDD1568 pKa = 3.62CTLVKK1573 pKa = 10.74DD1574 pKa = 4.01SVVALEE1580 pKa = 5.87DD1581 pKa = 3.69KK1582 pKa = 10.96DD1583 pKa = 4.37CLLFRR1588 pKa = 11.84LNGNVGFSPNIVNSFVTLEE1607 pKa = 3.93EE1608 pKa = 4.03AGRR1611 pKa = 11.84LAKK1614 pKa = 10.41SVTGWNINAVLHH1626 pKa = 5.02EE1627 pKa = 4.51VEE1629 pKa = 4.3MQSVARR1635 pKa = 11.84YY1636 pKa = 8.48CKK1638 pKa = 10.16VYY1640 pKa = 10.38SYY1642 pKa = 10.74CLPTTYY1648 pKa = 10.67EE1649 pKa = 3.79RR1650 pKa = 11.84VEE1652 pKa = 4.09FLDD1655 pKa = 5.05GIAYY1659 pKa = 7.96PAASRR1664 pKa = 11.84DD1665 pKa = 3.85GDD1667 pKa = 3.91CGTPLMAQVGDD1678 pKa = 3.74QQKK1681 pKa = 10.11ILAIHH1686 pKa = 6.03VAGQNMNYY1694 pKa = 9.75GKK1696 pKa = 10.34RR1697 pKa = 11.84GFGQIVTSEE1706 pKa = 4.08DD1707 pKa = 2.81VSYY1710 pKa = 11.51LLRR1713 pKa = 11.84CSAARR1718 pKa = 11.84EE1719 pKa = 3.88KK1720 pKa = 10.88DD1721 pKa = 2.99GQYY1724 pKa = 10.82PVTEE1728 pKa = 4.72AKK1730 pKa = 11.06GEE1732 pKa = 4.04MDD1734 pKa = 3.53VNGYY1738 pKa = 10.2GDD1740 pKa = 3.16NFKK1743 pKa = 10.56FVEE1746 pKa = 4.42SVPVEE1751 pKa = 3.98EE1752 pKa = 4.58QVFVPEE1758 pKa = 4.0KK1759 pKa = 9.19QTYY1762 pKa = 7.88EE1763 pKa = 4.01LSPVGQAHH1771 pKa = 6.26CFEE1774 pKa = 5.13IKK1776 pKa = 10.15RR1777 pKa = 11.84EE1778 pKa = 3.88PSIVSKK1784 pKa = 10.73FDD1786 pKa = 3.39PRR1788 pKa = 11.84NSDD1791 pKa = 2.62HH1792 pKa = 7.35HH1793 pKa = 7.37DD1794 pKa = 3.65PLSRR1798 pKa = 11.84AFFDD1802 pKa = 5.27LSFNDD1807 pKa = 3.65QVEE1810 pKa = 4.37ITADD1814 pKa = 3.44EE1815 pKa = 4.44LKK1817 pKa = 10.65LAKK1820 pKa = 9.96QSLLSKK1826 pKa = 10.27LRR1828 pKa = 11.84SEE1830 pKa = 4.29IDD1832 pKa = 3.08FHH1834 pKa = 8.79GFDD1837 pKa = 3.71RR1838 pKa = 11.84EE1839 pKa = 4.32LTIEE1843 pKa = 4.02EE1844 pKa = 4.94AIGGVPGLLSSMNLSSSAGYY1864 pKa = 9.21PLALQAKK1871 pKa = 5.53TTGKK1875 pKa = 9.83KK1876 pKa = 7.67QWAHH1880 pKa = 6.61FDD1882 pKa = 3.68DD1883 pKa = 4.7QGDD1886 pKa = 3.92LVITDD1891 pKa = 3.94EE1892 pKa = 4.26FRR1894 pKa = 11.84QIVKK1898 pKa = 10.27DD1899 pKa = 3.84YY1900 pKa = 11.21RR1901 pKa = 11.84CDD1903 pKa = 3.58LEE1905 pKa = 5.63NGVQRR1910 pKa = 11.84EE1911 pKa = 4.48FYY1913 pKa = 10.82FLAFPKK1919 pKa = 10.8AEE1921 pKa = 4.08LQKK1924 pKa = 10.61KK1925 pKa = 10.11SKK1927 pKa = 10.33IEE1929 pKa = 3.84QGKK1932 pKa = 7.27TRR1934 pKa = 11.84AIYY1937 pKa = 10.56SGAFEE1942 pKa = 4.48MNVVARR1948 pKa = 11.84MKK1950 pKa = 10.39FGCLLIALNNNHH1962 pKa = 6.74HH1963 pKa = 6.41EE1964 pKa = 4.16FAITINQYY1972 pKa = 10.83SYY1974 pKa = 12.03DD1975 pKa = 3.67MNEE1978 pKa = 3.46IAEE1981 pKa = 4.31YY1982 pKa = 9.22LTFCKK1987 pKa = 10.4DD1988 pKa = 3.35ALDD1991 pKa = 4.72HH1992 pKa = 7.17IIAGDD1997 pKa = 3.85FGNFDD2002 pKa = 3.28QHH2004 pKa = 5.05TQKK2007 pKa = 10.52PVQKK2011 pKa = 9.91AVYY2014 pKa = 9.77DD2015 pKa = 3.56ILFEE2019 pKa = 4.4LLPTEE2024 pKa = 4.62LQDD2027 pKa = 4.58SVAWDD2032 pKa = 3.17QFVRR2036 pKa = 11.84YY2037 pKa = 6.48QTEE2040 pKa = 3.55SGVQYY2045 pKa = 10.54RR2046 pKa = 11.84NQRR2049 pKa = 11.84FYY2051 pKa = 11.56FEE2053 pKa = 4.3VAHH2056 pKa = 7.07LSGCLFTTIGNILTNSLYY2074 pKa = 9.72MRR2076 pKa = 11.84IMFNRR2081 pKa = 11.84LYY2083 pKa = 10.37PHH2085 pKa = 7.21LEE2087 pKa = 3.38FDD2089 pKa = 3.56KK2090 pKa = 11.04CVRR2093 pKa = 11.84ACFCGDD2099 pKa = 3.57DD2100 pKa = 3.68HH2101 pKa = 8.73VMSVDD2106 pKa = 3.54VEE2108 pKa = 4.2KK2109 pKa = 11.14APLFNQNYY2117 pKa = 9.8LIQNFSKK2124 pKa = 10.73LGQVYY2129 pKa = 9.83TDD2131 pKa = 3.54DD2132 pKa = 3.52QKK2134 pKa = 11.15NTFGVPAFRR2143 pKa = 11.84KK2144 pKa = 9.12FSEE2147 pKa = 4.01ISFLGATPIYY2157 pKa = 10.19LSKK2160 pKa = 10.43GWCGRR2165 pKa = 11.84MRR2167 pKa = 11.84KK2168 pKa = 8.32DD2169 pKa = 3.27TLEE2172 pKa = 4.11QAVSWMKK2179 pKa = 10.93NGIEE2183 pKa = 4.05DD2184 pKa = 3.62WYY2186 pKa = 9.78EE2187 pKa = 3.52ATVQYY2192 pKa = 11.14VSLYY2196 pKa = 8.71TMYY2199 pKa = 10.66PRR2201 pKa = 11.84VEE2203 pKa = 4.14FNHH2206 pKa = 5.8YY2207 pKa = 9.96LEE2209 pKa = 5.37KK2210 pKa = 10.73INLVLDD2216 pKa = 4.88SIHH2219 pKa = 6.71LPKK2222 pKa = 9.82IDD2224 pKa = 3.28VAYY2227 pKa = 7.47EE2228 pKa = 3.77TRR2230 pKa = 11.84QIIASQRR2237 pKa = 11.84SVLGVEE2243 pKa = 4.06AAVAEE2248 pKa = 4.48SMTAFSEE2255 pKa = 4.93DD2256 pKa = 4.07PIFTQDD2262 pKa = 4.02QMALPMPVEE2271 pKa = 4.28GSGFGGGDD2279 pKa = 3.18VRR2281 pKa = 11.84FEE2283 pKa = 4.1EE2284 pKa = 5.19GMDD2287 pKa = 3.3SFLYY2291 pKa = 8.95KK2292 pKa = 10.4TSFQWTISQSNGTDD2306 pKa = 2.62IATYY2310 pKa = 10.53NLPFDD2315 pKa = 4.82LLRR2318 pKa = 11.84VAQGDD2323 pKa = 3.71MQTTKK2328 pKa = 9.97FRR2330 pKa = 11.84QMTFYY2335 pKa = 10.87RR2336 pKa = 11.84SDD2338 pKa = 3.68LEE2340 pKa = 4.78VRR2342 pKa = 11.84VQTNGTALQYY2352 pKa = 11.36GCLLMQWLPLCDD2364 pKa = 3.44KK2365 pKa = 10.41TRR2367 pKa = 11.84TLQTVDD2373 pKa = 3.67DD2374 pKa = 4.53FAVQHH2379 pKa = 6.29LAIAPKK2385 pKa = 10.54NSGDD2389 pKa = 3.36LVMRR2393 pKa = 11.84IPFRR2397 pKa = 11.84TNYY2400 pKa = 9.8QFLPVGKK2407 pKa = 9.58NFGSLRR2413 pKa = 11.84FRR2415 pKa = 11.84VRR2417 pKa = 11.84QKK2419 pKa = 9.88LTYY2422 pKa = 9.59TSGSPITVSLFLRR2435 pKa = 11.84FVQYY2439 pKa = 10.53DD2440 pKa = 3.63LKK2442 pKa = 11.16VPRR2445 pKa = 11.84PLVSAFAEE2453 pKa = 4.36MEE2455 pKa = 4.2SEE2457 pKa = 4.21ALQNSTPAVPVEE2469 pKa = 4.36TVQDD2473 pKa = 3.91SAPQEE2478 pKa = 4.47APPEE2482 pKa = 4.3AQPPTSGDD2490 pKa = 3.47DD2491 pKa = 3.42KK2492 pKa = 10.76PKK2494 pKa = 10.31KK2495 pKa = 9.39KK2496 pKa = 10.13RR2497 pKa = 11.84SRR2499 pKa = 11.84RR2500 pKa = 11.84SKK2502 pKa = 10.25LAQLAHH2508 pKa = 7.21ADD2510 pKa = 3.41RR2511 pKa = 11.84GAYY2514 pKa = 8.81MSYY2517 pKa = 8.59QARR2520 pKa = 11.84YY2521 pKa = 7.56FHH2523 pKa = 6.52EE2524 pKa = 5.02HH2525 pKa = 6.91GEE2527 pKa = 4.32FQTSGSMNPLYY2538 pKa = 10.56KK2539 pKa = 10.63GIAVSPEE2546 pKa = 3.54YY2547 pKa = 10.26TKK2549 pKa = 11.23YY2550 pKa = 10.79FGDD2553 pKa = 4.16AEE2555 pKa = 4.32WVAKK2559 pKa = 10.35ADD2561 pKa = 3.49AVGRR2565 pKa = 11.84GLRR2568 pKa = 11.84GNSGYY2573 pKa = 11.23NKK2575 pKa = 7.93TRR2577 pKa = 11.84RR2578 pKa = 11.84WNAKK2582 pKa = 6.68QKK2584 pKa = 10.7KK2585 pKa = 8.62KK2586 pKa = 10.94VSVSQGTQKK2595 pKa = 10.76RR2596 pKa = 11.84GGRR2599 pKa = 11.84KK2600 pKa = 7.56FWGRR2604 pKa = 11.84ARR2606 pKa = 11.84KK2607 pKa = 9.47SSQKK2611 pKa = 10.36GISYY2615 pKa = 10.63SDD2617 pKa = 3.61YY2618 pKa = 9.7VKK2620 pKa = 10.98KK2621 pKa = 10.7FGEE2624 pKa = 4.36RR2625 pKa = 11.84PAVTEE2630 pKa = 4.02KK2631 pKa = 10.67EE2632 pKa = 4.46VVVATRR2638 pKa = 11.84RR2639 pKa = 11.84GWSVLSTEE2647 pKa = 4.08TGQVVRR2653 pKa = 11.84GPKK2656 pKa = 9.83NFCKK2660 pKa = 10.54NLLQDD2665 pKa = 3.51VFEE2668 pKa = 4.84GVTDD2672 pKa = 5.03LIEE2675 pKa = 4.39GLGPQVEE2682 pKa = 4.54KK2683 pKa = 11.17LMPTVGAISSMLGFLDD2699 pKa = 4.26NPFVCDD2705 pKa = 3.69DD2706 pKa = 3.59GTRR2709 pKa = 11.84VVSAFPRR2716 pKa = 11.84MSNVTGPHH2724 pKa = 5.9ITTTMQQAPAAIYY2737 pKa = 10.22RR2738 pKa = 11.84PGRR2741 pKa = 11.84LMMDD2745 pKa = 3.9PSEE2748 pKa = 4.12MNIDD2752 pKa = 3.66FLVGRR2757 pKa = 11.84EE2758 pKa = 3.83QVLWQGTWSQTQVSGDD2774 pKa = 3.64LLLAIDD2780 pKa = 4.52LNSWLDD2786 pKa = 3.37INGKK2790 pKa = 9.73HH2791 pKa = 6.24SVGCSTYY2798 pKa = 10.63FLNLFQFFHH2807 pKa = 6.96AVPTFHH2813 pKa = 7.5VYY2815 pKa = 9.05VFKK2818 pKa = 10.9TMFHH2822 pKa = 6.23TGRR2825 pKa = 11.84LRR2827 pKa = 11.84AVFGYY2832 pKa = 10.81GEE2834 pKa = 4.44YY2835 pKa = 10.86DD2836 pKa = 3.02VDD2838 pKa = 3.32ATKK2841 pKa = 10.97NYY2843 pKa = 10.23GGTGYY2848 pKa = 7.47THH2850 pKa = 6.89ILDD2853 pKa = 3.86YY2854 pKa = 10.64TVEE2857 pKa = 4.28DD2858 pKa = 3.93VQHH2861 pKa = 6.57SFTAEE2866 pKa = 3.14WMAPTDD2872 pKa = 3.58YY2873 pKa = 10.97LRR2875 pKa = 11.84TFDD2878 pKa = 4.31GPRR2881 pKa = 11.84VADD2884 pKa = 3.56PTWIGKK2890 pKa = 9.69YY2891 pKa = 10.07DD2892 pKa = 4.04FSLGTLRR2899 pKa = 11.84LEE2901 pKa = 4.61VLNQLAVAQEE2911 pKa = 4.19TVPVEE2916 pKa = 3.99VGVLVSVTFDD2926 pKa = 3.53DD2927 pKa = 3.99VRR2929 pKa = 11.84VAIPKK2934 pKa = 9.42PYY2936 pKa = 10.18PLINAVNSGRR2946 pKa = 11.84VPTISFTGAIAEE2958 pKa = 4.09MDD2960 pKa = 3.66VTGSSTILPPDD2971 pKa = 3.65EE2972 pKa = 5.11EE2973 pKa = 4.36VDD2975 pKa = 3.9EE2976 pKa = 4.96PFVDD2980 pKa = 4.06ADD2982 pKa = 4.13DD2983 pKa = 4.21VSEE2986 pKa = 4.39TEE2988 pKa = 4.08PGAGPEE2994 pKa = 4.35HH2995 pKa = 7.01SNLDD2999 pKa = 2.81IGAQFEE3005 pKa = 4.55FLTGNVLDD3013 pKa = 4.04LLRR3016 pKa = 11.84RR3017 pKa = 11.84YY3018 pKa = 10.27VSISPALLYY3027 pKa = 9.89MYY3029 pKa = 10.51APTGSAAGINTWHH3042 pKa = 6.91AADD3045 pKa = 4.48SKK3047 pKa = 10.86LSPIVEE3053 pKa = 4.16IVVTPAMSAMTAFYY3067 pKa = 10.47RR3068 pKa = 11.84GFCGGIDD3075 pKa = 3.49YY3076 pKa = 10.67RR3077 pKa = 11.84IYY3079 pKa = 10.75CPGGIKK3085 pKa = 10.18EE3086 pKa = 4.33IFFTPSFGGRR3096 pKa = 11.84QSLALANYY3104 pKa = 9.22SSSVTNTVKK3113 pKa = 9.99TGSSITSTISLPTNVFNTTLTTSVPVEE3140 pKa = 3.84VSYY3143 pKa = 10.39PLHH3146 pKa = 7.01EE3147 pKa = 4.51NLSWIDD3153 pKa = 3.09VTVPYY3158 pKa = 8.64EE3159 pKa = 3.79QHH3161 pKa = 5.44VGYY3164 pKa = 7.41MTPEE3168 pKa = 3.85TSGDD3172 pKa = 3.39PDD3174 pKa = 4.41GIIILGVLSFKK3185 pKa = 11.07VPDD3188 pKa = 3.75GAADD3192 pKa = 3.62LKK3194 pKa = 11.09VYY3196 pKa = 10.73QKK3198 pKa = 10.98FSDD3201 pKa = 3.9DD3202 pKa = 3.64ASLGIYY3208 pKa = 9.2VPPQSYY3214 pKa = 9.0QAAVTDD3220 pKa = 4.52SVTGTIPEE3228 pKa = 4.42GTVGLAGYY3236 pKa = 9.13YY3237 pKa = 7.52WW3238 pKa = 3.74

Molecular weight:
364.22 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KKK8|A0A1L3KKK8_9VIRU Uncharacterized protein OS=Jingmen picorna-like virus OX=1923350 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 8.28DD2 pKa = 5.85KK3 pKa = 10.63GWCNAKK9 pKa = 10.24HH10 pKa = 5.63SLPRR14 pKa = 11.84PYY16 pKa = 10.34HH17 pKa = 5.82SFRR20 pKa = 11.84EE21 pKa = 4.22HH22 pKa = 6.4PLANRR27 pKa = 11.84IHH29 pKa = 7.14LDD31 pKa = 3.64LVPEE35 pKa = 4.26YY36 pKa = 10.09ILRR39 pKa = 11.84SEE41 pKa = 4.35VEE43 pKa = 3.99FNNFFRR49 pKa = 11.84EE50 pKa = 4.39IVCVEE55 pKa = 3.51NRR57 pKa = 11.84VYY59 pKa = 11.16SEE61 pKa = 3.9VVEE64 pKa = 4.09WFEE67 pKa = 4.03RR68 pKa = 11.84FLVRR72 pKa = 11.84TIPYY76 pKa = 9.73RR77 pKa = 11.84NYY79 pKa = 10.3SDD81 pKa = 4.17VFGASGEE88 pKa = 4.23VDD90 pKa = 3.23VHH92 pKa = 7.11LVQTWVYY99 pKa = 10.23VIYY102 pKa = 10.83CRR104 pKa = 11.84VCSLDD109 pKa = 4.03PFDD112 pKa = 5.85PDD114 pKa = 4.63DD115 pKa = 4.26VMTSGILRR123 pKa = 11.84KK124 pKa = 9.33FLSSVGTYY132 pKa = 8.74VAHH135 pKa = 6.94SRR137 pKa = 11.84TLTEE141 pKa = 4.65RR142 pKa = 11.84EE143 pKa = 3.48RR144 pKa = 11.84SLCIEE149 pKa = 3.97WNAVVMSRR157 pKa = 11.84WNHH160 pKa = 4.8FQNTTLRR167 pKa = 11.84EE168 pKa = 4.16TGDD171 pKa = 3.28VARR174 pKa = 11.84IKK176 pKa = 10.77LMEE179 pKa = 4.07VSAVLSLEE187 pKa = 4.38MKK189 pKa = 9.81HH190 pKa = 7.0LMYY193 pKa = 10.57EE194 pKa = 4.2FEE196 pKa = 4.16KK197 pKa = 11.09AHH199 pKa = 6.12GEE201 pKa = 4.02EE202 pKa = 4.86HH203 pKa = 6.4ILVYY207 pKa = 9.83MRR209 pKa = 11.84SVYY212 pKa = 10.65RR213 pKa = 11.84NLFVKK218 pKa = 10.53DD219 pKa = 3.47VFVSDD224 pKa = 5.24LRR226 pKa = 11.84DD227 pKa = 3.42LTILLEE233 pKa = 4.13EE234 pKa = 4.54PFAEE238 pKa = 4.53GVSPSKK244 pKa = 10.7NAEE247 pKa = 4.25DD248 pKa = 4.22KK249 pKa = 11.12DD250 pKa = 4.32SEE252 pKa = 4.83SKK254 pKa = 11.16VSDD257 pKa = 4.62DD258 pKa = 3.26IKK260 pKa = 11.1KK261 pKa = 10.81SGGLWNWVTQKK272 pKa = 10.32FQSIYY277 pKa = 10.53EE278 pKa = 4.4SITGFFIGKK287 pKa = 9.44KK288 pKa = 8.04NAVYY292 pKa = 10.37QFANDD297 pKa = 3.61MMRR300 pKa = 11.84KK301 pKa = 9.09VIQFFVEE308 pKa = 5.14SIDD311 pKa = 3.76PDD313 pKa = 3.5KK314 pKa = 11.05KK315 pKa = 10.72LQSILDD321 pKa = 3.96DD322 pKa = 3.91LQKK325 pKa = 10.71KK326 pKa = 8.02VQVKK330 pKa = 7.87WSRR333 pKa = 11.84ILYY336 pKa = 8.41VGVVLVVCVGFSIGIIGTSVVKK358 pKa = 9.77TLLSYY363 pKa = 11.45ASFQSMPIAEE373 pKa = 4.59GDD375 pKa = 3.35NDD377 pKa = 3.88VFSVLVTGLAFMSTSMFNIPFKK399 pKa = 9.71QVRR402 pKa = 11.84NYY404 pKa = 10.53LFEE407 pKa = 5.78ISSCLNSAKK416 pKa = 10.09TIGSFCVSVLSMLPGMVKK434 pKa = 10.32GVLARR439 pKa = 11.84FLGIGKK445 pKa = 9.44KK446 pKa = 10.03EE447 pKa = 4.0YY448 pKa = 9.82TIKK451 pKa = 10.84EE452 pKa = 4.02AMKK455 pKa = 10.7LVAEE459 pKa = 4.63WNALDD464 pKa = 3.86SLSMVEE470 pKa = 4.91HH471 pKa = 6.24VAGTDD476 pKa = 3.69YY477 pKa = 11.4YY478 pKa = 11.05SEE480 pKa = 4.4KK481 pKa = 10.71LNNLIWRR488 pKa = 11.84MNAMMTEE495 pKa = 4.42LAGAGAPPSVMSTLGRR511 pKa = 11.84ALSDD515 pKa = 4.39AISLNSQFMAFQYY528 pKa = 10.55QDD530 pKa = 3.06SKK532 pKa = 11.51RR533 pKa = 11.84PFPLWIHH540 pKa = 6.19YY541 pKa = 8.95YY542 pKa = 10.01GKK544 pKa = 9.78PGIGKK549 pKa = 9.28SVMVDD554 pKa = 2.87KK555 pKa = 10.77VIPLMAGKK563 pKa = 9.34WYY565 pKa = 10.08DD566 pKa = 3.4PYY568 pKa = 9.31TQKK571 pKa = 10.87VADD574 pKa = 4.76RR575 pKa = 11.84PLLPYY580 pKa = 9.91YY581 pKa = 10.47RR582 pKa = 11.84NSSDD586 pKa = 4.18QYY588 pKa = 8.98WSGYY592 pKa = 8.32NPNRR596 pKa = 11.84ADD598 pKa = 3.13VVVFDD603 pKa = 4.73EE604 pKa = 4.73FANVYY609 pKa = 10.29QSGQLEE615 pKa = 4.59KK616 pKa = 10.61IFLEE620 pKa = 4.16MLCLCSCAPFPLNNATVNASYY641 pKa = 10.49IGWKK645 pKa = 9.59GLHH648 pKa = 5.88FRR650 pKa = 11.84SPILLTLNNSYY661 pKa = 11.25GIGLQGNLANGIYY674 pKa = 9.92RR675 pKa = 11.84RR676 pKa = 11.84RR677 pKa = 11.84NIVIEE682 pKa = 4.29TVPHH686 pKa = 6.77PDD688 pKa = 3.13YY689 pKa = 11.05EE690 pKa = 4.71KK691 pKa = 11.11YY692 pKa = 10.31FVASKK697 pKa = 10.54IDD699 pKa = 3.61GEE701 pKa = 4.27PDD703 pKa = 2.84TWKK706 pKa = 10.79LPEE709 pKa = 4.76DD710 pKa = 3.79EE711 pKa = 4.19QEE713 pKa = 4.39KK714 pKa = 10.56LFKK717 pKa = 10.28TGEE720 pKa = 3.96YY721 pKa = 9.6LQFNIRR727 pKa = 11.84VGVGMNGIVQTLTGYY742 pKa = 11.18AEE744 pKa = 3.99LAAYY748 pKa = 9.32ILVYY752 pKa = 10.43QKK754 pKa = 9.9EE755 pKa = 4.01FHH757 pKa = 6.01MRR759 pKa = 11.84AIKK762 pKa = 10.58LLGLHH767 pKa = 6.12GRR769 pKa = 11.84ARR771 pKa = 11.84DD772 pKa = 3.61PKK774 pKa = 9.68KK775 pKa = 9.35TVDD778 pKa = 3.63QAIKK782 pKa = 10.37DD783 pKa = 3.75ALEE786 pKa = 4.23GKK788 pKa = 10.15VFVDD792 pKa = 5.11SEE794 pKa = 4.48LDD796 pKa = 3.35PDD798 pKa = 4.11AVAEE802 pKa = 4.13MEE804 pKa = 4.19EE805 pKa = 4.37DD806 pKa = 3.41RR807 pKa = 11.84AASDD811 pKa = 4.38SEE813 pKa = 4.23LDD815 pKa = 3.46RR816 pKa = 11.84MNDD819 pKa = 2.67EE820 pKa = 4.28WQTVGQKK827 pKa = 10.07RR828 pKa = 11.84MAGFYY833 pKa = 9.18WLHH836 pKa = 7.16DD837 pKa = 3.17GHH839 pKa = 6.71YY840 pKa = 9.6WYY842 pKa = 10.12DD843 pKa = 3.38PTNDD847 pKa = 3.58YY848 pKa = 10.47IYY850 pKa = 10.25PAAHH854 pKa = 7.33PPTATCVVMRR864 pKa = 11.84VDD866 pKa = 4.21LKK868 pKa = 11.53VVDD871 pKa = 4.84GEE873 pKa = 4.43NQVEE877 pKa = 4.61KK878 pKa = 10.78YY879 pKa = 10.7DD880 pKa = 3.52KK881 pKa = 10.9GYY883 pKa = 11.27YY884 pKa = 9.66LYY886 pKa = 10.62KK887 pKa = 10.63DD888 pKa = 3.29YY889 pKa = 11.38AAYY892 pKa = 9.71CKK894 pKa = 10.08RR895 pKa = 11.84YY896 pKa = 10.0GGVVPPAVSAATFEE910 pKa = 4.24KK911 pKa = 10.54TEE913 pKa = 4.17GKK915 pKa = 9.96DD916 pKa = 3.27RR917 pKa = 11.84QFNLSKK923 pKa = 10.64PLILPDD929 pKa = 4.51ADD931 pKa = 3.71DD932 pKa = 4.81LKK934 pKa = 11.46AEE936 pKa = 4.27EE937 pKa = 4.58KK938 pKa = 9.62TLSGADD944 pKa = 3.52LEE946 pKa = 4.38ALKK949 pKa = 10.88EE950 pKa = 4.18SMRR953 pKa = 11.84ISDD956 pKa = 4.09EE957 pKa = 3.91EE958 pKa = 4.15LKK960 pKa = 10.82KK961 pKa = 11.18VMEE964 pKa = 5.23PGVSDD969 pKa = 3.68QEE971 pKa = 4.34VKK973 pKa = 10.88KK974 pKa = 10.53EE975 pKa = 3.89IVVKK979 pKa = 10.66SDD981 pKa = 3.09GKK983 pKa = 10.65IGEE986 pKa = 4.61DD987 pKa = 4.22DD988 pKa = 4.08EE989 pKa = 5.14NSHH992 pKa = 6.22VDD994 pKa = 4.72SLACYY999 pKa = 9.95CSWLHH1004 pKa = 6.39TMAYY1008 pKa = 8.48WNVHH1012 pKa = 3.88GTFPRR1017 pKa = 11.84ITRR1020 pKa = 11.84SATKK1024 pKa = 9.42RR1025 pKa = 11.84TVFPWKK1031 pKa = 9.94KK1032 pKa = 8.49EE1033 pKa = 3.73KK1034 pKa = 10.21KK1035 pKa = 8.48GYY1037 pKa = 9.5SVEE1040 pKa = 4.09VPINLEE1046 pKa = 4.03YY1047 pKa = 10.09FISMVPFIGCTSICIDD1063 pKa = 4.13HH1064 pKa = 6.87SCTLMGCKK1072 pKa = 9.49HH1073 pKa = 5.63AGGRR1077 pKa = 11.84KK1078 pKa = 8.62RR1079 pKa = 11.84LSGNDD1084 pKa = 3.06HH1085 pKa = 6.21HH1086 pKa = 7.31CIYY1089 pKa = 10.94VNNEE1093 pKa = 3.44FVLVFRR1099 pKa = 11.84GIMGGMTKK1107 pKa = 10.56FSIDD1111 pKa = 3.34EE1112 pKa = 4.29DD1113 pKa = 4.26KK1114 pKa = 11.04ISEE1117 pKa = 4.13NPRR1120 pKa = 11.84KK1121 pKa = 9.2FVLWTLLDD1129 pKa = 3.74FLKK1132 pKa = 10.61ISIQGFDD1139 pKa = 4.19AEE1141 pKa = 4.54DD1142 pKa = 4.57GYY1144 pKa = 11.78LGFLSIKK1151 pKa = 8.29RR1152 pKa = 11.84TNVAKK1157 pKa = 10.58AVGRR1161 pKa = 11.84GLIKK1165 pKa = 10.71PMGPTRR1171 pKa = 11.84LEE1173 pKa = 3.58ATNRR1177 pKa = 11.84VEE1179 pKa = 3.93WPKK1182 pKa = 10.86FEE1184 pKa = 5.43LAYY1187 pKa = 10.96NDD1189 pKa = 3.49NTHH1192 pKa = 6.48CFEE1195 pKa = 5.52DD1196 pKa = 4.03ANNSDD1201 pKa = 3.73GVDD1204 pKa = 4.43LIVRR1208 pKa = 11.84DD1209 pKa = 4.3CPDD1212 pKa = 2.51VCMFEE1217 pKa = 4.35TSQGEE1222 pKa = 4.09PLSVFNYY1229 pKa = 8.64TDD1231 pKa = 3.75LAAVYY1236 pKa = 10.47APGTYY1241 pKa = 9.88FPAVQGVNDD1250 pKa = 3.93KK1251 pKa = 10.87ALSPVLVDD1259 pKa = 5.52AIVDD1263 pKa = 3.8VNEE1266 pKa = 4.02DD1267 pKa = 3.55NIRR1270 pKa = 11.84QLEE1273 pKa = 4.24YY1274 pKa = 11.13SPGIQTDD1281 pKa = 3.27VKK1283 pKa = 10.74RR1284 pKa = 11.84LVDD1287 pKa = 3.67VKK1289 pKa = 11.38LEE1291 pKa = 4.19LKK1293 pKa = 10.36SEE1295 pKa = 4.07KK1296 pKa = 9.8QKK1298 pKa = 11.56KK1299 pKa = 9.05NFYY1302 pKa = 9.67SNAMYY1307 pKa = 9.78TPTEE1311 pKa = 4.06FTSASEE1317 pKa = 4.06GDD1319 pKa = 3.82MPNVDD1324 pKa = 4.25EE1325 pKa = 4.77KK1326 pKa = 11.63EE1327 pKa = 4.1KK1328 pKa = 9.58MKK1330 pKa = 11.1KK1331 pKa = 10.46NIVEE1335 pKa = 4.11VQKK1338 pKa = 10.39WCEE1341 pKa = 3.78SSNDD1345 pKa = 3.13KK1346 pKa = 11.07VVFDD1350 pKa = 4.32KK1351 pKa = 11.43SGLIDD1356 pKa = 4.42LDD1358 pKa = 3.33ASEE1361 pKa = 5.31IYY1363 pKa = 10.55FDD1365 pKa = 3.69VSEE1368 pKa = 5.29DD1369 pKa = 3.0IWDD1372 pKa = 3.82KK1373 pKa = 11.12FVDD1376 pKa = 5.47FYY1378 pKa = 11.82AVKK1381 pKa = 10.56CGIDD1385 pKa = 3.34VSIIQSFKK1393 pKa = 9.96EE1394 pKa = 3.81DD1395 pKa = 3.06LVQRR1399 pKa = 11.84MRR1401 pKa = 11.84DD1402 pKa = 3.1ISSTYY1407 pKa = 11.03DD1408 pKa = 3.2DD1409 pKa = 4.2AGRR1412 pKa = 11.84NSGIQQFDD1420 pKa = 4.02CPIDD1424 pKa = 4.08SPSDD1428 pKa = 3.31GAVFLQYY1435 pKa = 9.12MAQFAGYY1442 pKa = 8.82AAGVAGTIWLIRR1454 pKa = 11.84KK1455 pKa = 7.43VRR1457 pKa = 11.84SMLTGDD1463 pKa = 4.27AGDD1466 pKa = 4.09DD1467 pKa = 3.15QDD1469 pKa = 4.86YY1470 pKa = 11.15EE1471 pKa = 4.64VVAPVAEE1478 pKa = 4.48ARR1480 pKa = 11.84DD1481 pKa = 3.88TSPEE1485 pKa = 3.89PNLEE1489 pKa = 4.07RR1490 pKa = 11.84KK1491 pKa = 7.54TSLVRR1496 pKa = 11.84RR1497 pKa = 11.84VARR1500 pKa = 11.84YY1501 pKa = 8.29PGAPATMHH1509 pKa = 6.3IAEE1512 pKa = 4.75ASAARR1517 pKa = 11.84ARR1519 pKa = 11.84VLRR1522 pKa = 11.84FRR1524 pKa = 11.84HH1525 pKa = 6.22DD1526 pKa = 3.2KK1527 pKa = 10.72FSFIAIGVQNDD1538 pKa = 3.84YY1539 pKa = 11.43YY1540 pKa = 10.86LTFSHH1545 pKa = 7.14LEE1547 pKa = 3.78HH1548 pKa = 7.34ALDD1551 pKa = 4.46LGRR1554 pKa = 11.84DD1555 pKa = 3.52VPLTVDD1561 pKa = 3.22VNGRR1565 pKa = 11.84SVDD1568 pKa = 3.62CTLVKK1573 pKa = 10.74DD1574 pKa = 4.01SVVALEE1580 pKa = 5.87DD1581 pKa = 3.69KK1582 pKa = 10.96DD1583 pKa = 4.37CLLFRR1588 pKa = 11.84LNGNVGFSPNIVNSFVTLEE1607 pKa = 3.93EE1608 pKa = 4.03AGRR1611 pKa = 11.84LAKK1614 pKa = 10.41SVTGWNINAVLHH1626 pKa = 5.02EE1627 pKa = 4.51VEE1629 pKa = 4.3MQSVARR1635 pKa = 11.84YY1636 pKa = 8.48CKK1638 pKa = 10.16VYY1640 pKa = 10.38SYY1642 pKa = 10.74CLPTTYY1648 pKa = 10.67EE1649 pKa = 3.79RR1650 pKa = 11.84VEE1652 pKa = 4.09FLDD1655 pKa = 5.05GIAYY1659 pKa = 7.96PAASRR1664 pKa = 11.84DD1665 pKa = 3.85GDD1667 pKa = 3.91CGTPLMAQVGDD1678 pKa = 3.74QQKK1681 pKa = 10.11ILAIHH1686 pKa = 6.03VAGQNMNYY1694 pKa = 9.75GKK1696 pKa = 10.34RR1697 pKa = 11.84GFGQIVTSEE1706 pKa = 4.08DD1707 pKa = 2.81VSYY1710 pKa = 11.51LLRR1713 pKa = 11.84CSAARR1718 pKa = 11.84EE1719 pKa = 3.88KK1720 pKa = 10.88DD1721 pKa = 2.99GQYY1724 pKa = 10.82PVTEE1728 pKa = 4.72AKK1730 pKa = 11.06GEE1732 pKa = 4.04MDD1734 pKa = 3.53VNGYY1738 pKa = 10.2GDD1740 pKa = 3.16NFKK1743 pKa = 10.56FVEE1746 pKa = 4.42SVPVEE1751 pKa = 3.98EE1752 pKa = 4.58QVFVPEE1758 pKa = 4.0KK1759 pKa = 9.19QTYY1762 pKa = 7.88EE1763 pKa = 4.01LSPVGQAHH1771 pKa = 6.26CFEE1774 pKa = 5.13IKK1776 pKa = 10.15RR1777 pKa = 11.84EE1778 pKa = 3.88PSIVSKK1784 pKa = 10.73FDD1786 pKa = 3.39PRR1788 pKa = 11.84NSDD1791 pKa = 2.62HH1792 pKa = 7.35HH1793 pKa = 7.37DD1794 pKa = 3.65PLSRR1798 pKa = 11.84AFFDD1802 pKa = 5.27LSFNDD1807 pKa = 3.65QVEE1810 pKa = 4.37ITADD1814 pKa = 3.44EE1815 pKa = 4.44LKK1817 pKa = 10.65LAKK1820 pKa = 9.96QSLLSKK1826 pKa = 10.27LRR1828 pKa = 11.84SEE1830 pKa = 4.29IDD1832 pKa = 3.08FHH1834 pKa = 8.79GFDD1837 pKa = 3.71RR1838 pKa = 11.84EE1839 pKa = 4.32LTIEE1843 pKa = 4.02EE1844 pKa = 4.94AIGGVPGLLSSMNLSSSAGYY1864 pKa = 9.21PLALQAKK1871 pKa = 5.53TTGKK1875 pKa = 9.83KK1876 pKa = 7.67QWAHH1880 pKa = 6.61FDD1882 pKa = 3.68DD1883 pKa = 4.7QGDD1886 pKa = 3.92LVITDD1891 pKa = 3.94EE1892 pKa = 4.26FRR1894 pKa = 11.84QIVKK1898 pKa = 10.27DD1899 pKa = 3.84YY1900 pKa = 11.21RR1901 pKa = 11.84CDD1903 pKa = 3.58LEE1905 pKa = 5.63NGVQRR1910 pKa = 11.84EE1911 pKa = 4.48FYY1913 pKa = 10.82FLAFPKK1919 pKa = 10.8AEE1921 pKa = 4.08LQKK1924 pKa = 10.61KK1925 pKa = 10.11SKK1927 pKa = 10.33IEE1929 pKa = 3.84QGKK1932 pKa = 7.27TRR1934 pKa = 11.84AIYY1937 pKa = 10.56SGAFEE1942 pKa = 4.48MNVVARR1948 pKa = 11.84MKK1950 pKa = 10.39FGCLLIALNNNHH1962 pKa = 6.74HH1963 pKa = 6.41EE1964 pKa = 4.16FAITINQYY1972 pKa = 10.83SYY1974 pKa = 12.03DD1975 pKa = 3.67MNEE1978 pKa = 3.46IAEE1981 pKa = 4.31YY1982 pKa = 9.22LTFCKK1987 pKa = 10.4DD1988 pKa = 3.35ALDD1991 pKa = 4.72HH1992 pKa = 7.17IIAGDD1997 pKa = 3.85FGNFDD2002 pKa = 3.28QHH2004 pKa = 5.05TQKK2007 pKa = 10.52PVQKK2011 pKa = 9.91AVYY2014 pKa = 9.77DD2015 pKa = 3.56ILFEE2019 pKa = 4.4LLPTEE2024 pKa = 4.62LQDD2027 pKa = 4.58SVAWDD2032 pKa = 3.17QFVRR2036 pKa = 11.84YY2037 pKa = 6.48QTEE2040 pKa = 3.55SGVQYY2045 pKa = 10.54RR2046 pKa = 11.84NQRR2049 pKa = 11.84FYY2051 pKa = 11.56FEE2053 pKa = 4.3VAHH2056 pKa = 7.07LSGCLFTTIGNILTNSLYY2074 pKa = 9.72MRR2076 pKa = 11.84IMFNRR2081 pKa = 11.84LYY2083 pKa = 10.37PHH2085 pKa = 7.21LEE2087 pKa = 3.38FDD2089 pKa = 3.56KK2090 pKa = 11.04CVRR2093 pKa = 11.84ACFCGDD2099 pKa = 3.57DD2100 pKa = 3.68HH2101 pKa = 8.73VMSVDD2106 pKa = 3.54VEE2108 pKa = 4.2KK2109 pKa = 11.14APLFNQNYY2117 pKa = 9.8LIQNFSKK2124 pKa = 10.73LGQVYY2129 pKa = 9.83TDD2131 pKa = 3.54DD2132 pKa = 3.52QKK2134 pKa = 11.15NTFGVPAFRR2143 pKa = 11.84KK2144 pKa = 9.12FSEE2147 pKa = 4.01ISFLGATPIYY2157 pKa = 10.19LSKK2160 pKa = 10.43GWCGRR2165 pKa = 11.84MRR2167 pKa = 11.84KK2168 pKa = 8.32DD2169 pKa = 3.27TLEE2172 pKa = 4.11QAVSWMKK2179 pKa = 10.93NGIEE2183 pKa = 4.05DD2184 pKa = 3.62WYY2186 pKa = 9.78EE2187 pKa = 3.52ATVQYY2192 pKa = 11.14VSLYY2196 pKa = 8.71TMYY2199 pKa = 10.66PRR2201 pKa = 11.84VEE2203 pKa = 4.14FNHH2206 pKa = 5.8YY2207 pKa = 9.96LEE2209 pKa = 5.37KK2210 pKa = 10.73INLVLDD2216 pKa = 4.88SIHH2219 pKa = 6.71LPKK2222 pKa = 9.82IDD2224 pKa = 3.28VAYY2227 pKa = 7.47EE2228 pKa = 3.77TRR2230 pKa = 11.84QIIASQRR2237 pKa = 11.84SVLGVEE2243 pKa = 4.06AAVAEE2248 pKa = 4.48SMTAFSEE2255 pKa = 4.93DD2256 pKa = 4.07PIFTQDD2262 pKa = 4.02QMALPMPVEE2271 pKa = 4.28GSGFGGGDD2279 pKa = 3.18VRR2281 pKa = 11.84FEE2283 pKa = 4.1EE2284 pKa = 5.19GMDD2287 pKa = 3.3SFLYY2291 pKa = 8.95KK2292 pKa = 10.4TSFQWTISQSNGTDD2306 pKa = 2.62IATYY2310 pKa = 10.53NLPFDD2315 pKa = 4.82LLRR2318 pKa = 11.84VAQGDD2323 pKa = 3.71MQTTKK2328 pKa = 9.97FRR2330 pKa = 11.84QMTFYY2335 pKa = 10.87RR2336 pKa = 11.84SDD2338 pKa = 3.68LEE2340 pKa = 4.78VRR2342 pKa = 11.84VQTNGTALQYY2352 pKa = 11.36GCLLMQWLPLCDD2364 pKa = 3.44KK2365 pKa = 10.41TRR2367 pKa = 11.84TLQTVDD2373 pKa = 3.67DD2374 pKa = 4.53FAVQHH2379 pKa = 6.29LAIAPKK2385 pKa = 10.54NSGDD2389 pKa = 3.36LVMRR2393 pKa = 11.84IPFRR2397 pKa = 11.84TNYY2400 pKa = 9.8QFLPVGKK2407 pKa = 9.58NFGSLRR2413 pKa = 11.84FRR2415 pKa = 11.84VRR2417 pKa = 11.84QKK2419 pKa = 9.88LTYY2422 pKa = 9.59TSGSPITVSLFLRR2435 pKa = 11.84FVQYY2439 pKa = 10.53DD2440 pKa = 3.63LKK2442 pKa = 11.16VPRR2445 pKa = 11.84PLVSAFAEE2453 pKa = 4.36MEE2455 pKa = 4.2SEE2457 pKa = 4.21ALQNSTPAVPVEE2469 pKa = 4.36TVQDD2473 pKa = 3.91SAPQEE2478 pKa = 4.47APPEE2482 pKa = 4.3AQPPTSGDD2490 pKa = 3.47DD2491 pKa = 3.42KK2492 pKa = 10.76PKK2494 pKa = 10.31KK2495 pKa = 9.39KK2496 pKa = 10.13RR2497 pKa = 11.84SRR2499 pKa = 11.84RR2500 pKa = 11.84SKK2502 pKa = 10.25LAQLAHH2508 pKa = 7.21ADD2510 pKa = 3.41RR2511 pKa = 11.84GAYY2514 pKa = 8.81MSYY2517 pKa = 8.59QARR2520 pKa = 11.84YY2521 pKa = 7.56FHH2523 pKa = 6.52EE2524 pKa = 5.02HH2525 pKa = 6.91GEE2527 pKa = 4.32FQTSGSMNPLYY2538 pKa = 10.56KK2539 pKa = 10.63GIAVSPEE2546 pKa = 3.54YY2547 pKa = 10.26TKK2549 pKa = 11.23YY2550 pKa = 10.79FGDD2553 pKa = 4.16AEE2555 pKa = 4.32WVAKK2559 pKa = 10.35ADD2561 pKa = 3.49AVGRR2565 pKa = 11.84GLRR2568 pKa = 11.84GNSGYY2573 pKa = 11.23NKK2575 pKa = 7.93TRR2577 pKa = 11.84RR2578 pKa = 11.84WNAKK2582 pKa = 6.68QKK2584 pKa = 10.7KK2585 pKa = 8.62KK2586 pKa = 10.94VSVSQGTQKK2595 pKa = 10.76RR2596 pKa = 11.84GGRR2599 pKa = 11.84KK2600 pKa = 7.56FWGRR2604 pKa = 11.84ARR2606 pKa = 11.84KK2607 pKa = 9.47SSQKK2611 pKa = 10.36GISYY2615 pKa = 10.63SDD2617 pKa = 3.61YY2618 pKa = 9.7VKK2620 pKa = 10.98KK2621 pKa = 10.7FGEE2624 pKa = 4.36RR2625 pKa = 11.84PAVTEE2630 pKa = 4.02KK2631 pKa = 10.67EE2632 pKa = 4.46VVVATRR2638 pKa = 11.84RR2639 pKa = 11.84GWSVLSTEE2647 pKa = 4.08TGQVVRR2653 pKa = 11.84GPKK2656 pKa = 9.83NFCKK2660 pKa = 10.54NLLQDD2665 pKa = 3.51VFEE2668 pKa = 4.84GVTDD2672 pKa = 5.03LIEE2675 pKa = 4.39GLGPQVEE2682 pKa = 4.54KK2683 pKa = 11.17LMPTVGAISSMLGFLDD2699 pKa = 4.26NPFVCDD2705 pKa = 3.69DD2706 pKa = 3.59GTRR2709 pKa = 11.84VVSAFPRR2716 pKa = 11.84MSNVTGPHH2724 pKa = 5.9ITTTMQQAPAAIYY2737 pKa = 10.22RR2738 pKa = 11.84PGRR2741 pKa = 11.84LMMDD2745 pKa = 3.9PSEE2748 pKa = 4.12MNIDD2752 pKa = 3.66FLVGRR2757 pKa = 11.84EE2758 pKa = 3.83QVLWQGTWSQTQVSGDD2774 pKa = 3.64LLLAIDD2780 pKa = 4.52LNSWLDD2786 pKa = 3.37INGKK2790 pKa = 9.73HH2791 pKa = 6.24SVGCSTYY2798 pKa = 10.63FLNLFQFFHH2807 pKa = 6.96AVPTFHH2813 pKa = 7.5VYY2815 pKa = 9.05VFKK2818 pKa = 10.9TMFHH2822 pKa = 6.23TGRR2825 pKa = 11.84LRR2827 pKa = 11.84AVFGYY2832 pKa = 10.81GEE2834 pKa = 4.44YY2835 pKa = 10.86DD2836 pKa = 3.02VDD2838 pKa = 3.32ATKK2841 pKa = 10.97NYY2843 pKa = 10.23GGTGYY2848 pKa = 7.47THH2850 pKa = 6.89ILDD2853 pKa = 3.86YY2854 pKa = 10.64TVEE2857 pKa = 4.28DD2858 pKa = 3.93VQHH2861 pKa = 6.57SFTAEE2866 pKa = 3.14WMAPTDD2872 pKa = 3.58YY2873 pKa = 10.97LRR2875 pKa = 11.84TFDD2878 pKa = 4.31GPRR2881 pKa = 11.84VADD2884 pKa = 3.56PTWIGKK2890 pKa = 9.69YY2891 pKa = 10.07DD2892 pKa = 4.04FSLGTLRR2899 pKa = 11.84LEE2901 pKa = 4.61VLNQLAVAQEE2911 pKa = 4.19TVPVEE2916 pKa = 3.99VGVLVSVTFDD2926 pKa = 3.53DD2927 pKa = 3.99VRR2929 pKa = 11.84VAIPKK2934 pKa = 9.42PYY2936 pKa = 10.18PLINAVNSGRR2946 pKa = 11.84VPTISFTGAIAEE2958 pKa = 4.09MDD2960 pKa = 3.66VTGSSTILPPDD2971 pKa = 3.65EE2972 pKa = 5.11EE2973 pKa = 4.36VDD2975 pKa = 3.9EE2976 pKa = 4.96PFVDD2980 pKa = 4.06ADD2982 pKa = 4.13DD2983 pKa = 4.21VSEE2986 pKa = 4.39TEE2988 pKa = 4.08PGAGPEE2994 pKa = 4.35HH2995 pKa = 7.01SNLDD2999 pKa = 2.81IGAQFEE3005 pKa = 4.55FLTGNVLDD3013 pKa = 4.04LLRR3016 pKa = 11.84RR3017 pKa = 11.84YY3018 pKa = 10.27VSISPALLYY3027 pKa = 9.89MYY3029 pKa = 10.51APTGSAAGINTWHH3042 pKa = 6.91AADD3045 pKa = 4.48SKK3047 pKa = 10.86LSPIVEE3053 pKa = 4.16IVVTPAMSAMTAFYY3067 pKa = 10.47RR3068 pKa = 11.84GFCGGIDD3075 pKa = 3.49YY3076 pKa = 10.67RR3077 pKa = 11.84IYY3079 pKa = 10.75CPGGIKK3085 pKa = 10.18EE3086 pKa = 4.33IFFTPSFGGRR3096 pKa = 11.84QSLALANYY3104 pKa = 9.22SSSVTNTVKK3113 pKa = 9.99TGSSITSTISLPTNVFNTTLTTSVPVEE3140 pKa = 3.84VSYY3143 pKa = 10.39PLHH3146 pKa = 7.01EE3147 pKa = 4.51NLSWIDD3153 pKa = 3.09VTVPYY3158 pKa = 8.64EE3159 pKa = 3.79QHH3161 pKa = 5.44VGYY3164 pKa = 7.41MTPEE3168 pKa = 3.85TSGDD3172 pKa = 3.39PDD3174 pKa = 4.41GIIILGVLSFKK3185 pKa = 11.07VPDD3188 pKa = 3.75GAADD3192 pKa = 3.62LKK3194 pKa = 11.09VYY3196 pKa = 10.73QKK3198 pKa = 10.98FSDD3201 pKa = 3.9DD3202 pKa = 3.64ASLGIYY3208 pKa = 9.2VPPQSYY3214 pKa = 9.0QAAVTDD3220 pKa = 4.52SVTGTIPEE3228 pKa = 4.42GTVGLAGYY3236 pKa = 9.13YY3237 pKa = 7.52WW3238 pKa = 3.74

Molecular weight:
364.22 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

1

0

1

3238

3238

3238

3238.0

364.22

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

6.671 ± 0.0

1.482 ± 0.0

6.64 ± 0.0

5.991 ± 0.0

5.188 ± 0.0

6.794 ± 0.0

1.915 ± 0.0

4.849 ± 0.0

5.59 ± 0.0

7.937 ± 0.0

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.625 ± 0.0

4.015 ± 0.0

4.571 ± 0.0

3.86 ± 0.0

4.694 ± 0.0

7.103 ± 0.0

5.435 ± 0.0

8.709 ± 0.0

1.421 ± 0.0

4.509 ± 0.0

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski