Wenling picorna-like virus 7

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 5.81

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KM90|A0A1L3KM90_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenling picorna-like virus 7 OX=1923535 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.04YY2 pKa = 10.41AVDD5 pKa = 4.18TILRR9 pKa = 11.84FSMNASPMHH18 pKa = 5.9QGRR21 pKa = 11.84LVVFFQPLVYY31 pKa = 10.21DD32 pKa = 3.42VSMYY36 pKa = 10.57NQAKK40 pKa = 10.57AYY42 pKa = 6.81MTTLNHH48 pKa = 5.55VWLDD52 pKa = 3.58PSKK55 pKa = 10.94SSVVEE60 pKa = 3.24MRR62 pKa = 11.84IPYY65 pKa = 9.59RR66 pKa = 11.84HH67 pKa = 5.32VRR69 pKa = 11.84PYY71 pKa = 10.63LRR73 pKa = 11.84HH74 pKa = 6.45PGPKK78 pKa = 7.87EE79 pKa = 3.8TPGIEE84 pKa = 3.97TSMGMVRR91 pKa = 11.84CMQFNKK97 pKa = 10.03LQCPSDD103 pKa = 3.17AVNPVNVSVVVSFEE117 pKa = 3.73NGRR120 pKa = 11.84WIVPYY125 pKa = 10.43DD126 pKa = 3.53VEE128 pKa = 4.63QGLNQGNTIAKK139 pKa = 9.09VINISGANNKK149 pKa = 9.85LDD151 pKa = 3.39VRR153 pKa = 11.84DD154 pKa = 4.57AYY156 pKa = 10.03SQKK159 pKa = 11.02ADD161 pKa = 3.3NALALSVDD169 pKa = 4.13PLGMHH174 pKa = 6.51TPGLSVPSFGVSLKK188 pKa = 10.71GISGLSSARR197 pKa = 11.84GAVFCDD203 pKa = 3.78RR204 pKa = 11.84LTLDD208 pKa = 4.09PSSINPLTPDD218 pKa = 3.09ISGIDD223 pKa = 3.78IDD225 pKa = 4.15EE226 pKa = 4.1MSYY229 pKa = 11.0SYY231 pKa = 10.62LIPLFSLVSTVTWATTDD248 pKa = 3.47KK249 pKa = 10.67TNHH252 pKa = 6.27ALLTGFLSPAGSAGDD267 pKa = 3.77KK268 pKa = 10.8VDD270 pKa = 4.08VPLLHH275 pKa = 6.31YY276 pKa = 10.05LSRR279 pKa = 11.84MHH281 pKa = 6.73LFWRR285 pKa = 11.84GSLRR289 pKa = 11.84FKK291 pKa = 10.89IMVVGTTFHH300 pKa = 6.95KK301 pKa = 10.78GLLFFGVHH309 pKa = 5.98YY310 pKa = 9.39GDD312 pKa = 4.01HH313 pKa = 6.24MSAIEE318 pKa = 4.22GSNTGCYY325 pKa = 10.26GSYY328 pKa = 10.87LSLDD332 pKa = 3.14QGKK335 pKa = 9.5NEE337 pKa = 4.88FIVDD341 pKa = 3.45VPYY344 pKa = 10.61ISSTPARR351 pKa = 11.84GSGVKK356 pKa = 10.71DD357 pKa = 3.2MDD359 pKa = 3.82NAIGMWSLSVINPLVTTGTVVDD381 pKa = 3.81KK382 pKa = 11.74VEE384 pKa = 4.19INVLISGGDD393 pKa = 3.48DD394 pKa = 3.53FQFHH398 pKa = 5.97YY399 pKa = 10.27MRR401 pKa = 11.84GIPSTDD407 pKa = 3.25MIYY410 pKa = 11.11GPGADD415 pKa = 3.41VFITKK420 pKa = 9.74DD421 pKa = 3.28QQIDD425 pKa = 3.39RR426 pKa = 11.84NAFKK430 pKa = 10.57PLDD433 pKa = 4.29DD434 pKa = 5.84LEE436 pKa = 4.91DD437 pKa = 4.12VYY439 pKa = 11.93DD440 pKa = 3.96KK441 pKa = 10.98FANPKK446 pKa = 9.66VEE448 pKa = 4.08EE449 pKa = 4.4GLNQSALKK457 pKa = 10.21FISEE461 pKa = 4.24SSLGDD466 pKa = 3.4GMSNAQVQDD475 pKa = 3.57ALVEE479 pKa = 4.23PSHH482 pKa = 6.51EE483 pKa = 4.31GQPKK487 pKa = 9.83LVEE490 pKa = 4.0TMVIRR495 pKa = 11.84KK496 pKa = 9.81DD497 pKa = 3.35GGATDD502 pKa = 3.72EE503 pKa = 4.13QLQKK507 pKa = 10.32EE508 pKa = 4.84TITSLDD514 pKa = 3.65KK515 pKa = 11.09PSVFHH520 pKa = 7.13SNFGEE525 pKa = 4.45SVRR528 pKa = 11.84SLAEE532 pKa = 3.73VSRR535 pKa = 11.84RR536 pKa = 11.84SYY538 pKa = 10.03WIGRR542 pKa = 11.84MFAGSPDD549 pKa = 3.4RR550 pKa = 11.84AIDD553 pKa = 3.91LLYY556 pKa = 10.58LSHH559 pKa = 6.59VLSGQMVAGDD569 pKa = 3.83NFLDD573 pKa = 4.27FTPITYY579 pKa = 9.94FSRR582 pKa = 11.84LFGASRR588 pKa = 11.84GSIRR592 pKa = 11.84FRR594 pKa = 11.84FQLAAYY600 pKa = 9.43VNVKK604 pKa = 10.66GNVEE608 pKa = 4.21SQGPSAMIWFDD619 pKa = 3.39PTTNPPLSPTSSPFNGDD636 pKa = 2.05ITANVAARR644 pKa = 11.84VYY646 pKa = 10.77GKK648 pKa = 10.37YY649 pKa = 10.51GRR651 pKa = 11.84ANAQPLAVLNAVQNVVSVEE670 pKa = 3.79IPYY673 pKa = 10.55LSPEE677 pKa = 3.97YY678 pKa = 10.11MYY680 pKa = 10.64TNPLFSSPIDD690 pKa = 3.83AQSLHH695 pKa = 6.59YY696 pKa = 10.73DD697 pKa = 3.69SGSLTAQPRR706 pKa = 11.84GCLVLQSLSDD716 pKa = 3.57AARR719 pKa = 11.84VVVDD723 pKa = 3.6VFVEE727 pKa = 4.51FANDD731 pKa = 3.03FRR733 pKa = 11.84FGFFRR738 pKa = 11.84GATLSYY744 pKa = 10.64ASPGVFGSNYY754 pKa = 9.98SFGVVKK760 pKa = 10.79KK761 pKa = 10.56GDD763 pKa = 3.78SVPNLGSIVGAGLVNFIGPRR783 pKa = 11.84AA784 pKa = 3.44

Molecular weight:
85.56 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KM90|A0A1L3KM90_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenling picorna-like virus 7 OX=1923535 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 8.13DD2 pKa = 5.64KK3 pKa = 11.35GDD5 pKa = 4.89DD6 pKa = 3.65SDD8 pKa = 4.72LAASRR13 pKa = 11.84ATDD16 pKa = 3.85GVADD20 pKa = 4.41LAGGDD25 pKa = 3.76AVFCSVSFSEE35 pKa = 4.33KK36 pKa = 10.36QKK38 pKa = 10.94DD39 pKa = 3.76VYY41 pKa = 10.97GFRR44 pKa = 11.84FFDD47 pKa = 3.97FQGGDD52 pKa = 3.36CVGQYY57 pKa = 10.68LVYY60 pKa = 10.76VPLRR64 pKa = 11.84QSRR67 pKa = 11.84KK68 pKa = 8.18FGRR71 pKa = 11.84DD72 pKa = 3.39FVRR75 pKa = 11.84GRR77 pKa = 11.84PVYY80 pKa = 10.25VLPCGAEE87 pKa = 3.68PVRR90 pKa = 11.84RR91 pKa = 11.84YY92 pKa = 10.38LHH94 pKa = 5.79VLEE97 pKa = 4.37PHH99 pKa = 5.53VVRR102 pKa = 11.84HH103 pKa = 4.87VQVSKK108 pKa = 10.42QASRR112 pKa = 11.84QSKK115 pKa = 8.76FVSVLRR121 pKa = 11.84ALEE124 pKa = 3.75ARR126 pKa = 11.84YY127 pKa = 10.08AGTEE131 pKa = 4.02HH132 pKa = 7.45EE133 pKa = 5.2DD134 pKa = 3.83PVCKK138 pKa = 10.19EE139 pKa = 3.97LTKK142 pKa = 10.11MEE144 pKa = 4.51HH145 pKa = 7.18DD146 pKa = 3.68YY147 pKa = 11.33LRR149 pKa = 11.84RR150 pKa = 11.84HH151 pKa = 5.18SRR153 pKa = 11.84RR154 pKa = 11.84VLRR157 pKa = 11.84QEE159 pKa = 3.88RR160 pKa = 11.84GSNEE164 pKa = 4.03SLLLAGVAITGALVGAALQAAFTAISPFTPARR196 pKa = 11.84YY197 pKa = 9.22RR198 pKa = 11.84EE199 pKa = 3.89GAMCGEE205 pKa = 4.46LLEE208 pKa = 4.27ILKK211 pKa = 10.83SKK213 pKa = 10.32ISSVLGRR220 pKa = 11.84AQAHH224 pKa = 5.92LVDD227 pKa = 5.35LLLVCTGVWLAYY239 pKa = 9.76KK240 pKa = 10.33IGGLASLMVSMPFISEE256 pKa = 4.16KK257 pKa = 10.89VGVEE261 pKa = 3.83SGIIQADD268 pKa = 3.91EE269 pKa = 4.36PSCQEE274 pKa = 3.67VVRR277 pKa = 11.84GVVSLIGLLLFGKK290 pKa = 10.17LATSEE295 pKa = 3.71KK296 pKa = 9.85GDD298 pKa = 3.56RR299 pKa = 11.84VFRR302 pKa = 11.84KK303 pKa = 10.22AKK305 pKa = 10.5DD306 pKa = 3.26VFQCVGSLDD315 pKa = 4.15RR316 pKa = 11.84VFCTASAAASFFSNLFTSWGDD337 pKa = 3.41EE338 pKa = 4.1FVPTAFFEE346 pKa = 4.12QRR348 pKa = 11.84YY349 pKa = 9.37DD350 pKa = 2.94VDD352 pKa = 3.99KK353 pKa = 10.93IYY355 pKa = 11.39GEE357 pKa = 4.52FKK359 pKa = 10.43DD360 pKa = 3.49ACNVEE365 pKa = 4.2GHH367 pKa = 5.23VAIPKK372 pKa = 10.37DD373 pKa = 3.82FLHH376 pKa = 6.8DD377 pKa = 3.23QYY379 pKa = 11.75AAQRR383 pKa = 11.84FVDD386 pKa = 4.28AYY388 pKa = 9.59EE389 pKa = 4.26ALSDD393 pKa = 3.81VVTAAEE399 pKa = 4.28KK400 pKa = 9.95VQHH403 pKa = 6.48KK404 pKa = 8.32FQQKK408 pKa = 8.89RR409 pKa = 11.84HH410 pKa = 5.79DD411 pKa = 3.62LRR413 pKa = 11.84NYY415 pKa = 6.41YY416 pKa = 8.72TLYY419 pKa = 9.3KK420 pKa = 9.33TARR423 pKa = 11.84CATGKK428 pKa = 8.33VTGRR432 pKa = 11.84VTPFCVYY439 pKa = 7.85MHH441 pKa = 7.06GPPGTCKK448 pKa = 9.76STIAADD454 pKa = 3.89LCRR457 pKa = 11.84YY458 pKa = 7.84LFPHH462 pKa = 5.51HH463 pKa = 6.73TYY465 pKa = 10.56YY466 pKa = 10.83VRR468 pKa = 11.84SNLDD472 pKa = 3.78NYY474 pKa = 9.22WSGYY478 pKa = 6.52NAKK481 pKa = 9.27RR482 pKa = 11.84DD483 pKa = 3.69QMVVFDD489 pKa = 5.88DD490 pKa = 4.71FEE492 pKa = 4.32QVQVPGCVRR501 pKa = 11.84DD502 pKa = 3.35LFEE505 pKa = 4.49FMKK508 pKa = 10.45IATNNPVPLNMPSVDD523 pKa = 4.21NPDD526 pKa = 3.87LGLKK530 pKa = 10.62GEE532 pKa = 4.37TFRR535 pKa = 11.84SPFIFCASNLGEE547 pKa = 4.05PQYY550 pKa = 11.1HH551 pKa = 7.0GIASPDD557 pKa = 2.85AFRR560 pKa = 11.84RR561 pKa = 11.84RR562 pKa = 11.84RR563 pKa = 11.84HH564 pKa = 5.7IVVQTMWGDD573 pKa = 3.84GAPVDD578 pKa = 3.51EE579 pKa = 5.58HH580 pKa = 6.57GQFVYY585 pKa = 10.89GPGVTPMQFVRR596 pKa = 11.84YY597 pKa = 8.71QLQDD601 pKa = 3.13TFDD604 pKa = 3.48MRR606 pKa = 11.84NIGRR610 pKa = 11.84PMDD613 pKa = 3.94KK614 pKa = 11.02DD615 pKa = 3.52EE616 pKa = 4.55LFKK619 pKa = 11.5VIDD622 pKa = 4.45DD623 pKa = 3.92KK624 pKa = 12.15YY625 pKa = 7.61MAHH628 pKa = 6.36MEE630 pKa = 4.1RR631 pKa = 11.84EE632 pKa = 3.89IGRR635 pKa = 11.84LKK637 pKa = 10.8LSEE640 pKa = 4.27EE641 pKa = 4.74GEE643 pKa = 4.47NQCKK647 pKa = 8.6TGEE650 pKa = 4.07WGDD653 pKa = 3.84PLSCQVACKK662 pKa = 10.1CVQDD666 pKa = 3.69ALARR670 pKa = 11.84VQKK673 pKa = 9.7IQKK676 pKa = 8.77LGVVRR681 pKa = 11.84RR682 pKa = 11.84VWAINALQIEE692 pKa = 5.2CFSAPTWPEE701 pKa = 3.48VFTAQVALAMISDD714 pKa = 4.22TVKK717 pKa = 10.42QHH719 pKa = 5.68WDD721 pKa = 3.25LPKK724 pKa = 10.94GDD726 pKa = 4.0GTDD729 pKa = 3.25VFYY732 pKa = 10.86CSNMLRR738 pKa = 11.84WSAVAGVVGNISVAALAIRR757 pKa = 11.84GVFKK761 pKa = 10.75LVSSFCDD768 pKa = 2.97KK769 pKa = 10.38TAADD773 pKa = 3.86SQSNTNEE780 pKa = 4.33SACGAPRR787 pKa = 11.84AKK789 pKa = 10.26ARR791 pKa = 11.84PRR793 pKa = 11.84GVFKK797 pKa = 10.33PYY799 pKa = 10.12RR800 pKa = 11.84KK801 pKa = 9.32EE802 pKa = 3.74AGKK805 pKa = 10.34NEE807 pKa = 4.01AGLNQNTDD815 pKa = 2.95AQRR818 pKa = 11.84IMANMVHH825 pKa = 5.77VVVAGQSSPSTSSAQGLVLRR845 pKa = 11.84GRR847 pKa = 11.84TVMVNQHH854 pKa = 6.28LFVPHH859 pKa = 6.74EE860 pKa = 4.51GPYY863 pKa = 10.5EE864 pKa = 3.92VTVYY868 pKa = 10.55GRR870 pKa = 11.84ALSTHH875 pKa = 5.27SSEE878 pKa = 4.55YY879 pKa = 10.46GSQTFVLDD887 pKa = 4.44EE888 pKa = 4.19YY889 pKa = 11.11EE890 pKa = 4.75KK891 pKa = 10.87AYY893 pKa = 10.59DD894 pKa = 3.83DD895 pKa = 3.3QGEE898 pKa = 4.26RR899 pKa = 11.84VDD901 pKa = 4.64LAFFKK906 pKa = 11.03LPVSFRR912 pKa = 11.84CFPSILSLFAKK923 pKa = 10.44DD924 pKa = 3.58QDD926 pKa = 3.5HH927 pKa = 7.09CAMQKK932 pKa = 10.13YY933 pKa = 8.91PAVTHH938 pKa = 6.17IVRR941 pKa = 11.84DD942 pKa = 3.91EE943 pKa = 4.39EE944 pKa = 4.38GMPMLWNGRR953 pKa = 11.84AHH955 pKa = 6.15IQNFQWMGTYY965 pKa = 10.43GLSHH969 pKa = 7.6DD970 pKa = 4.02FGYY973 pKa = 8.15WTEE976 pKa = 3.86PHH978 pKa = 5.76TQAGDD983 pKa = 3.49CGTPLLSRR991 pKa = 11.84RR992 pKa = 11.84GKK994 pKa = 9.81IVGVLVGTTPGLRR1007 pKa = 11.84SVYY1010 pKa = 10.41LRR1012 pKa = 11.84VDD1014 pKa = 3.12HH1015 pKa = 7.54DD1016 pKa = 4.39FLASFCGDD1024 pKa = 4.19EE1025 pKa = 4.39INSIDD1030 pKa = 4.77LYY1032 pKa = 10.77PPFLSEE1038 pKa = 4.01TFSHH1042 pKa = 6.09VKK1044 pKa = 10.16HH1045 pKa = 6.1VGGVVAGKK1053 pKa = 7.79GTPSEE1058 pKa = 4.27YY1059 pKa = 10.85VKK1061 pKa = 11.12VPLEE1065 pKa = 4.31DD1066 pKa = 4.08KK1067 pKa = 11.02EE1068 pKa = 5.0DD1069 pKa = 3.72VFVDD1073 pKa = 3.7AVEE1076 pKa = 4.15VFPPNLVDD1084 pKa = 3.75EE1085 pKa = 4.86SSLVSSVLKK1094 pKa = 10.71YY1095 pKa = 10.41DD1096 pKa = 3.73VPPVCLDD1103 pKa = 3.28QALLDD1108 pKa = 3.99QIRR1111 pKa = 11.84DD1112 pKa = 3.61EE1113 pKa = 5.53LIDD1116 pKa = 3.74EE1117 pKa = 4.66FADD1120 pKa = 3.4AAEE1123 pKa = 4.18SFEE1126 pKa = 4.77VYY1128 pKa = 9.37TKK1130 pKa = 10.94EE1131 pKa = 3.86DD1132 pKa = 3.77AEE1134 pKa = 4.47VGLTVDD1140 pKa = 4.89GMTLIDD1146 pKa = 4.45GVDD1149 pKa = 3.61VTKK1152 pKa = 10.32STGNPYY1158 pKa = 10.03VSEE1161 pKa = 4.18GVTRR1165 pKa = 11.84TACLAQEE1172 pKa = 4.05PMYY1175 pKa = 10.44EE1176 pKa = 4.12SRR1178 pKa = 11.84FDD1180 pKa = 3.49TRR1182 pKa = 11.84HH1183 pKa = 5.97RR1184 pKa = 11.84LAKK1187 pKa = 10.4AGIRR1191 pKa = 11.84FKK1193 pKa = 11.11DD1194 pKa = 3.35SWWRR1198 pKa = 11.84DD1199 pKa = 3.31FLKK1202 pKa = 10.97DD1203 pKa = 3.7EE1204 pKa = 4.5LVKK1207 pKa = 10.46EE1208 pKa = 4.72SKK1210 pKa = 10.93VEE1212 pKa = 4.0TPRR1215 pKa = 11.84VITIPPFDD1223 pKa = 5.09LYY1225 pKa = 11.96VMMRR1229 pKa = 11.84MYY1231 pKa = 10.88YY1232 pKa = 9.5EE1233 pKa = 4.37WFNAWLLEE1241 pKa = 3.75RR1242 pKa = 11.84RR1243 pKa = 11.84LGVNSAVGICCEE1255 pKa = 3.93SGEE1258 pKa = 4.06WHH1260 pKa = 6.92LLARR1264 pKa = 11.84HH1265 pKa = 5.81LGEE1268 pKa = 3.74NRR1270 pKa = 11.84RR1271 pKa = 11.84FICIDD1276 pKa = 3.64FSNFDD1281 pKa = 3.53GSIPAQIMHH1290 pKa = 6.7CFFDD1294 pKa = 4.1VVHH1297 pKa = 6.75ALAARR1302 pKa = 11.84GGAKK1306 pKa = 9.28TEE1308 pKa = 4.15SLSVMKK1314 pKa = 10.27VVQDD1318 pKa = 3.86EE1319 pKa = 4.31IVYY1322 pKa = 7.71TQHH1325 pKa = 6.29SARR1328 pKa = 11.84GLRR1331 pKa = 11.84YY1332 pKa = 8.39VTHH1335 pKa = 6.77SGNPSGNYY1343 pKa = 7.86LTASMNTVCNMIVWRR1358 pKa = 11.84YY1359 pKa = 8.62AAMRR1363 pKa = 11.84CGIPRR1368 pKa = 11.84SVSSAFYY1375 pKa = 10.93GDD1377 pKa = 4.64DD1378 pKa = 3.24GVLGYY1383 pKa = 9.49EE1384 pKa = 4.53SRR1386 pKa = 11.84CFDD1389 pKa = 4.59PDD1391 pKa = 3.3VLIPFFRR1398 pKa = 11.84QEE1400 pKa = 3.04MGMRR1404 pKa = 11.84LKK1406 pKa = 11.07FEE1408 pKa = 4.41VEE1410 pKa = 4.04PFCPLSRR1417 pKa = 11.84VVFLKK1422 pKa = 10.63RR1423 pKa = 11.84RR1424 pKa = 11.84FCKK1427 pKa = 10.45NHH1429 pKa = 6.17GSTQKK1434 pKa = 10.52YY1435 pKa = 8.55VPQIDD1440 pKa = 3.37KK1441 pKa = 9.8STIYY1445 pKa = 10.48KK1446 pKa = 9.44ILHH1449 pKa = 5.16YY1450 pKa = 9.41YY1451 pKa = 9.52RR1452 pKa = 11.84RR1453 pKa = 11.84GACGEE1458 pKa = 3.9RR1459 pKa = 11.84VDD1461 pKa = 5.13RR1462 pKa = 11.84LRR1464 pKa = 11.84CALLFAWFHH1473 pKa = 6.22GPLFFQQVCEE1483 pKa = 3.9MVRR1486 pKa = 11.84PYY1488 pKa = 10.92GCSLTWGEE1496 pKa = 4.12VSVLYY1501 pKa = 10.35ASKK1504 pKa = 10.54RR1505 pKa = 11.84ISSEE1509 pKa = 3.39IEE1511 pKa = 3.48RR1512 pKa = 11.84VLWEE1516 pKa = 3.91RR1517 pKa = 3.93

Molecular weight:
170.42 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

2301

784

1517

1150.5

127.99

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

7.214 ± 0.409

2.086 ± 0.835

6.302 ± 0.044

4.781 ± 0.991

5.519 ± 0.094

7.736 ± 0.394

2.477 ± 0.252

3.911 ± 0.539

4.259 ± 0.396

7.997 ± 0.243

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.651 ± 0.236

3.346 ± 0.939

4.998 ± 0.575

3.738 ± 0.243

5.91 ± 0.907

7.866 ± 1.348

4.433 ± 0.165

9.735 ± 0.171

1.217 ± 0.187

3.824 ± 0.001

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski