Changjiang picorna-like virus 6

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 6.62

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KNP0|A0A1L3KNP0_9VIRU Uncharacterized protein OS=Changjiang picorna-like virus 6 OX=1922795 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.17KK2 pKa = 8.13TTAVTMFQNEE12 pKa = 3.9ADD14 pKa = 3.51VCAEE18 pKa = 4.19VNASANPTIVPDD30 pKa = 5.18DD31 pKa = 5.29DD32 pKa = 5.23IGDD35 pKa = 3.84LKK37 pKa = 11.01KK38 pKa = 10.81YY39 pKa = 10.44LSRR42 pKa = 11.84PFPWRR47 pKa = 11.84SGSFTASPGAQEE59 pKa = 4.18TFNISSLGNVTTVFGQGIFDD79 pKa = 3.75KK80 pKa = 10.98MEE82 pKa = 4.12GALGFRR88 pKa = 11.84ATFCFKK94 pKa = 10.87VVVTATPFHH103 pKa = 6.4QGVAAISFQYY113 pKa = 11.33GNISAGNNTRR123 pKa = 11.84GSFYY127 pKa = 11.07YY128 pKa = 10.56LAPNLPHH135 pKa = 6.55VKK137 pKa = 10.25LDD139 pKa = 3.29IAEE142 pKa = 4.22QTSATLKK149 pKa = 10.55VPFISACEE157 pKa = 3.84YY158 pKa = 10.12WPLKK162 pKa = 10.85SEE164 pKa = 4.33AEE166 pKa = 4.04DD167 pKa = 3.32WNVNMGTFAITRR179 pKa = 11.84LTSFRR184 pKa = 11.84LTGTQTAPRR193 pKa = 11.84YY194 pKa = 7.37TVYY197 pKa = 9.65TWLEE201 pKa = 3.95DD202 pKa = 3.67VEE204 pKa = 5.37LVGAYY209 pKa = 9.14PYY211 pKa = 9.2ATKK214 pKa = 10.0TVTFQAGLDD223 pKa = 3.52AEE225 pKa = 4.32LRR227 pKa = 11.84EE228 pKa = 4.41SKK230 pKa = 10.49LVSRR234 pKa = 11.84GLTTVSKK241 pKa = 10.53IAGSLTQVPIIGPIAGHH258 pKa = 5.39TAWFSRR264 pKa = 11.84LLSGAASSFGYY275 pKa = 9.89SRR277 pKa = 11.84PVDD280 pKa = 3.45EE281 pKa = 4.22TVVRR285 pKa = 11.84RR286 pKa = 11.84KK287 pKa = 9.88MIVGYY292 pKa = 10.37AGEE295 pKa = 4.37SHH297 pKa = 7.6VDD299 pKa = 3.48MPSSSFKK306 pKa = 10.1ATPFQTNKK314 pKa = 10.3LAVGKK319 pKa = 10.49LGGNGIDD326 pKa = 3.3EE327 pKa = 4.41MSFEE331 pKa = 5.47HH332 pKa = 7.21ILAKK336 pKa = 10.08PSYY339 pKa = 9.72IYY341 pKa = 10.53RR342 pKa = 11.84KK343 pKa = 9.82QFDD346 pKa = 3.55STGAVGDD353 pKa = 4.29LLYY356 pKa = 10.91CSIVSPSCFWYY367 pKa = 10.13RR368 pKa = 11.84DD369 pKa = 3.52NVGTGNIGLPPNATLTTSAFAPSTIMYY396 pKa = 9.32LGSNFRR402 pKa = 11.84YY403 pKa = 8.32WRR405 pKa = 11.84GKK407 pKa = 9.2FRR409 pKa = 11.84YY410 pKa = 8.99HH411 pKa = 6.41IKK413 pKa = 10.14FSKK416 pKa = 9.65TKK418 pKa = 7.91MHH420 pKa = 7.11GGRR423 pKa = 11.84VLLSFTPSSIFNQNSPITTSMEE445 pKa = 3.92IPDD448 pKa = 4.23SNTAGVQMTGYY459 pKa = 10.92SKK461 pKa = 10.5MFDD464 pKa = 3.4LRR466 pKa = 11.84DD467 pKa = 3.59GSEE470 pKa = 4.03VEE472 pKa = 3.76FDD474 pKa = 4.93IPFTCQSPYY483 pKa = 8.27QTFTGTTGVFAIQIISPLNSPTNASDD509 pKa = 3.29IVDD512 pKa = 3.42MMVSVSALPGFEE524 pKa = 5.0FSAIMPSLIDD534 pKa = 3.49GVAPNGSISDD544 pKa = 3.45AGVYY548 pKa = 9.18KK549 pKa = 10.46QAGGATDD556 pKa = 3.4TSDD559 pKa = 3.01ASMYY563 pKa = 10.59IPGEE567 pKa = 4.09KK568 pKa = 8.67YY569 pKa = 9.2TSVKK573 pKa = 9.59QLMMIPDD580 pKa = 3.25WHH582 pKa = 8.11IFDD585 pKa = 3.9QANATTLTFTLGPWFKK601 pKa = 11.12KK602 pKa = 10.45NYY604 pKa = 9.77LPNTTGTTPIGSTATAAYY622 pKa = 9.2YY623 pKa = 10.35GSKK626 pKa = 9.5SGRR629 pKa = 11.84MQDD632 pKa = 3.62LFAFANGSAEE642 pKa = 4.14YY643 pKa = 9.72TVITDD648 pKa = 4.13KK649 pKa = 11.09PDD651 pKa = 3.25AAATTITVFTSPNDD665 pKa = 3.56TGNTFTAPGSLYY677 pKa = 10.57QKK679 pKa = 10.56GLNEE683 pKa = 4.4FAAHH687 pKa = 5.87TMFEE691 pKa = 4.22NRR693 pKa = 11.84GSFRR697 pKa = 11.84VCVPSFTKK705 pKa = 9.84YY706 pKa = 9.05QRR708 pKa = 11.84VPAALFSGLVGSDD721 pKa = 2.62ATAPSNYY728 pKa = 8.35TVSGVFTAHH737 pKa = 3.73VTAMRR742 pKa = 11.84VRR744 pKa = 11.84NNSLTTTRR752 pKa = 11.84VAFGKK757 pKa = 10.48AAGDD761 pKa = 3.87DD762 pKa = 3.68ATVSQFIGPPLCNFFQATAANSPNPSTLPFF792 pKa = 4.46

Molecular weight:
85.47 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KNP0|A0A1L3KNP0_9VIRU Uncharacterized protein OS=Changjiang picorna-like virus 6 OX=1922795 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.61HH2 pKa = 7.59IACQFFLTLGYY13 pKa = 9.74KK14 pKa = 10.11QSTHH18 pKa = 5.86QIQRR22 pKa = 11.84TMNAFNKK29 pKa = 8.59TNAVSTLVRR38 pKa = 11.84RR39 pKa = 11.84YY40 pKa = 7.73TDD42 pKa = 2.88KK43 pKa = 11.15SLQVGDD49 pKa = 3.31NKK51 pKa = 9.86QRR53 pKa = 11.84RR54 pKa = 11.84KK55 pKa = 10.54FEE57 pKa = 4.12MLTKK61 pKa = 9.86QDD63 pKa = 3.19KK64 pKa = 10.23RR65 pKa = 11.84DD66 pKa = 3.18WRR68 pKa = 11.84EE69 pKa = 3.12ALQRR73 pKa = 11.84HH74 pKa = 5.48IAALRR79 pKa = 11.84SRR81 pKa = 11.84AGSRR85 pKa = 11.84PLRR88 pKa = 11.84RR89 pKa = 11.84AFQSKK94 pKa = 9.98PKK96 pKa = 10.23GKK98 pKa = 9.42NAHH101 pKa = 6.39KK102 pKa = 10.16INRR105 pKa = 11.84ISRR108 pKa = 11.84YY109 pKa = 8.19EE110 pKa = 3.76EE111 pKa = 4.01SLASMVMGSDD121 pKa = 4.02GYY123 pKa = 10.38VEE125 pKa = 4.14KK126 pKa = 10.78QSYY129 pKa = 10.7ASAATIGVAAALSTTGAYY147 pKa = 10.66YY148 pKa = 9.64MYY150 pKa = 10.95KK151 pKa = 10.01RR152 pKa = 11.84LSKK155 pKa = 10.28MADD158 pKa = 3.06KK159 pKa = 10.76VVSVSDD165 pKa = 4.01SIGAQVNDD173 pKa = 5.57GIAKK177 pKa = 9.15FRR179 pKa = 11.84QYY181 pKa = 11.08FSDD184 pKa = 5.7FIDD187 pKa = 3.27SLKK190 pKa = 10.8RR191 pKa = 11.84VGSWLAKK198 pKa = 8.78FTICAAGLWFVNKK211 pKa = 9.71YY212 pKa = 9.6VNAPALSVVITSMVLASVPEE232 pKa = 3.85ASNLFGIQKK241 pKa = 9.94QSFDD245 pKa = 3.67GSCNLIALLFTLLAPTIGGKK265 pKa = 9.99YY266 pKa = 10.0GFMVNTFMRR275 pKa = 11.84TVGAFPKK282 pKa = 10.17FSEE285 pKa = 4.29GLPVFMDD292 pKa = 4.21KK293 pKa = 10.85IMDD296 pKa = 3.94VVEE299 pKa = 5.02KK300 pKa = 10.79AIDD303 pKa = 3.84WILKK307 pKa = 7.8RR308 pKa = 11.84TTGGSFSFEE317 pKa = 3.62RR318 pKa = 11.84KK319 pKa = 8.88MDD321 pKa = 3.66LTTKK325 pKa = 8.85WRR327 pKa = 11.84NEE329 pKa = 3.62VLAMCNEE336 pKa = 4.22VDD338 pKa = 3.81TQPKK342 pKa = 9.42VSLEE346 pKa = 4.3TVHH349 pKa = 7.08AMQKK353 pKa = 10.05KK354 pKa = 7.94VQEE357 pKa = 5.01GYY359 pKa = 11.69GLMQLMTHH367 pKa = 6.12KK368 pKa = 10.41QSKK371 pKa = 10.74DD372 pKa = 3.03EE373 pKa = 3.9VARR376 pKa = 11.84YY377 pKa = 9.34IDD379 pKa = 3.64RR380 pKa = 11.84LNSRR384 pKa = 11.84LAPHH388 pKa = 7.31LGTLASEE395 pKa = 4.23NNMRR399 pKa = 11.84VMPYY403 pKa = 10.36CAMLGGGSGIGKK415 pKa = 7.79TSVVQVYY422 pKa = 10.76ASMILVLAGEE432 pKa = 4.59VKK434 pKa = 10.59ASEE437 pKa = 4.26VLQNLWQKK445 pKa = 10.9GISEE449 pKa = 4.37YY450 pKa = 10.4WNGYY454 pKa = 8.3LGQRR458 pKa = 11.84AIIKK462 pKa = 9.69DD463 pKa = 3.25DD464 pKa = 3.63CFQVRR469 pKa = 11.84GVAGAQDD476 pKa = 3.9SEE478 pKa = 4.27AMEE481 pKa = 5.21LIRR484 pKa = 11.84AVGNWACPLNYY495 pKa = 10.21ADD497 pKa = 4.28VDD499 pKa = 4.24SKK501 pKa = 11.32GRR503 pKa = 11.84YY504 pKa = 8.12YY505 pKa = 11.16LDD507 pKa = 3.06VALIVGTTNAANIRR521 pKa = 11.84ADD523 pKa = 3.42WEE525 pKa = 4.17PFITCPEE532 pKa = 3.82ALVRR536 pKa = 11.84RR537 pKa = 11.84FQGAYY542 pKa = 8.11WLEE545 pKa = 3.99LNKK548 pKa = 10.51EE549 pKa = 4.32YY550 pKa = 10.83EE551 pKa = 4.06NDD553 pKa = 2.93MGRR556 pKa = 11.84FDD558 pKa = 3.88FEE560 pKa = 4.22KK561 pKa = 10.46VSRR564 pKa = 11.84VYY566 pKa = 10.95ASRR569 pKa = 11.84LSSFAARR576 pKa = 11.84VASEE580 pKa = 4.28PTWKK584 pKa = 8.79PTEE587 pKa = 4.62DD588 pKa = 3.77DD589 pKa = 4.08VLDD592 pKa = 4.37LFPWDD597 pKa = 2.92AWTVHH602 pKa = 5.24MHH604 pKa = 6.91DD605 pKa = 5.1FSNSNPLNGPVLPGGMKK622 pKa = 10.0QAVKK626 pKa = 10.54DD627 pKa = 3.53AANSIKK633 pKa = 10.3ARR635 pKa = 11.84KK636 pKa = 8.04AAHH639 pKa = 7.16RR640 pKa = 11.84DD641 pKa = 3.25TVQNITEE648 pKa = 4.13HH649 pKa = 6.48LKK651 pKa = 10.3VAEE654 pKa = 4.15SVIDD658 pKa = 3.65KK659 pKa = 10.83LFVDD663 pKa = 4.47KK664 pKa = 11.03QAGATIVGEE673 pKa = 4.47ISATTSDD680 pKa = 3.27NFEE683 pKa = 4.17RR684 pKa = 11.84DD685 pKa = 3.01LRR687 pKa = 11.84ASYY690 pKa = 9.85PGQSIQYY697 pKa = 7.98STVEE701 pKa = 4.01VKK703 pKa = 10.93GLLTAGTDD711 pKa = 3.84GEE713 pKa = 4.96PILLDD718 pKa = 3.55LEE720 pKa = 4.73RR721 pKa = 11.84RR722 pKa = 11.84DD723 pKa = 3.52ATFCEE728 pKa = 4.49TVKK731 pKa = 11.12ANLVAWANRR740 pKa = 11.84LVSYY744 pKa = 11.1VGDD747 pKa = 3.94TLDD750 pKa = 3.42KK751 pKa = 10.76TLGPSVGEE759 pKa = 4.15FNGEE763 pKa = 3.6PTLNVARR770 pKa = 11.84VAVEE774 pKa = 3.89GALCGLALTCVFKK787 pKa = 11.01LIHH790 pKa = 6.19GAVGMLWAMVEE801 pKa = 4.24ALFKK805 pKa = 10.98AVGINTQSNAPPAQSKK821 pKa = 11.11DD822 pKa = 3.09KK823 pKa = 10.81GLKK826 pKa = 9.82KK827 pKa = 10.71FEE829 pKa = 4.13FPKK832 pKa = 10.79VSLQLGAPPQEE843 pKa = 4.05HH844 pKa = 5.6VHH846 pKa = 6.61DD847 pKa = 3.75NVYY850 pKa = 11.32NNMYY854 pKa = 10.46AIGYY858 pKa = 9.21DD859 pKa = 3.48DD860 pKa = 4.96GGVYY864 pKa = 9.38MPVGNIIGIGGQVFVMPAHH883 pKa = 6.65FDD885 pKa = 3.61DD886 pKa = 4.98YY887 pKa = 11.26LAKK890 pKa = 10.31HH891 pKa = 6.27ANADD895 pKa = 3.48ADD897 pKa = 4.02VVLIMCSNVHH907 pKa = 6.54MITRR911 pKa = 11.84IPLKK915 pKa = 9.97LFKK918 pKa = 10.42SFRR921 pKa = 11.84RR922 pKa = 11.84ARR924 pKa = 11.84FEE926 pKa = 4.01STTDD930 pKa = 3.07MVGISFEE937 pKa = 4.12KK938 pKa = 9.73YY939 pKa = 10.04APIRR943 pKa = 11.84QHH945 pKa = 6.15RR946 pKa = 11.84VIVGYY951 pKa = 8.06FLKK954 pKa = 9.8EE955 pKa = 4.13TEE957 pKa = 3.83ISNILRR963 pKa = 11.84GTNVAVRR970 pKa = 11.84LDD972 pKa = 3.01IGRR975 pKa = 11.84RR976 pKa = 11.84RR977 pKa = 11.84KK978 pKa = 10.25DD979 pKa = 3.19KK980 pKa = 10.89EE981 pKa = 3.9IVRR984 pKa = 11.84TTLMSHH990 pKa = 6.48RR991 pKa = 11.84SEE993 pKa = 4.27YY994 pKa = 11.11VPMVSANDD1002 pKa = 4.11GSKK1005 pKa = 8.99LTSLIRR1011 pKa = 11.84YY1012 pKa = 7.56DD1013 pKa = 4.01MPTMSGDD1020 pKa = 3.34CGAPLMLSEE1029 pKa = 3.58NRR1031 pKa = 11.84YY1032 pKa = 9.47YY1033 pKa = 10.88GGRR1036 pKa = 11.84CILGLHH1042 pKa = 5.69VAGKK1046 pKa = 5.21TTLMSRR1052 pKa = 11.84EE1053 pKa = 4.52GYY1055 pKa = 9.96SVIASQEE1062 pKa = 3.97CMRR1065 pKa = 11.84EE1066 pKa = 3.13IWLRR1070 pKa = 11.84LGPSEE1075 pKa = 4.14EE1076 pKa = 4.4VEE1078 pKa = 3.88VDD1080 pKa = 3.7TVHH1083 pKa = 6.93SQMRR1087 pKa = 11.84QVTNEE1092 pKa = 3.69EE1093 pKa = 4.47FVTLEE1098 pKa = 3.95AGLVEE1103 pKa = 4.43KK1104 pKa = 10.8GIIGGSMSYY1113 pKa = 10.32LGPLNEE1119 pKa = 4.68PVNLAPKK1126 pKa = 8.76TALIPSPMHH1135 pKa = 6.4ADD1137 pKa = 3.65EE1138 pKa = 5.31PFGPCPVAPAILYY1151 pKa = 8.31PVVKK1155 pKa = 10.27DD1156 pKa = 3.53GLRR1159 pKa = 11.84VYY1161 pKa = 10.78PMARR1165 pKa = 11.84AVEE1168 pKa = 5.14AYY1170 pKa = 10.26QSDD1173 pKa = 4.65VVVKK1177 pKa = 10.34APQVLDD1183 pKa = 3.35IAAEE1187 pKa = 4.3VAFKK1191 pKa = 10.76PLMKK1195 pKa = 9.63VTQDD1199 pKa = 3.31FPRR1202 pKa = 11.84DD1203 pKa = 3.48VLSFEE1208 pKa = 4.4EE1209 pKa = 4.63AVVPPEE1215 pKa = 3.76GWKK1218 pKa = 10.54LKK1220 pKa = 9.63PLNRR1224 pKa = 11.84KK1225 pKa = 9.06SSAGYY1230 pKa = 9.79KK1231 pKa = 8.41YY1232 pKa = 10.37RR1233 pKa = 11.84SYY1235 pKa = 9.99VTAAKK1240 pKa = 9.18PGKK1243 pKa = 9.81VAFLGKK1249 pKa = 10.45EE1250 pKa = 3.72GDD1252 pKa = 3.58VDD1254 pKa = 4.59FSRR1257 pKa = 11.84PEE1259 pKa = 3.63LDD1261 pKa = 3.01IVRR1264 pKa = 11.84KK1265 pKa = 9.8DD1266 pKa = 3.24VTSIISHH1273 pKa = 6.69AKK1275 pKa = 8.92RR1276 pKa = 11.84GVRR1279 pKa = 11.84LPHH1282 pKa = 6.22YY1283 pKa = 9.06CTDD1286 pKa = 3.81FLKK1289 pKa = 11.08DD1290 pKa = 3.39EE1291 pKa = 4.55LRR1293 pKa = 11.84PLEE1296 pKa = 4.18KK1297 pKa = 10.74VEE1299 pKa = 4.0AVKK1302 pKa = 10.05TRR1304 pKa = 11.84MISGTEE1310 pKa = 3.67LDD1312 pKa = 3.44YY1313 pKa = 11.28TIAVRR1318 pKa = 11.84MYY1320 pKa = 9.9FGAFNAAMLATPVVNGMAPGINHH1343 pKa = 4.68YY1344 pKa = 6.97TQWGEE1349 pKa = 3.57LATRR1353 pKa = 11.84LISKK1357 pKa = 10.17GGAVFDD1363 pKa = 4.49GDD1365 pKa = 3.98FSRR1368 pKa = 11.84FDD1370 pKa = 3.43ASEE1373 pKa = 4.1QPWVHH1378 pKa = 5.71MKK1380 pKa = 10.02ILEE1383 pKa = 5.15VINQWYY1389 pKa = 9.62AMKK1392 pKa = 10.7GGTEE1396 pKa = 3.58EE1397 pKa = 4.44DD1398 pKa = 3.47DD1399 pKa = 3.57RR1400 pKa = 11.84VRR1402 pKa = 11.84TILWEE1407 pKa = 4.06DD1408 pKa = 3.91VIHH1411 pKa = 6.23SVHH1414 pKa = 5.73ITGDD1418 pKa = 3.74SSSHH1422 pKa = 5.24GQLVQWHH1429 pKa = 6.6KK1430 pKa = 10.87SLPSGHH1436 pKa = 7.47PLTTVINSMYY1446 pKa = 10.77SLLALTTCYY1455 pKa = 10.32IHH1457 pKa = 6.57LTGDD1461 pKa = 3.42SRR1463 pKa = 11.84DD1464 pKa = 3.28MWEE1467 pKa = 4.15HH1468 pKa = 5.31VFINTFGDD1476 pKa = 3.83DD1477 pKa = 3.29NVAGVDD1483 pKa = 3.51EE1484 pKa = 4.45SVRR1487 pKa = 11.84DD1488 pKa = 3.56VFNQVTVASAMSEE1501 pKa = 4.19LFNLTYY1507 pKa = 9.81TAGAKK1512 pKa = 9.79DD1513 pKa = 3.97GKK1515 pKa = 10.15LVPYY1519 pKa = 9.77TDD1521 pKa = 3.5IYY1523 pKa = 11.18NITFLKK1529 pKa = 10.47RR1530 pKa = 11.84SFLRR1534 pKa = 11.84DD1535 pKa = 3.38EE1536 pKa = 4.26EE1537 pKa = 4.35TSDD1540 pKa = 3.74IIGSAPCMDD1549 pKa = 3.42WVGPLAKK1556 pKa = 10.19EE1557 pKa = 4.1SFLYY1561 pKa = 9.05TPYY1564 pKa = 10.92YY1565 pKa = 9.57YY1566 pKa = 10.41RR1567 pKa = 11.84NKK1569 pKa = 10.08KK1570 pKa = 10.21DD1571 pKa = 3.29PRR1573 pKa = 11.84KK1574 pKa = 10.49DD1575 pKa = 3.0ITDD1578 pKa = 3.43NCDD1581 pKa = 2.96ILLGEE1586 pKa = 4.69LALHH1590 pKa = 6.65PKK1592 pKa = 10.46SMWDD1596 pKa = 3.32EE1597 pKa = 3.96YY1598 pKa = 11.36FPLLKK1603 pKa = 10.03QWCVKK1608 pKa = 10.7NDD1610 pKa = 3.11IEE1612 pKa = 4.53LTFEE1616 pKa = 3.97SRR1618 pKa = 11.84SAARR1622 pKa = 11.84AYY1624 pKa = 8.36ITTRR1628 pKa = 11.84FDD1630 pKa = 2.83VWFF1633 pKa = 4.48

Molecular weight:
182.16 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

2425

792

1633

1212.5

133.81

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

8.825 ± 0.262

1.196 ± 0.094

5.402 ± 0.496

4.619 ± 0.801

4.99 ± 0.923

7.381 ± 0.417

1.814 ± 0.278

4.99 ± 0.033

5.361 ± 0.666

7.505 ± 0.856

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

3.175 ± 0.264

4.165 ± 0.256

4.825 ± 0.624

3.052 ± 0.011

4.825 ± 0.714

7.588 ± 0.886

7.216 ± 1.71

7.835 ± 0.704

1.485 ± 0.176

3.753 ± 0.018

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski