Wenzhou channeled applesnail virus 2

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 5.32

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KME8|A0A1L3KME8_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenzhou channeled applesnail virus 2 OX=1923558 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.43GNVEE5 pKa = 4.14THH7 pKa = 5.54QLATFADD14 pKa = 4.38DD15 pKa = 3.46SSLVSGAKK23 pKa = 10.13PMISNNTSWRR33 pKa = 11.84TFAEE37 pKa = 4.19EE38 pKa = 3.89NRR40 pKa = 11.84THH42 pKa = 7.44GILDD46 pKa = 3.54VLSRR50 pKa = 11.84PVLLTDD56 pKa = 4.87SSAIWSTSKK65 pKa = 10.31QANSFPTDD73 pKa = 3.19AVSNSVFTFPASILNKK89 pKa = 9.87SVNIVRR95 pKa = 11.84KK96 pKa = 9.19LAGFTYY102 pKa = 10.07FRR104 pKa = 11.84ADD106 pKa = 3.03VKK108 pKa = 10.8IRR110 pKa = 11.84VMVNAQAFSQGKK122 pKa = 8.1LWIWFSPYY130 pKa = 10.46EE131 pKa = 4.23LGAGTQTSADD141 pKa = 3.37NLAAKK146 pKa = 9.14TGYY149 pKa = 9.61PGVEE153 pKa = 3.9LDD155 pKa = 3.78VASGVPVEE163 pKa = 5.48FSIPYY168 pKa = 8.69CAPNSHH174 pKa = 6.0YY175 pKa = 9.73TLTSGEE181 pKa = 4.16GTMGDD186 pKa = 3.53LFLTVLSPLTISDD199 pKa = 3.43ASISVFAWFEE209 pKa = 4.44NIDD212 pKa = 3.53LTMPTGAEE220 pKa = 3.65RR221 pKa = 11.84GVLPDD226 pKa = 3.57EE227 pKa = 4.65YY228 pKa = 10.95FVIDD232 pKa = 3.71QQGLVALSTTAAVSDD247 pKa = 3.68VWGGQSMAIDD257 pKa = 3.84GTTKK261 pKa = 10.3VVLTSSLLIISATGNFIVLPAGISISGKK289 pKa = 9.44IEE291 pKa = 3.86AVGTDD296 pKa = 3.16SALQISTEE304 pKa = 4.21SNPVGLVGYY313 pKa = 8.11MVTNVSGNDD322 pKa = 3.44YY323 pKa = 11.21DD324 pKa = 4.27VLCAASSNVFCFGWNPDD341 pKa = 3.59RR342 pKa = 11.84IYY344 pKa = 11.43NSDD347 pKa = 3.76TPVYY351 pKa = 9.87IYY353 pKa = 10.53NSPTGNTVTATQINIPNVFSCPVNASEE380 pKa = 4.12YY381 pKa = 7.72TQGYY385 pKa = 6.95LTSFNTSDD393 pKa = 3.05KK394 pKa = 11.02AIFIFPPITKK404 pKa = 9.16TKK406 pKa = 7.69YY407 pKa = 7.83TSGAVSINNGSVTGQIRR424 pKa = 11.84HH425 pKa = 5.18FTGSTNSLFKK435 pKa = 10.41FASSVSTTKK444 pKa = 10.83VMIVAQSDD452 pKa = 3.49NRR454 pKa = 11.84DD455 pKa = 3.05EE456 pKa = 4.84DD457 pKa = 3.4EE458 pKa = 4.24WYY460 pKa = 10.78KK461 pKa = 11.12NYY463 pKa = 10.37PKK465 pKa = 10.63AQASEE470 pKa = 4.4AEE472 pKa = 4.05ALAISGVVTNAYY484 pKa = 6.99KK485 pKa = 10.05TLRR488 pKa = 11.84SMSKK492 pKa = 9.81IPMLSSLTAPLSWISRR508 pKa = 11.84MGSLASSGFSKK519 pKa = 9.35PTDD522 pKa = 3.67VNALTPLVNLPAKK535 pKa = 10.4GFTHH539 pKa = 5.89VTGQDD544 pKa = 3.24MSISLSAIPDD554 pKa = 3.36NSIGVSPGVFATDD567 pKa = 3.13IDD569 pKa = 4.1EE570 pKa = 4.06MDD572 pKa = 3.46INYY575 pKa = 9.28ICKK578 pKa = 9.91KK579 pKa = 8.72PCYY582 pKa = 9.54LRR584 pKa = 11.84RR585 pKa = 11.84DD586 pKa = 3.04AWTNTTTGKK595 pKa = 10.03IYY597 pKa = 10.45SIFVSPGICATSDD610 pKa = 3.06ILFQPSLLAFVTSMFRR626 pKa = 11.84FWHH629 pKa = 5.68GSLRR633 pKa = 11.84YY634 pKa = 9.2RR635 pKa = 11.84ISVAKK640 pKa = 9.84TGFHH644 pKa = 6.27TGRR647 pKa = 11.84LRR649 pKa = 11.84ISYY652 pKa = 10.12HH653 pKa = 6.23PGAFSTAQVYY663 pKa = 8.48PADD666 pKa = 4.01NAYY669 pKa = 10.6SWILDD674 pKa = 3.46LSVSSEE680 pKa = 3.65IDD682 pKa = 3.19VEE684 pKa = 4.25IPYY687 pKa = 10.07VSPKK691 pKa = 9.99PWLSCDD697 pKa = 3.47LFNVNAVNPFGPTTAAHH714 pKa = 6.64ANIGSNNLQFATGILQIEE732 pKa = 4.85VLNQLRR738 pKa = 11.84VAGAASNSVEE748 pKa = 3.65ILTWISSGDD757 pKa = 3.34IEE759 pKa = 4.44FAVPIMSSFVPARR772 pKa = 11.84VGGSAPVEE780 pKa = 3.76FSSRR784 pKa = 11.84IKK786 pKa = 10.51RR787 pKa = 11.84DD788 pKa = 3.09ASEE791 pKa = 4.1FAMPSIPDD799 pKa = 3.5EE800 pKa = 4.3VFAEE804 pKa = 4.16YY805 pKa = 10.96LLAEE809 pKa = 4.74DD810 pKa = 4.75PEE812 pKa = 4.47EE813 pKa = 4.81EE814 pKa = 4.41INAPPPSVEE823 pKa = 3.94EE824 pKa = 4.31DD825 pKa = 3.58EE826 pKa = 5.34EE827 pKa = 4.59IPEE830 pKa = 4.15AQAFQNITPASDD842 pKa = 3.95HH843 pKa = 5.46MTQLDD848 pKa = 3.62GSEE851 pKa = 3.98FCKK854 pKa = 10.44IFNSSSAFTDD864 pKa = 3.19SKK866 pKa = 10.03TLAIGEE872 pKa = 4.72SITNLRR878 pKa = 11.84EE879 pKa = 3.62LTRR882 pKa = 11.84RR883 pKa = 11.84FTPCALKK890 pKa = 10.93VADD893 pKa = 5.21DD894 pKa = 4.7GSFSSAGVIFDD905 pKa = 4.27PAWFGALTSFAINTNVKK922 pKa = 10.31AFSAQGNLAGAYY934 pKa = 6.97TNCTAPIEE942 pKa = 4.51YY943 pKa = 9.37ISKK946 pKa = 10.07IYY948 pKa = 10.42RR949 pKa = 11.84FWRR952 pKa = 11.84GSRR955 pKa = 11.84RR956 pKa = 11.84YY957 pKa = 10.27KK958 pKa = 10.57SISGNASVGDD968 pKa = 3.66SSKK971 pKa = 11.4QNFCNQAYY979 pKa = 9.62LSPVSFVNGNVTPPTFYY996 pKa = 10.43TVNTPPEE1003 pKa = 3.91DD1004 pKa = 3.6TYY1006 pKa = 11.24FINSVFSHH1014 pKa = 6.21IVDD1017 pKa = 3.97GVNNRR1022 pKa = 11.84ICEE1025 pKa = 3.96ISVPFYY1031 pKa = 10.96SDD1033 pKa = 3.29TPIQCVSDD1041 pKa = 3.42GTNFTDD1047 pKa = 3.65SDD1049 pKa = 4.6AYY1051 pKa = 10.86CMRR1054 pKa = 11.84NKK1056 pKa = 9.86VVFNNGPTASNTSKK1070 pKa = 10.74QFMYY1074 pKa = 11.16YY1075 pKa = 9.07MAAGDD1080 pKa = 4.4DD1081 pKa = 3.89FSFGYY1086 pKa = 10.72LIGAPCLRR1094 pKa = 11.84RR1095 pKa = 11.84IVKK1098 pKa = 9.61PFEE1101 pKa = 4.41FPTEE1105 pKa = 4.06TT1106 pKa = 3.74

Molecular weight:
119.64 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KME8|A0A1L3KME8_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenzhou channeled applesnail virus 2 OX=1923558 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.33SLSKK5 pKa = 11.36VMFNSYY11 pKa = 9.31EE12 pKa = 4.14LNVPNGTMKK21 pKa = 10.74LCSNEE26 pKa = 4.5VKK28 pKa = 10.64CKK30 pKa = 8.61MCNLIFKK37 pKa = 10.23SKK39 pKa = 10.34QAFFNHH45 pKa = 5.86TKK47 pKa = 10.95NNGCSGDD54 pKa = 3.97CDD56 pKa = 4.15LLCFCSAPLNNHH68 pKa = 4.88YY69 pKa = 10.79CKK71 pKa = 10.01MLGKK75 pKa = 9.8VRR77 pKa = 11.84CSFCGFLFRR86 pKa = 11.84NLEE89 pKa = 4.07AGINHH94 pKa = 6.42CMVNHH99 pKa = 7.2HH100 pKa = 7.44DD101 pKa = 3.65GNYY104 pKa = 8.51WNISGFLIYY113 pKa = 10.73DD114 pKa = 3.85DD115 pKa = 3.8MTHH118 pKa = 6.18VNGIYY123 pKa = 9.74DD124 pKa = 3.74QPIDD128 pKa = 4.22LTPQAQCADD137 pKa = 4.52CKK139 pKa = 10.53PHH141 pKa = 6.34WNYY144 pKa = 10.76NQFKK148 pKa = 9.35AWWDD152 pKa = 3.55SGDD155 pKa = 3.56SARR158 pKa = 11.84RR159 pKa = 11.84RR160 pKa = 11.84MLSRR164 pKa = 11.84KK165 pKa = 9.16VLGSGHH171 pKa = 6.27HH172 pKa = 6.02EE173 pKa = 4.04CSILEE178 pKa = 4.37LIAIRR183 pKa = 11.84GKK185 pKa = 9.36MICWYY190 pKa = 10.31KK191 pKa = 10.54KK192 pKa = 7.83PQRR195 pKa = 11.84HH196 pKa = 5.5NLRR199 pKa = 11.84IFNVSTKK206 pKa = 10.46AGNFQVHH213 pKa = 6.77LDD215 pKa = 3.25AGQNDD220 pKa = 3.89FAKK223 pKa = 9.87IYY225 pKa = 10.02YY226 pKa = 9.15HH227 pKa = 6.8LEE229 pKa = 3.71PMIIEE234 pKa = 4.35PFNYY238 pKa = 9.99LHH240 pKa = 6.82NDD242 pKa = 2.96KK243 pKa = 10.93NRR245 pKa = 11.84SKK247 pKa = 10.1WYY249 pKa = 10.25NNVITEE255 pKa = 5.37AYY257 pKa = 8.45PSWKK261 pKa = 9.94RR262 pKa = 11.84FVPEE266 pKa = 3.56AQGFFDD272 pKa = 5.69FNVNHH277 pKa = 7.16NINIEE282 pKa = 4.01PVIEE286 pKa = 4.17QLTQVAKK293 pKa = 9.74NTFTGEE299 pKa = 3.97NLKK302 pKa = 10.76KK303 pKa = 10.09ILSLITKK310 pKa = 10.02IGTCYY315 pKa = 9.15AANWNSHH322 pKa = 4.0VVAMVLLDD330 pKa = 3.82FFLSFDD336 pKa = 3.94IPVDD340 pKa = 3.83SANEE344 pKa = 3.75AVKK347 pKa = 10.41ILLGCLPILFVVFAGRR363 pKa = 11.84QAQSDD368 pKa = 3.93DD369 pKa = 3.62EE370 pKa = 4.73GFSNEE375 pKa = 4.19AIKK378 pKa = 10.72AVATIVSILFGTIFLKK394 pKa = 10.71SVPTKK399 pKa = 10.48SSVDD403 pKa = 3.45EE404 pKa = 4.78FVASATKK411 pKa = 10.53FGNLMRR417 pKa = 11.84ALDD420 pKa = 4.12NSWKK424 pKa = 10.87GLGKK428 pKa = 10.62LINFVYY434 pKa = 9.93DD435 pKa = 3.57YY436 pKa = 10.68CFEE439 pKa = 4.03WFYY442 pKa = 11.09GYY444 pKa = 8.58TRR446 pKa = 11.84EE447 pKa = 4.13IGEE450 pKa = 4.11AEE452 pKa = 4.04KK453 pKa = 10.56FISGVEE459 pKa = 3.98EE460 pKa = 3.68WALEE464 pKa = 4.01VGKK467 pKa = 10.75LSNNDD472 pKa = 3.17VIEE475 pKa = 4.98RR476 pKa = 11.84IQVDD480 pKa = 4.64AILCRR485 pKa = 11.84QIEE488 pKa = 4.17RR489 pKa = 11.84LYY491 pKa = 10.41LQGVTFTTRR500 pKa = 11.84CAHH503 pKa = 6.74LKK505 pKa = 10.25LNPDD509 pKa = 3.15MRR511 pKa = 11.84RR512 pKa = 11.84SIEE515 pKa = 3.77NCHH518 pKa = 6.76RR519 pKa = 11.84IIAALNEE526 pKa = 4.24KK527 pKa = 9.71VSKK530 pKa = 10.83SGAFCSGPKK539 pKa = 9.74VEE541 pKa = 4.93PLIIQLFGEE550 pKa = 4.35SGVGKK555 pKa = 10.17SGMMYY560 pKa = 10.64LLSGDD565 pKa = 3.47ILKK568 pKa = 9.11TEE570 pKa = 5.56DD571 pKa = 3.97ILCGGDD577 pKa = 3.25GTACEE582 pKa = 4.32DD583 pKa = 3.7WANQIYY589 pKa = 8.88PRR591 pKa = 11.84NVEE594 pKa = 3.71QEE596 pKa = 3.97FFDD599 pKa = 4.48GYY601 pKa = 10.57RR602 pKa = 11.84NQLIVLYY609 pKa = 10.44DD610 pKa = 3.61DD611 pKa = 5.76FGQLRR616 pKa = 11.84DD617 pKa = 3.87SQAKK621 pKa = 9.49PNTEE625 pKa = 3.78FMEE628 pKa = 4.59MIRR631 pKa = 11.84FGNLAPMCLHH641 pKa = 6.56MAALEE646 pKa = 4.33QKK648 pKa = 10.4DD649 pKa = 3.42KK650 pKa = 11.08TYY652 pKa = 10.78FSSKK656 pKa = 10.35CVLLSSNCRR665 pKa = 11.84EE666 pKa = 3.98YY667 pKa = 10.87AIEE670 pKa = 4.04SLISRR675 pKa = 11.84DD676 pKa = 3.01AFMRR680 pKa = 11.84RR681 pKa = 11.84IDD683 pKa = 3.18ISVEE687 pKa = 3.57VRR689 pKa = 11.84VAEE692 pKa = 4.63KK693 pKa = 9.3WRR695 pKa = 11.84KK696 pKa = 8.53PNSEE700 pKa = 4.42KK701 pKa = 10.91LDD703 pKa = 3.49TDD705 pKa = 3.56KK706 pKa = 11.37VVEE709 pKa = 4.36HH710 pKa = 6.54FKK712 pKa = 11.27SPLVPEE718 pKa = 4.67IYY720 pKa = 10.11EE721 pKa = 4.02CRR723 pKa = 11.84IWRR726 pKa = 11.84DD727 pKa = 3.65NQPSPIWISFDD738 pKa = 3.25TLRR741 pKa = 11.84DD742 pKa = 3.88IVCKK746 pKa = 10.59SYY748 pKa = 10.31ASKK751 pKa = 10.35MNRR754 pKa = 11.84HH755 pKa = 5.89FEE757 pKa = 4.28LTSVLSDD764 pKa = 3.49YY765 pKa = 10.88MKK767 pKa = 11.01VPLKK771 pKa = 10.41IDD773 pKa = 2.88ISKK776 pKa = 10.46IKK778 pKa = 10.57EE779 pKa = 3.67EE780 pKa = 4.23LNRR783 pKa = 11.84KK784 pKa = 9.07FKK786 pKa = 10.87VSPVKK791 pKa = 10.55HH792 pKa = 5.08FTMDD796 pKa = 3.39DD797 pKa = 4.12FLPKK801 pKa = 10.56AQMSDD806 pKa = 3.38DD807 pKa = 4.22EE808 pKa = 4.65EE809 pKa = 4.53FVDD812 pKa = 5.85AVCEE816 pKa = 4.32KK817 pKa = 10.67NCTPQFPEE825 pKa = 3.96NLRR828 pKa = 11.84SSAIFNSAKK837 pKa = 8.68WRR839 pKa = 11.84RR840 pKa = 11.84IKK842 pKa = 10.7SKK844 pKa = 10.88HH845 pKa = 4.83EE846 pKa = 3.92VVDD849 pKa = 3.76EE850 pKa = 4.04VGYY853 pKa = 10.74LVFTHH858 pKa = 6.41VLNEE862 pKa = 4.0NQWNIKK868 pKa = 9.52CSNFGEE874 pKa = 4.38SLYY877 pKa = 10.85EE878 pKa = 4.05ALEE881 pKa = 4.21EE882 pKa = 5.45ADD884 pKa = 4.1GDD886 pKa = 3.81WSRR889 pKa = 11.84VLSFLSNHH897 pKa = 6.45LSFLTLKK904 pKa = 8.27TQVVFARR911 pKa = 11.84EE912 pKa = 4.04EE913 pKa = 4.04YY914 pKa = 8.78RR915 pKa = 11.84TLLRR919 pKa = 11.84NPEE922 pKa = 3.9KK923 pKa = 10.85AIDD926 pKa = 3.89FLSSKK931 pKa = 10.72HH932 pKa = 6.15KK933 pKa = 10.18ICNNSNCWHH942 pKa = 7.05GDD944 pKa = 3.16FDD946 pKa = 5.41DD947 pKa = 4.39MEE949 pKa = 5.1FGFQEE954 pKa = 4.7GCSDD958 pKa = 3.68DD959 pKa = 3.68LVRR962 pKa = 11.84FISNRR967 pKa = 11.84QNHH970 pKa = 6.94RR971 pKa = 11.84DD972 pKa = 3.28TMFYY976 pKa = 10.88DD977 pKa = 4.26CFMSFQIVKK986 pKa = 8.43PTIRR990 pKa = 11.84TKK992 pKa = 10.51ISSKK996 pKa = 10.34LSTWINSIKK1005 pKa = 10.49EE1006 pKa = 4.01SGKK1009 pKa = 10.33EE1010 pKa = 3.73FLKK1013 pKa = 11.2GCSSWIAEE1021 pKa = 4.22NPTVLVLTSYY1031 pKa = 10.08FIVMIGIGYY1040 pKa = 9.35GFYY1043 pKa = 10.63CSTISTEE1050 pKa = 3.75RR1051 pKa = 11.84NEE1053 pKa = 4.09YY1054 pKa = 10.04IEE1056 pKa = 4.51AKK1058 pKa = 9.65EE1059 pKa = 4.04RR1060 pKa = 11.84YY1061 pKa = 7.96EE1062 pKa = 4.06VAYY1065 pKa = 10.17NAYY1068 pKa = 10.08RR1069 pKa = 11.84EE1070 pKa = 4.14ALEE1073 pKa = 3.96RR1074 pKa = 11.84LRR1076 pKa = 11.84AAEE1079 pKa = 3.75INLTHH1084 pKa = 6.43KK1085 pKa = 10.56HH1086 pKa = 5.82EE1087 pKa = 4.26GLKK1090 pKa = 10.42LGEE1093 pKa = 4.29YY1094 pKa = 9.43HH1095 pKa = 6.93RR1096 pKa = 11.84HH1097 pKa = 4.82AHH1099 pKa = 4.73TCEE1102 pKa = 3.83NCGMTFVHH1110 pKa = 6.58AHH1112 pKa = 5.66TIKK1115 pKa = 10.16TEE1117 pKa = 4.07EE1118 pKa = 3.78EE1119 pKa = 4.52SMNYY1123 pKa = 9.49PHH1125 pKa = 7.38LCKK1128 pKa = 9.96KK1129 pKa = 10.49CKK1131 pKa = 9.64IIKK1134 pKa = 10.12SEE1136 pKa = 4.05FQSGDD1141 pKa = 2.98NVTTHH1146 pKa = 6.46QIRR1149 pKa = 11.84PKK1151 pKa = 10.26IEE1153 pKa = 3.75NSQSGDD1159 pKa = 3.05NVTTHH1164 pKa = 5.24QVRR1167 pKa = 11.84PKK1169 pKa = 10.27IEE1171 pKa = 3.99NSQSGDD1177 pKa = 3.2NITSHH1182 pKa = 5.52NQRR1185 pKa = 11.84PQIQDD1190 pKa = 3.03SFGKK1194 pKa = 10.06FVQEE1198 pKa = 5.11IMLEE1202 pKa = 4.19SNIDD1206 pKa = 3.47DD1207 pKa = 5.15DD1208 pKa = 5.29EE1209 pKa = 4.46FLQEE1213 pKa = 4.54HH1214 pKa = 5.7VSKK1217 pKa = 10.2MIHH1220 pKa = 5.43KK1221 pKa = 9.25QNPISAEE1228 pKa = 3.89LAVDD1232 pKa = 4.3PNAMTLGKK1240 pKa = 9.92RR1241 pKa = 11.84IYY1243 pKa = 10.47ANTYY1247 pKa = 8.34MISTRR1252 pKa = 11.84KK1253 pKa = 10.45DD1254 pKa = 2.73SDD1256 pKa = 3.94EE1257 pKa = 3.72AWKK1260 pKa = 9.84QHH1262 pKa = 4.68VNCVFIRR1269 pKa = 11.84GRR1271 pKa = 11.84IAITVGHH1278 pKa = 7.24LEE1280 pKa = 4.6PILVSRR1286 pKa = 11.84ATGEE1290 pKa = 3.97IKK1292 pKa = 9.89IDD1294 pKa = 3.83GPFKK1298 pKa = 10.55PEE1300 pKa = 4.15GYY1302 pKa = 10.0KK1303 pKa = 10.07IPIDD1307 pKa = 3.29QLRR1310 pKa = 11.84FKK1312 pKa = 10.83KK1313 pKa = 9.29LTYY1316 pKa = 11.04ANGEE1320 pKa = 4.29YY1321 pKa = 9.68KK1322 pKa = 10.52DD1323 pKa = 3.66AMIIIFPSVVHH1334 pKa = 6.19DD1335 pKa = 4.04HH1336 pKa = 6.48QDD1338 pKa = 3.2ILSSIADD1345 pKa = 3.88SEE1347 pKa = 4.84TMGKK1351 pKa = 9.8FKK1353 pKa = 10.49EE1354 pKa = 4.26VSSMLITPTIIKK1366 pKa = 10.26DD1367 pKa = 3.35RR1368 pKa = 11.84AIFNQRR1374 pKa = 11.84FATARR1379 pKa = 11.84SINNEE1384 pKa = 3.61QPLAYY1389 pKa = 8.82TDD1391 pKa = 3.99PNAVGGLRR1399 pKa = 11.84YY1400 pKa = 10.1LRR1402 pKa = 11.84MHH1404 pKa = 6.17YY1405 pKa = 10.03QYY1407 pKa = 11.9VMNTTNGDD1415 pKa = 3.86CGSMLVALSNFLPKK1429 pKa = 10.26KK1430 pKa = 10.33IIGLHH1435 pKa = 4.67VAGDD1439 pKa = 3.99ASGKK1443 pKa = 10.52GYY1445 pKa = 10.79AVPLNVRR1452 pKa = 11.84DD1453 pKa = 3.61IEE1455 pKa = 4.23EE1456 pKa = 4.15ALKK1459 pKa = 10.61DD1460 pKa = 3.85VPKK1463 pKa = 10.23EE1464 pKa = 3.88AQIKK1468 pKa = 9.48IDD1470 pKa = 3.66LARR1473 pKa = 11.84FEE1475 pKa = 5.85AIDD1478 pKa = 4.27GEE1480 pKa = 4.55LSSVPSGDD1488 pKa = 3.22FTPAIKK1494 pKa = 10.45SSILIASPTKK1504 pKa = 9.08TALRR1508 pKa = 11.84PSLIHH1513 pKa = 6.48GAVLPPISAPAVLSRR1528 pKa = 11.84RR1529 pKa = 11.84VVLEE1533 pKa = 4.84DD1534 pKa = 3.41GTIHH1538 pKa = 7.56DD1539 pKa = 4.81PVLAGLKK1546 pKa = 8.84KK1547 pKa = 8.78TGKK1550 pKa = 9.48IPPYY1554 pKa = 9.41MDD1556 pKa = 4.83PNLIKK1561 pKa = 10.7AAVNDD1566 pKa = 3.77VLRR1569 pKa = 11.84VHH1571 pKa = 5.51QTNDD1575 pKa = 2.92RR1576 pKa = 11.84TRR1578 pKa = 11.84KK1579 pKa = 9.26RR1580 pKa = 11.84VLTNLEE1586 pKa = 4.14ALSGVLDD1593 pKa = 4.38DD1594 pKa = 5.55PYY1596 pKa = 11.56SNPLNRR1602 pKa = 11.84SSSPGYY1608 pKa = 8.77PWVKK1612 pKa = 10.69DD1613 pKa = 3.46RR1614 pKa = 11.84VGKK1617 pKa = 10.91GKK1619 pKa = 9.48MKK1621 pKa = 8.46WTSDD1625 pKa = 3.09FDD1627 pKa = 4.58GEE1629 pKa = 4.42YY1630 pKa = 11.08KK1631 pKa = 8.91MHH1633 pKa = 7.27KK1634 pKa = 9.37EE1635 pKa = 3.32LADD1638 pKa = 4.53AIEE1641 pKa = 4.16EE1642 pKa = 4.32RR1643 pKa = 11.84EE1644 pKa = 4.41FMALNNEE1651 pKa = 4.61RR1652 pKa = 11.84YY1653 pKa = 5.69PTVWIDD1659 pKa = 3.28TLKK1662 pKa = 10.96DD1663 pKa = 3.17EE1664 pKa = 4.81RR1665 pKa = 11.84RR1666 pKa = 11.84PIEE1669 pKa = 3.78KK1670 pKa = 10.46VKK1672 pKa = 10.41IGKK1675 pKa = 7.94TRR1677 pKa = 11.84VFAAGPMDD1685 pKa = 4.82FIVCARR1691 pKa = 11.84KK1692 pKa = 10.1YY1693 pKa = 10.07YY1694 pKa = 10.8LGFCAHH1700 pKa = 6.96LAEE1703 pKa = 4.24NRR1705 pKa = 11.84INNEE1709 pKa = 3.57VAVGINPYY1717 pKa = 10.51SYY1719 pKa = 11.29DD1720 pKa = 3.27WTHH1723 pKa = 7.56LARR1726 pKa = 11.84HH1727 pKa = 5.99LKK1729 pKa = 10.32KK1730 pKa = 10.78FGNKK1734 pKa = 7.39VVAGDD1739 pKa = 3.98FGNFDD1744 pKa = 3.73GTLILQILEE1753 pKa = 4.57SIGEE1757 pKa = 4.79AISEE1761 pKa = 4.2WYY1763 pKa = 9.97DD1764 pKa = 3.58DD1765 pKa = 4.96GEE1767 pKa = 5.2DD1768 pKa = 3.32NAQIRR1773 pKa = 11.84RR1774 pKa = 11.84ILWKK1778 pKa = 9.87EE1779 pKa = 4.01LINSVHH1785 pKa = 6.66VEE1787 pKa = 3.95GNNLYY1792 pKa = 10.05FWTHH1796 pKa = 5.12GHH1798 pKa = 6.89PSGHH1802 pKa = 7.33PLTAILNSLYY1812 pKa = 10.84NSVVCRR1818 pKa = 11.84IVFVLCARR1826 pKa = 11.84KK1827 pKa = 9.64AGKK1830 pKa = 8.58IANMKK1835 pKa = 10.16DD1836 pKa = 3.24FNEE1839 pKa = 4.09NVSMISYY1846 pKa = 10.95GDD1848 pKa = 3.97DD1849 pKa = 3.18NVLNISDD1856 pKa = 4.01RR1857 pKa = 11.84VIDD1860 pKa = 4.04YY1861 pKa = 9.52FNQHH1865 pKa = 5.3TMSEE1869 pKa = 4.6CFTEE1873 pKa = 4.4IGMEE1877 pKa = 4.03YY1878 pKa = 9.86TDD1880 pKa = 4.15EE1881 pKa = 4.65LKK1883 pKa = 11.06SSAADD1888 pKa = 3.25AKK1890 pKa = 10.37PFRR1893 pKa = 11.84SLEE1896 pKa = 3.91EE1897 pKa = 3.68VSFLKK1902 pKa = 10.61RR1903 pKa = 11.84KK1904 pKa = 8.97FRR1906 pKa = 11.84WDD1908 pKa = 3.17EE1909 pKa = 3.53EE1910 pKa = 4.54RR1911 pKa = 11.84ACFTAPLEE1919 pKa = 4.51LGVCMEE1925 pKa = 4.17MVNWIRR1931 pKa = 11.84GEE1933 pKa = 4.0LDD1935 pKa = 3.35PEE1937 pKa = 4.15EE1938 pKa = 4.58ACCVNCQTSAMEE1950 pKa = 4.2LSLHH1954 pKa = 5.17GRR1956 pKa = 11.84EE1957 pKa = 4.11VFEE1960 pKa = 5.38KK1961 pKa = 7.83CTKK1964 pKa = 8.91MIKK1967 pKa = 9.83RR1968 pKa = 11.84ACLTHH1973 pKa = 6.3MLRR1976 pKa = 11.84QPMILTYY1983 pKa = 10.34EE1984 pKa = 4.09EE1985 pKa = 4.19YY1986 pKa = 11.28VEE1988 pKa = 4.2FFEE1991 pKa = 4.63YY1992 pKa = 10.47SYY1994 pKa = 11.21GQIMEE1999 pKa = 4.42NLNPEE2004 pKa = 4.54LGAA2007 pKa = 4.84

Molecular weight:
229.16 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

3113

1106

2007

1556.5

174.4

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

6.939 ± 0.975

2.313 ± 0.485

5.429 ± 0.205

5.975 ± 1.118

5.429 ± 0.301

5.75 ± 0.324

2.281 ± 0.72

7.131 ± 0.145

5.525 ± 1.271

7.26 ± 0.673

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.441 ± 0.354

6.2 ± 0.079

4.497 ± 0.722

2.698 ± 0.093

4.272 ± 0.671

8.705 ± 1.706

5.654 ± 1.34

6.553 ± 0.482

1.51 ± 0.035

3.437 ± 0.001

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski