Ginsengibacter hankyongi

Taxonomy: cellular organisms; Bacteria; FCB group; Bacteroidetes/Chlorobi group; Bacteroidetes; Chitinophagia; Chitinophagales; Chitinophagaceae; Ginsengibacter

Average proteome isoelectric point is 7.01

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 4476 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A5J5II15|A0A5J5II15_9BACT Uncharacterized protein OS=Ginsengibacter hankyongi OX=2607284 GN=FW778_10865 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.55KK2 pKa = 10.51SKK4 pKa = 10.82LLLVVFTTLCFAANATTYY22 pKa = 10.6YY23 pKa = 10.19ISASGNDD30 pKa = 3.78ANNGTSTSTPWKK42 pKa = 10.26SLNKK46 pKa = 9.61LNSYY50 pKa = 10.44FSLLLPGDD58 pKa = 4.19NILFNRR64 pKa = 11.84GDD66 pKa = 3.41VFYY69 pKa = 11.58GNITVNASGKK79 pKa = 10.4AGLPLTISAYY89 pKa = 9.0GTGANPVITGFTNVTAWTNLGGNIWEE115 pKa = 4.41STNAISTLSTCNMVVINGVNTPMGRR140 pKa = 11.84WPNTGWLTYY149 pKa = 10.41EE150 pKa = 4.47SFSSSTSITSSSLNSSAINWTGATAVIKK178 pKa = 10.34KK179 pKa = 9.26EE180 pKa = 3.83RR181 pKa = 11.84YY182 pKa = 9.06IFTKK186 pKa = 9.03PTITSATGGTLNFASDD202 pKa = 3.58GHH204 pKa = 6.13NGRR207 pKa = 11.84ANWGFFIQNDD217 pKa = 3.54SRR219 pKa = 11.84TLDD222 pKa = 3.64MQNEE226 pKa = 4.56WYY228 pKa = 10.64YY229 pKa = 11.56NPSTKK234 pKa = 10.12KK235 pKa = 9.27IRR237 pKa = 11.84VYY239 pKa = 9.86STSIPVKK246 pKa = 8.65VQLAGVEE253 pKa = 4.16ALVTAINVSYY263 pKa = 10.64IAFDD267 pKa = 4.89GIDD270 pKa = 3.41FTGANTEE277 pKa = 3.78AFYY280 pKa = 11.33VGNFANCKK288 pKa = 9.85IINCSFNFNFQALQGKK304 pKa = 9.17ALGGSSANLLINNNTFNHH322 pKa = 6.13TNNNCIEE329 pKa = 4.29YY330 pKa = 8.58GTEE333 pKa = 4.01FTNSTVTNNTIKK345 pKa = 9.66NTSVFEE351 pKa = 4.02GMMGSGQSGWGISVTSSNTLIEE373 pKa = 4.31NNEE376 pKa = 3.95VDD378 pKa = 3.36TSGYY382 pKa = 9.41IAIGFNCTDD391 pKa = 3.26NSPNRR396 pKa = 11.84VKK398 pKa = 11.02NNYY401 pKa = 8.85VNYY404 pKa = 10.15FCFLKK409 pKa = 10.73DD410 pKa = 3.75DD411 pKa = 4.02GGGIYY416 pKa = 10.22SGNAQKK422 pKa = 10.82NQIIDD427 pKa = 3.33SNIIVNGIGNNTGTTSTNFSAVGIYY452 pKa = 10.52CDD454 pKa = 4.42DD455 pKa = 3.88NSSGFYY461 pKa = 10.63LRR463 pKa = 11.84NNTVANCNTGIYY475 pKa = 9.53LHH477 pKa = 6.53NANNIAVTYY486 pKa = 10.54NNIYY490 pKa = 10.74DD491 pKa = 3.99CGLGLFVSNDD501 pKa = 3.26NISFFTTNIYY511 pKa = 10.26SHH513 pKa = 6.54QNTIIAKK520 pKa = 5.86TTGADD525 pKa = 3.7FTPQDD530 pKa = 3.29QRR532 pKa = 11.84TVCFATIHH540 pKa = 5.82TSGNDD545 pKa = 2.67IRR547 pKa = 11.84NFGDD551 pKa = 3.02IDD553 pKa = 4.09SNYY556 pKa = 8.62YY557 pKa = 10.35ARR559 pKa = 11.84PIDD562 pKa = 4.2DD563 pKa = 4.39NLTIRR568 pKa = 11.84YY569 pKa = 6.08TLYY572 pKa = 10.89GAADD576 pKa = 3.58NDD578 pKa = 4.08ANLTMWQTYY587 pKa = 10.42SGFDD591 pKa = 3.47VHH593 pKa = 6.46SHH595 pKa = 6.88KK596 pKa = 10.9SPKK599 pKa = 10.0TITDD603 pKa = 3.75LNDD606 pKa = 3.42LLFSYY611 pKa = 10.87NSRR614 pKa = 11.84LVNNTSTLNATYY626 pKa = 10.21IDD628 pKa = 4.17VKK630 pKa = 10.75NISYY634 pKa = 9.78PGTITLPPYY643 pKa = 10.58SSAVLIKK650 pKa = 10.8NGATINQPPLANAGQDD666 pKa = 3.4QTITLPTNSLTLSGSGTDD684 pKa = 3.1SDD686 pKa = 4.44GTISSYY692 pKa = 9.84QWTKK696 pKa = 10.34ISGPSSYY703 pKa = 10.93SILNFTSPGTSITGLVQGIYY723 pKa = 10.17HH724 pKa = 6.32FQLTVTDD731 pKa = 3.99NNGATGIDD739 pKa = 3.62TMQVTVNPAPNQPPVTNAGSDD760 pKa = 3.47QTITLPLNAVTLTGSGSDD778 pKa = 3.47PDD780 pKa = 4.14GTISSYY786 pKa = 9.72QWTLISGPSGYY797 pKa = 10.82NIVNANSSGTDD808 pKa = 3.14VTGLVQGTYY817 pKa = 9.13QFQLTVTDD825 pKa = 4.07NNGATATDD833 pKa = 3.75VVLVTVNAALNISPIANAGSDD854 pKa = 3.51QTVTLPTNTITLSGSGSDD872 pKa = 3.17TDD874 pKa = 3.94GTVVSYY880 pKa = 10.45IWTEE884 pKa = 3.76VSGSSGYY891 pKa = 11.12NIVNANAPGTDD902 pKa = 3.15VTGLVQGTYY911 pKa = 9.13QFQLTVTDD919 pKa = 3.66NNGAIGTDD927 pKa = 2.91IMQVTVNSAPNISPVANAGTDD948 pKa = 3.38QTITLPANTLTLSGSGSDD966 pKa = 3.76ADD968 pKa = 3.71GTVVNYY974 pKa = 10.02AWTVISGPSSYY985 pKa = 11.22NIVNANSPGTDD996 pKa = 2.94VTGLVQGTYY1005 pKa = 9.07QFQLAVTDD1013 pKa = 3.75NNGAIGTDD1021 pKa = 3.68IIQVTVNAAPNQPPVANAGPDD1042 pKa = 3.39QTITLPTNTITLSGSGSDD1060 pKa = 3.32ADD1062 pKa = 3.97GTVVSYY1068 pKa = 10.64VWTVISGPSGYY1079 pKa = 10.83NIVNLNSPVTDD1090 pKa = 3.18VTGLLQGVYY1099 pKa = 10.06KK1100 pKa = 10.5FQLEE1104 pKa = 4.36VTDD1107 pKa = 4.41NNGATATDD1115 pKa = 3.35ITLVTVNAAPNISPVANAGMDD1136 pKa = 3.63QIITLPVDD1144 pKa = 4.14TITLSGSGSDD1154 pKa = 3.47ADD1156 pKa = 4.15GTISSYY1162 pKa = 9.67QWTEE1166 pKa = 3.03ISGPSSYY1173 pKa = 11.26NIVNANSPGTEE1184 pKa = 3.78VTGLVQGTYY1193 pKa = 9.13QFQLTVTDD1201 pKa = 3.66NNGAIGTDD1209 pKa = 3.09IMQLTANAAGNISPVANAGMDD1230 pKa = 3.63QIITLPVDD1238 pKa = 4.14TITLSGSGSDD1248 pKa = 3.32ADD1250 pKa = 3.97GTVVSYY1256 pKa = 11.02VWTAISGPSGYY1267 pKa = 10.78NIVNANSPGTEE1278 pKa = 3.78VTGLVQGTYY1287 pKa = 7.0QFRR1290 pKa = 11.84LTVTDD1295 pKa = 3.48NNGAIGTDD1303 pKa = 3.05IMQLTVNPAPNQPPVANAGTDD1324 pKa = 3.39QTITLPTNTVTLSGSGSDD1342 pKa = 3.15SDD1344 pKa = 4.11GTVVSYY1350 pKa = 8.96TWTEE1354 pKa = 3.3ISGPSSYY1361 pKa = 11.26NIVNANSPSTDD1372 pKa = 3.12VTGLAQGIYY1381 pKa = 9.69QFQLTVTDD1389 pKa = 4.63NIGATATDD1397 pKa = 3.36IVSITVNPVPNQPPVASAGIDD1418 pKa = 3.36QTITLPTNTVTLSGSGSDD1436 pKa = 3.15SDD1438 pKa = 4.1GTVVSYY1444 pKa = 10.66AWTMISGPSSYY1455 pKa = 11.15NIVNANSPSTDD1466 pKa = 2.86VTGLVQGVYY1475 pKa = 9.34QFQLTVIDD1483 pKa = 4.02NSGATATDD1491 pKa = 3.19IVSITVNAAANIPPVANAGIDD1512 pKa = 3.51QTITLPTNTVTLSGSGSDD1530 pKa = 3.15SDD1532 pKa = 4.11GTVVSYY1538 pKa = 8.96TWTEE1542 pKa = 3.3ISGPSGYY1549 pKa = 10.87NIVNPNSSFTDD1560 pKa = 3.22VTGLVEE1566 pKa = 4.87GVYY1569 pKa = 9.8QFQLQVTDD1577 pKa = 3.49NNGAIGTDD1585 pKa = 2.97IVQVTVNAVTNIPPVANAGLDD1606 pKa = 3.47QTITLPADD1614 pKa = 3.19SVTFSGIGSDD1624 pKa = 3.19ADD1626 pKa = 3.63GVVVSYY1632 pKa = 10.63AWSKK1636 pKa = 10.75ISGPSAYY1643 pKa = 9.57TIVNPALPSTNVTGLIQGVYY1663 pKa = 10.26LFEE1666 pKa = 5.01LQVTDD1671 pKa = 5.1DD1672 pKa = 4.25NGATSADD1679 pKa = 4.08TIQVTVNAATNIPPVANAGSDD1700 pKa = 3.48QTITLPTNSVTLFGNGSDD1718 pKa = 3.72ADD1720 pKa = 4.04GSIVGYY1726 pKa = 10.12NWTKK1730 pKa = 10.07ISGPSGYY1737 pKa = 9.08TIINATSASTDD1748 pKa = 3.13VTGLVQGLYY1757 pKa = 8.67QFRR1760 pKa = 11.84LKK1762 pKa = 9.95VTDD1765 pKa = 3.55NNGATGTDD1773 pKa = 4.09TIQVTVNISGNVSPVANAGSDD1794 pKa = 3.48QTITLPTDD1802 pKa = 3.15SVTLSGSGTDD1812 pKa = 3.17TDD1814 pKa = 4.13GTIVGYY1820 pKa = 8.2TWTQISGPSSYY1831 pKa = 11.13NILNATSSSTSVTGLVQGVYY1851 pKa = 9.31QFQLEE1856 pKa = 4.42VTDD1859 pKa = 4.07NSGATGTDD1867 pKa = 2.69IVRR1870 pKa = 11.84VIVNAPPNISPVANAGADD1888 pKa = 3.52QTIKK1892 pKa = 11.06LPVNSVTLSGSGTDD1906 pKa = 2.97SDD1908 pKa = 4.28GTVVSYY1914 pKa = 10.45EE1915 pKa = 3.72WTEE1918 pKa = 3.5ISGPSSYY1925 pKa = 11.15NIVNATSAATDD1936 pKa = 3.03ITGLVKK1942 pKa = 10.63GIYY1945 pKa = 9.77KK1946 pKa = 10.05FQLKK1950 pKa = 8.03VTDD1953 pKa = 3.7NDD1955 pKa = 4.0GATGTDD1961 pKa = 2.8IVKK1964 pKa = 8.8ITVNGSGNIVPVANAGSDD1982 pKa = 3.51QSITLPGNTITLSGSGTDD2000 pKa = 3.2ADD2002 pKa = 4.1GSVVSYY2008 pKa = 10.96NWTLMSGPSGYY2019 pKa = 10.92NIVNANLPATDD2030 pKa = 2.89ITGLVEE2036 pKa = 4.66GVYY2039 pKa = 9.82QFQLKK2044 pKa = 8.09VTDD2047 pKa = 3.56NKK2049 pKa = 10.93GAIGTDD2055 pKa = 2.86IVQVTVNSAPNQPPVANAGSDD2076 pKa = 3.62EE2077 pKa = 5.22SITLPTNSVTLSGSGTDD2094 pKa = 3.2ADD2096 pKa = 4.19GSVVSYY2102 pKa = 10.33KK2103 pKa = 8.45WTLISGPSGYY2113 pKa = 10.68SIINANLPATDD2124 pKa = 3.23VTGLVEE2130 pKa = 4.19GVYY2133 pKa = 9.92QFEE2136 pKa = 4.62LTVTDD2141 pKa = 3.37NSGAIGTDD2149 pKa = 3.55VIEE2152 pKa = 4.48VTVNAAPNTPPVANAGLDD2170 pKa = 3.67QIITLPTNTVKK2181 pKa = 10.62FSGSGSDD2188 pKa = 3.04VDD2190 pKa = 4.25GSVVSYY2196 pKa = 10.31KK2197 pKa = 8.45WTLISGPSGYY2207 pKa = 10.85NIVNANLPATDD2218 pKa = 3.23VTGLVEE2224 pKa = 5.04GIYY2227 pKa = 10.05QFEE2230 pKa = 4.54LTVTDD2235 pKa = 3.37NSGAIGTDD2243 pKa = 3.87VIQVTVNAMPNQLPVANAGPDD2264 pKa = 3.52QIITLPTNSLTLSGSGSDD2282 pKa = 3.46ADD2284 pKa = 4.06GTGVSYY2290 pKa = 10.79QWTKK2294 pKa = 10.44ISGPASYY2301 pKa = 10.86NILNGTLANSDD2312 pKa = 3.71VNNLVQGIYY2321 pKa = 9.73QFEE2324 pKa = 4.55LKK2326 pKa = 9.43VTDD2329 pKa = 3.88NNGATATDD2337 pKa = 3.23IMQVIVNAAPNQPPLANAGSDD2358 pKa = 3.89QIITLPTNSLTLSGSGSDD2376 pKa = 3.36ADD2378 pKa = 3.96GTIVSYY2384 pKa = 10.74QWTKK2388 pKa = 10.14ISGPASYY2395 pKa = 10.64NILNATPATVDD2406 pKa = 3.31VNNLVQGIYY2415 pKa = 9.73QFEE2418 pKa = 4.55LKK2420 pKa = 9.43VTDD2423 pKa = 3.88NNGATATDD2431 pKa = 3.45IMQLTVNAAPNQPPVANAGSDD2452 pKa = 3.7QIITLPTNSSTLSGSGSDD2470 pKa = 3.32ADD2472 pKa = 3.94GTVVSYY2478 pKa = 10.56KK2479 pKa = 6.35WTKK2482 pKa = 9.72ISGPSSYY2489 pKa = 10.49SIKK2492 pKa = 10.6DD2493 pKa = 3.27STSAITAINSLVEE2506 pKa = 3.75GVYY2509 pKa = 9.98QFEE2512 pKa = 4.64LTVTDD2517 pKa = 3.41NDD2519 pKa = 3.82GAIAIDD2525 pKa = 3.8EE2526 pKa = 4.42VQVTVNAAPNIPPVANAGTDD2546 pKa = 3.65KK2547 pKa = 10.93IITLPTNLVTISGSGNDD2564 pKa = 3.46ADD2566 pKa = 4.19GTIVSYY2572 pKa = 10.74QWTKK2576 pKa = 10.53ISGPANYY2583 pKa = 9.97NILDD2587 pKa = 3.92ATTATIDD2594 pKa = 3.38INSLVEE2600 pKa = 4.06GVYY2603 pKa = 9.85QFQLKK2608 pKa = 8.09VTDD2611 pKa = 3.86NKK2613 pKa = 10.58GASATDD2619 pKa = 3.2IMQVTVNAAPNVPPVANAGPDD2640 pKa = 3.51QIITLPANTLTISGSGSDD2658 pKa = 3.46ADD2660 pKa = 4.0GTVVGYY2666 pKa = 10.46LWTKK2670 pKa = 10.11VSGPANYY2677 pKa = 10.28NVVNPTSSVTGINGLVQGVYY2697 pKa = 9.42QFQLKK2702 pKa = 8.35ITDD2705 pKa = 3.66NKK2707 pKa = 10.48GATSTDD2713 pKa = 2.56IMQVIVNAAANKK2725 pKa = 10.41APVANAGADD2734 pKa = 3.55KK2735 pKa = 10.98SITLPTNSLTVSGSGSDD2752 pKa = 3.16ADD2754 pKa = 4.79GIVASYY2760 pKa = 9.67QWSKK2764 pKa = 11.02ISGPTSYY2771 pKa = 11.13NIVNPTSAVTDD2782 pKa = 3.4INGLVQGVYY2791 pKa = 8.92QFEE2794 pKa = 4.84LRR2796 pKa = 11.84VTDD2799 pKa = 3.53NNGARR2804 pKa = 11.84GRR2806 pKa = 11.84DD2807 pKa = 3.42TVQITVNAAVNIPPIAHH2824 pKa = 7.57AGPDD2828 pKa = 3.27ITITLPVNTASLAGSGSDD2846 pKa = 3.26ADD2848 pKa = 4.04GTVVSYY2854 pKa = 11.1VWTKK2858 pKa = 10.18ISGPSTYY2865 pKa = 10.76NIINASSPVTDD2876 pKa = 2.59VWGLLKK2882 pKa = 10.49GVYY2885 pKa = 9.6KK2886 pKa = 10.28FEE2888 pKa = 6.71IIVTDD2893 pKa = 3.55NKK2895 pKa = 10.84GATSRR2900 pKa = 11.84DD2901 pKa = 3.28TMQITVNSATNIAPVANAGKK2921 pKa = 9.57DD2922 pKa = 3.4QTITLPTNSVSLTGSGTDD2940 pKa = 3.11ADD2942 pKa = 4.23GTIVGYY2948 pKa = 7.91SWKK2951 pKa = 10.39QISGPSASVIASTNSAKK2968 pKa = 10.02TSANGLVGGTYY2979 pKa = 9.46EE2980 pKa = 4.98FEE2982 pKa = 4.14LTVIDD2987 pKa = 3.83NLGAVGKK2994 pKa = 8.56DD2995 pKa = 3.05TVAIVVAEE3003 pKa = 3.93PRR3005 pKa = 11.84LNLNVQTNTLMACPNPVIDD3024 pKa = 4.2EE3025 pKa = 4.31TTLEE3029 pKa = 4.12IKK3031 pKa = 9.88TSQVYY3036 pKa = 10.54SKK3038 pKa = 11.06LLLIVTDD3045 pKa = 3.82MNGKK3049 pKa = 8.96IVYY3052 pKa = 9.57KK3053 pKa = 10.72KK3054 pKa = 10.14EE3055 pKa = 3.54ITGGQTEE3062 pKa = 4.7LKK3064 pKa = 10.22EE3065 pKa = 4.03KK3066 pKa = 11.12LNMSNLIKK3074 pKa = 9.88GTYY3077 pKa = 9.97AITIYY3082 pKa = 11.02YY3083 pKa = 9.36SDD3085 pKa = 4.96KK3086 pKa = 9.65EE3087 pKa = 4.13KK3088 pKa = 11.05QSIKK3092 pKa = 10.49VIRR3095 pKa = 11.84LL3096 pKa = 3.24

Molecular weight:
320.75 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A5J5IM73|A0A5J5IM73_9BACT 7-carboxy-7-deazaguanine synthase OS=Ginsengibacter hankyongi OX=2607284 GN=queE PE=3 SV=1
MM1 pKa = 7.94RR2 pKa = 11.84EE3 pKa = 3.85RR4 pKa = 11.84IVRR7 pKa = 11.84AVAGAFVLTSIMLAYY22 pKa = 9.76FININWLWLGVFVGVNLLQSSFTRR46 pKa = 11.84FCPLEE51 pKa = 4.48NILNVLGVKK60 pKa = 8.45KK61 pKa = 10.07HH62 pKa = 5.24KK63 pKa = 9.88MKK65 pKa = 10.97NN66 pKa = 3.2

Molecular weight:
7.58 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

4476

0

4476

1583608

25

3096

353.8

39.78

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

6.814 ± 0.033

0.905 ± 0.011

5.302 ± 0.027

5.506 ± 0.04

5.132 ± 0.028

6.789 ± 0.034

1.909 ± 0.018

7.895 ± 0.033

7.567 ± 0.034

9.015 ± 0.039

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.314 ± 0.019

6.205 ± 0.034

3.882 ± 0.02

3.421 ± 0.022

3.554 ± 0.021

6.55 ± 0.028

5.709 ± 0.035

6.081 ± 0.027

1.311 ± 0.015

4.139 ± 0.023

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski