Nigrospora oryzae fusarivirus 1

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified ssRNA viruses; Fusariviridae

Average proteome isoelectric point is 7.97

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1I9UVP0|A0A1I9UVP0_9VIRU Uncharacterized protein OS=Nigrospora oryzae fusarivirus 1 OX=1913649 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.45SFNFSSNLEE10 pKa = 4.1GLDD13 pKa = 3.68LLQEE17 pKa = 4.3VNRR20 pKa = 11.84LINSRR25 pKa = 11.84IVQKK29 pKa = 9.67FLRR32 pKa = 11.84IKK34 pKa = 9.69GWCFLDD40 pKa = 3.36QLGWRR45 pKa = 11.84LEE47 pKa = 4.13AKK49 pKa = 10.32LGRR52 pKa = 11.84GPEE55 pKa = 3.94KK56 pKa = 10.38ATLFDD61 pKa = 3.83LTRR64 pKa = 11.84SRR66 pKa = 11.84TWRR69 pKa = 11.84QEE71 pKa = 3.5TFMTNRR77 pKa = 11.84LFLYY81 pKa = 10.84LNLFCQLLFIILNLVIWPVMLWQTAEE107 pKa = 4.26YY108 pKa = 10.23IFFTIILTSLAIVWGNPILLIGCVALGVFVTYY140 pKa = 10.48YY141 pKa = 10.01ILFFFRR147 pKa = 11.84MIGSTVWLIIDD158 pKa = 4.01IARR161 pKa = 11.84GANGVTRR168 pKa = 11.84RR169 pKa = 11.84PNIISEE175 pKa = 4.29AVVTFLVMLSSNDD188 pKa = 3.27MEE190 pKa = 4.18AHH192 pKa = 6.03KK193 pKa = 10.47RR194 pKa = 11.84AEE196 pKa = 4.19LFDD199 pKa = 4.99LYY201 pKa = 11.23AAVIQAWIIKK211 pKa = 8.1TNYY214 pKa = 8.53EE215 pKa = 3.36GWMTKK220 pKa = 10.34ALAVILTFNFLRR232 pKa = 11.84FMAKK236 pKa = 9.69MISNTVTLFLRR247 pKa = 11.84LVVSFLTCSAVIILYY262 pKa = 9.36SWNYY266 pKa = 7.53KK267 pKa = 8.66TDD269 pKa = 3.87IILCMTIEE277 pKa = 4.31VIYY280 pKa = 11.09YY281 pKa = 8.54MMIRR285 pKa = 11.84AYY287 pKa = 9.6KK288 pKa = 9.44ISWRR292 pKa = 11.84ILQKK296 pKa = 10.55AWITFSHH303 pKa = 6.94KK304 pKa = 10.44IFGPTLSASGSKK316 pKa = 10.26EE317 pKa = 3.46LFLYY321 pKa = 9.81IRR323 pKa = 11.84NITLVYY329 pKa = 9.86EE330 pKa = 4.13VLRR333 pKa = 11.84LKK335 pKa = 10.82VVIRR339 pKa = 11.84TIYY342 pKa = 8.26WAHH345 pKa = 6.09SLGFYY350 pKa = 10.57LDD352 pKa = 3.89VNSLPRR358 pKa = 11.84KK359 pKa = 7.08PQTWRR364 pKa = 11.84GVFVQSMMGMVRR376 pKa = 11.84MINDD380 pKa = 3.97FDD382 pKa = 4.15PPGFIRR388 pKa = 11.84RR389 pKa = 11.84AGKK392 pKa = 7.33PTWNSFSDD400 pKa = 3.55TLDD403 pKa = 3.21MLKK406 pKa = 10.57EE407 pKa = 3.74LGYY410 pKa = 9.82PVDD413 pKa = 4.13PDD415 pKa = 3.78VVFTPEE421 pKa = 3.87EE422 pKa = 4.27TNPLDD427 pKa = 3.81PRR429 pKa = 11.84FDD431 pKa = 4.15RR432 pKa = 11.84NLDD435 pKa = 3.36GDD437 pKa = 4.0THH439 pKa = 7.44VGLGIRR445 pKa = 11.84NIKK448 pKa = 9.52IYY450 pKa = 9.12KK451 pKa = 8.37TEE453 pKa = 3.89EE454 pKa = 3.63FEE456 pKa = 5.31LIKK459 pKa = 10.89GLAAKK464 pKa = 9.64YY465 pKa = 9.06VHH467 pKa = 6.95SDD469 pKa = 3.02TYY471 pKa = 11.92ANIHH475 pKa = 6.17NEE477 pKa = 3.8LDD479 pKa = 3.51SVSRR483 pKa = 11.84YY484 pKa = 9.72FSDD487 pKa = 3.34IDD489 pKa = 3.5VDD491 pKa = 4.02MSDD494 pKa = 3.94EE495 pKa = 4.03LMKK498 pKa = 10.86KK499 pKa = 10.35GIEE502 pKa = 4.23EE503 pKa = 3.92TWQMVSRR510 pKa = 11.84IYY512 pKa = 10.97ANSRR516 pKa = 11.84ITPIHH521 pKa = 6.44SIWKK525 pKa = 8.48NWNKK529 pKa = 10.21KK530 pKa = 9.38FNFGALAYY538 pKa = 10.67RR539 pKa = 11.84NVQDD543 pKa = 4.53KK544 pKa = 10.98KK545 pKa = 11.04NKK547 pKa = 7.32TFRR550 pKa = 11.84KK551 pKa = 10.16KK552 pKa = 10.65KK553 pKa = 5.92MTRR556 pKa = 11.84KK557 pKa = 10.09AYY559 pKa = 9.28IASRR563 pKa = 11.84KK564 pKa = 9.34NGQTIIKK571 pKa = 9.06EE572 pKa = 3.87WTKK575 pKa = 10.06WYY577 pKa = 10.25QHH579 pKa = 6.18FPLMKK584 pKa = 10.18NITNVFPKK592 pKa = 10.43SEE594 pKa = 4.12ALPPKK599 pKa = 10.07KK600 pKa = 9.46WMKK603 pKa = 10.69NKK605 pKa = 9.43IRR607 pKa = 11.84TPLSPFCHH615 pKa = 4.87NTYY618 pKa = 10.15FRR620 pKa = 11.84WCFRR624 pKa = 11.84MSQTTDD630 pKa = 3.32FALRR634 pKa = 11.84TLQLRR639 pKa = 11.84LEE641 pKa = 4.24CQINGTWMSRR651 pKa = 11.84LFEE654 pKa = 3.95RR655 pKa = 11.84HH656 pKa = 5.05SRR658 pKa = 11.84FDD660 pKa = 2.77FHH662 pKa = 7.26YY663 pKa = 10.6AGDD666 pKa = 3.76FSEE669 pKa = 4.69FDD671 pKa = 3.3STIRR675 pKa = 11.84GPVTEE680 pKa = 5.11AIKK683 pKa = 10.48SIRR686 pKa = 11.84KK687 pKa = 9.27KK688 pKa = 10.63GYY690 pKa = 9.55SNHH693 pKa = 6.65KK694 pKa = 9.94MMGTLAEE701 pKa = 4.9MIDD704 pKa = 3.66LTYY707 pKa = 11.19DD708 pKa = 3.78SIEE711 pKa = 4.27HH712 pKa = 6.41SSLLLPSTGRR722 pKa = 11.84VYY724 pKa = 11.33NKK726 pKa = 10.4AGGLMTGHH734 pKa = 7.75ASTSSDD740 pKa = 2.92NSIATVFFYY749 pKa = 10.05MVAWIDD755 pKa = 3.78LTGKK759 pKa = 8.89SAKK762 pKa = 10.21EE763 pKa = 3.24FVNFNEE769 pKa = 4.29LSCYY773 pKa = 10.56GDD775 pKa = 3.67DD776 pKa = 4.84HH777 pKa = 7.85ILSISQASPKK787 pKa = 10.17AWNFKK792 pKa = 10.26NIQTTMSRR800 pKa = 11.84FVVTLRR806 pKa = 11.84DD807 pKa = 3.82EE808 pKa = 4.55VPEE811 pKa = 4.45GASDD815 pKa = 3.68QNLMEE820 pKa = 4.14QSSPPEE826 pKa = 3.69FDD828 pKa = 3.7PPEE831 pKa = 4.25EE832 pKa = 4.48LDD834 pKa = 3.82PLPFLSKK841 pKa = 10.49FSRR844 pKa = 11.84KK845 pKa = 7.5PTSADD850 pKa = 2.66ISEE853 pKa = 4.75WEE855 pKa = 4.05THH857 pKa = 5.54MGGIPMPGRR866 pKa = 11.84IVFHH870 pKa = 7.25DD871 pKa = 3.73RR872 pKa = 11.84VKK874 pKa = 11.19LLGKK878 pKa = 9.94AAAGTKK884 pKa = 9.44TKK886 pKa = 11.05DD887 pKa = 2.9PFYY890 pKa = 10.76RR891 pKa = 11.84IDD893 pKa = 3.48RR894 pKa = 11.84LIGYY898 pKa = 7.63MYY900 pKa = 9.75LTAHH904 pKa = 6.37NKK906 pKa = 9.84DD907 pKa = 3.73LYY909 pKa = 11.67DD910 pKa = 3.75MFNEE914 pKa = 4.16MIEE917 pKa = 4.16VIIRR921 pKa = 11.84KK922 pKa = 8.72NLEE925 pKa = 3.68YY926 pKa = 10.55RR927 pKa = 11.84DD928 pKa = 3.54DD929 pKa = 3.71TRR931 pKa = 11.84IKK933 pKa = 10.12KK934 pKa = 8.67QQALPKK940 pKa = 8.57MRR942 pKa = 11.84SKK944 pKa = 10.42IPSYY948 pKa = 11.4AKK950 pKa = 10.49VLSTFYY956 pKa = 11.02DD957 pKa = 3.6PNSTVRR963 pKa = 11.84DD964 pKa = 3.92HH965 pKa = 7.9DD966 pKa = 5.3DD967 pKa = 3.27MLEE970 pKa = 4.33DD971 pKa = 3.37EE972 pKa = 5.29GGVVSYY978 pKa = 11.53GSMTTWDD985 pKa = 4.42YY986 pKa = 10.37ICNYY990 pKa = 10.1ASYY993 pKa = 10.55IPDD996 pKa = 3.27ILNPNVLNMGFNVLTQRR1013 pKa = 11.84VVRR1016 pKa = 11.84NAMTWPRR1023 pKa = 11.84EE1024 pKa = 4.14FIGLANKK1031 pKa = 9.59VVTDD1035 pKa = 2.91GHH1037 pKa = 5.61MRR1039 pKa = 11.84SLIVQTPYY1047 pKa = 11.06RR1048 pKa = 11.84FLIDD1052 pKa = 3.46QDD1054 pKa = 3.46KK1055 pKa = 9.11VTVKK1059 pKa = 10.07TNPLTLLVRR1068 pKa = 11.84HH1069 pKa = 5.58WVFMASSSDD1078 pKa = 3.18KK1079 pKa = 11.15YY1080 pKa = 10.98VFNPFGRR1087 pKa = 11.84LDD1089 pKa = 3.56ALSNKK1094 pKa = 8.35VANLSFIINGRR1105 pKa = 11.84LQTKK1109 pKa = 7.13YY1110 pKa = 8.36TAYY1113 pKa = 8.79STPVTQVILVVALNWLPLPEE1133 pKa = 4.01VALYY1137 pKa = 10.88DD1138 pKa = 4.7DD1139 pKa = 5.96DD1140 pKa = 4.19STLYY1144 pKa = 10.98LSDD1147 pKa = 5.55LILGIKK1153 pKa = 10.04LPDD1156 pKa = 3.26VALVGNRR1163 pKa = 11.84LVEE1166 pKa = 4.34LGLGKK1171 pKa = 9.65WSSSIPPNFKK1181 pKa = 10.39EE1182 pKa = 3.93LDD1184 pKa = 3.52YY1185 pKa = 11.46LEE1187 pKa = 5.94RR1188 pKa = 11.84GLKK1191 pKa = 8.49PQEE1194 pKa = 3.51IHH1196 pKa = 6.83VIQAGTGTGKK1206 pKa = 8.44STALISHH1213 pKa = 7.55LASTLGPSFRR1223 pKa = 11.84KK1224 pKa = 9.81IIVVEE1229 pKa = 4.0PRR1231 pKa = 11.84SKK1233 pKa = 10.99VVLGLVKK1240 pKa = 10.41YY1241 pKa = 7.96MQGEE1245 pKa = 4.26GLDD1248 pKa = 3.8CSGATTNLMLDD1259 pKa = 3.49PRR1261 pKa = 11.84AKK1263 pKa = 9.45VWYY1266 pKa = 8.64VTAQEE1271 pKa = 4.6CLLHH1275 pKa = 5.44PTWVSSEE1282 pKa = 3.93NLLVLDD1288 pKa = 4.15EE1289 pKa = 4.19AHH1291 pKa = 6.74IEE1293 pKa = 3.98EE1294 pKa = 4.79LAYY1297 pKa = 10.02EE1298 pKa = 4.11QLRR1301 pKa = 11.84KK1302 pKa = 9.54YY1303 pKa = 10.33VKK1305 pKa = 10.35SKK1307 pKa = 10.49GAEE1310 pKa = 4.29GPPMIYY1316 pKa = 7.69MTATPNAQWMEE1327 pKa = 3.86GATTYY1332 pKa = 10.86TEE1334 pKa = 3.99IPISKK1339 pKa = 9.43VFSTEE1344 pKa = 3.82EE1345 pKa = 3.43VSIPMDD1351 pKa = 3.36KK1352 pKa = 11.03GVIKK1356 pKa = 10.73ASIDD1360 pKa = 3.91SKK1362 pKa = 11.71SEE1364 pKa = 4.07DD1365 pKa = 3.5YY1366 pKa = 10.31WLSKK1370 pKa = 10.04YY1371 pKa = 10.03FQVVSGLYY1379 pKa = 10.12ASSRR1383 pKa = 11.84SHH1385 pKa = 6.88DD1386 pKa = 3.48RR1387 pKa = 11.84KK1388 pKa = 10.38FLIFVNDD1395 pKa = 3.79KK1396 pKa = 11.36ANIDD1400 pKa = 3.27IFLRR1404 pKa = 11.84GLPGKK1409 pKa = 10.22GLALSSDD1416 pKa = 4.0TEE1418 pKa = 4.5GNPDD1422 pKa = 3.26WDD1424 pKa = 2.83VDD1426 pKa = 4.48YY1427 pKa = 11.1IVSTSVADD1435 pKa = 3.68VAITIPGVTHH1445 pKa = 7.03VITPNFLRR1453 pKa = 11.84VVQSDD1458 pKa = 2.86KK1459 pKa = 11.32GYY1461 pKa = 10.12VRR1463 pKa = 11.84RR1464 pKa = 11.84PLFTKK1469 pKa = 10.48LDD1471 pKa = 4.17PSTKK1475 pKa = 6.63TQRR1478 pKa = 11.84KK1479 pKa = 8.32GRR1481 pKa = 11.84TGRR1484 pKa = 11.84TNNGVFYY1491 pKa = 10.52LVNFEE1496 pKa = 4.39FPQGVLRR1503 pKa = 11.84EE1504 pKa = 4.04RR1505 pKa = 11.84KK1506 pKa = 9.88EE1507 pKa = 3.81EE1508 pKa = 4.17GNLSKK1513 pKa = 10.97LIQWTLEE1520 pKa = 3.83GLPLSVLAEE1529 pKa = 4.4ADD1531 pKa = 3.84PEE1533 pKa = 4.01ILNIGGYY1540 pKa = 9.15EE1541 pKa = 3.93MSEE1544 pKa = 4.13GASEE1548 pKa = 3.89ILSTFEE1554 pKa = 4.97EE1555 pKa = 4.23NLKK1558 pKa = 10.37DD1559 pKa = 3.39ARR1561 pKa = 11.84SRR1563 pKa = 11.84TGHH1566 pKa = 6.87EE1567 pKa = 3.72IRR1569 pKa = 11.84KK1570 pKa = 9.47DD1571 pKa = 3.4LADD1574 pKa = 4.0ASQDD1578 pKa = 3.73YY1579 pKa = 10.96IEE1581 pKa = 5.14TEE1583 pKa = 3.21IHH1585 pKa = 5.54MPGMTGMSSGFEE1597 pKa = 4.06FTISSASEE1605 pKa = 3.56RR1606 pKa = 11.84VAEE1609 pKa = 4.72IFFDD1613 pKa = 3.84TLNMLGAGEE1622 pKa = 4.31VVSALMLEE1630 pKa = 4.64EE1631 pKa = 4.18EE1632 pKa = 4.47

Molecular weight:
186.56 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1I9UVP0|A0A1I9UVP0_9VIRU Uncharacterized protein OS=Nigrospora oryzae fusarivirus 1 OX=1913649 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.24SWEE4 pKa = 4.67DD5 pKa = 3.12SDD7 pKa = 6.14DD8 pKa = 3.7PRR10 pKa = 11.84KK11 pKa = 9.5QQAKK15 pKa = 9.02EE16 pKa = 3.76YY17 pKa = 8.82PITGLIVKK25 pKa = 7.58MTDD28 pKa = 2.77LKK30 pKa = 11.18VRR32 pKa = 11.84YY33 pKa = 9.76LEE35 pKa = 4.35VNGDD39 pKa = 3.7TFKK42 pKa = 11.5VKK44 pKa = 10.58VIEE47 pKa = 4.08EE48 pKa = 4.03LRR50 pKa = 11.84QIGQAGIKK58 pKa = 9.69ASHH61 pKa = 6.65IEE63 pKa = 3.98APEE66 pKa = 3.88TLVALVRR73 pKa = 11.84NAEE76 pKa = 4.03QVPASFGKK84 pKa = 10.08SGVVMFVKK92 pKa = 10.74YY93 pKa = 8.31KK94 pKa = 10.06TRR96 pKa = 11.84EE97 pKa = 3.45SDD99 pKa = 3.6YY100 pKa = 10.97FMVPITEE107 pKa = 5.66LIPGEE112 pKa = 4.28LISRR116 pKa = 11.84KK117 pKa = 9.39RR118 pKa = 11.84FPSSPLTVLDD128 pKa = 4.24DD129 pKa = 3.93KK130 pKa = 11.58VLEE133 pKa = 4.3KK134 pKa = 10.37MGEE137 pKa = 4.16RR138 pKa = 11.84NLEE141 pKa = 3.74TVTRR145 pKa = 11.84VKK147 pKa = 10.72SVIVARR153 pKa = 11.84LSEE156 pKa = 4.19LSVFGYY162 pKa = 10.13WDD164 pKa = 4.1LLSPLTPVVRR174 pKa = 11.84DD175 pKa = 3.4ASSWFFWKK183 pKa = 10.01KK184 pKa = 10.59DD185 pKa = 3.34SPAPQFVTSRR195 pKa = 11.84TTDD198 pKa = 3.06KK199 pKa = 11.52EE200 pKa = 4.18EE201 pKa = 3.69LSKK204 pKa = 10.98RR205 pKa = 11.84GEE207 pKa = 4.26IILAALKK214 pKa = 10.0NAKK217 pKa = 9.01TEE219 pKa = 3.99DD220 pKa = 3.66RR221 pKa = 11.84LKK223 pKa = 10.89EE224 pKa = 3.77DD225 pKa = 3.25AKK227 pKa = 11.13FIIVWILRR235 pKa = 11.84KK236 pKa = 9.02MDD238 pKa = 3.18SWSEE242 pKa = 3.69AGLQRR247 pKa = 11.84VCGFFNQIGGSWQKK261 pKa = 10.38HH262 pKa = 4.37HH263 pKa = 7.27DD264 pKa = 3.88LRR266 pKa = 11.84AFDD269 pKa = 4.94YY270 pKa = 10.69ILKK273 pKa = 9.89EE274 pKa = 4.11YY275 pKa = 9.54GWPVDD280 pKa = 3.64SSLPPDD286 pKa = 3.38GKK288 pKa = 10.22MGLWLASIQSRR299 pKa = 11.84NSRR302 pKa = 11.84NGFSHH307 pKa = 6.91PKK309 pKa = 9.96LYY311 pKa = 8.84KK312 pKa = 9.88TSVNLKK318 pKa = 6.51TLKK321 pKa = 10.45KK322 pKa = 10.28RR323 pKa = 11.84ILRR326 pKa = 11.84QARR329 pKa = 11.84SSLTPQQYY337 pKa = 10.66EE338 pKa = 4.25EE339 pKa = 4.22LTKK342 pKa = 10.98LGLDD346 pKa = 3.35TSYY349 pKa = 11.68NPGTSTPPGNSKK361 pKa = 11.13LEE363 pKa = 4.45MIDD366 pKa = 3.63EE367 pKa = 4.61EE368 pKa = 4.74APSEE372 pKa = 4.06PGEE375 pKa = 3.98EE376 pKa = 4.18KK377 pKa = 10.84EE378 pKa = 4.15PGEE381 pKa = 4.13NASEE385 pKa = 4.39DD386 pKa = 3.37EE387 pKa = 4.59GPQVNYY393 pKa = 10.85NDD395 pKa = 4.08DD396 pKa = 4.05PKK398 pKa = 11.58AEE400 pKa = 4.26DD401 pKa = 3.13AWRR404 pKa = 11.84KK405 pKa = 10.1AEE407 pKa = 4.05SEE409 pKa = 4.29AEE411 pKa = 4.04KK412 pKa = 10.81SRR414 pKa = 11.84QARR417 pKa = 11.84LKK419 pKa = 9.21YY420 pKa = 9.93EE421 pKa = 3.84RR422 pKa = 11.84RR423 pKa = 11.84KK424 pKa = 8.17EE425 pKa = 3.99TFYY428 pKa = 11.49KK429 pKa = 9.27KK430 pKa = 7.47THH432 pKa = 5.73EE433 pKa = 4.34FQTQFTKK440 pKa = 10.01TKK442 pKa = 9.94KK443 pKa = 10.39SLVDD447 pKa = 3.23KK448 pKa = 9.92YY449 pKa = 10.97VRR451 pKa = 11.84PFITTAKK458 pKa = 9.55QSYY461 pKa = 9.61NSFVKK466 pKa = 10.65GKK468 pKa = 9.25PP469 pKa = 3.16

Molecular weight:
53.65 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

2101

469

1632

1050.5

120.1

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

5.426 ± 0.061

0.619 ± 0.209

5.378 ± 0.085

6.188 ± 1.319

4.95 ± 0.464

5.569 ± 0.123

1.618 ± 0.285

6.616 ± 1.104

6.949 ± 1.696

9.662 ± 0.695

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

3.046 ± 0.692

4.331 ± 0.695

4.664 ± 0.564

2.761 ± 0.556

5.521 ± 0.232

7.663 ± 0.447

6.568 ± 0.309

6.521 ± 0.064

2.237 ± 0.054

3.713 ± 0.265

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski