Wenzhou shrimp virus 7

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 5.43

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KH29|A0A1L3KH29_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenzhou shrimp virus 7 OX=1923654 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.81ADD3 pKa = 3.25SSVVNYY9 pKa = 9.62EE10 pKa = 4.0GNTMQLNDD18 pKa = 5.19APHH21 pKa = 6.55TDD23 pKa = 3.17QNVFLSRR30 pKa = 11.84NTTDD34 pKa = 4.08NVFEE38 pKa = 4.46VQDD41 pKa = 3.56HH42 pKa = 6.42ALIEE46 pKa = 4.34SLSRR50 pKa = 11.84DD51 pKa = 3.06ILLASGEE58 pKa = 4.28WTTDD62 pKa = 3.2DD63 pKa = 4.29PEE65 pKa = 4.97ISEE68 pKa = 4.46TLTLEE73 pKa = 4.24QLQTEE78 pKa = 4.57YY79 pKa = 10.88NQPFLASVSLPDD91 pKa = 4.79DD92 pKa = 3.34IVRR95 pKa = 11.84GSSFISSKK103 pKa = 10.22LANIAYY109 pKa = 7.51MRR111 pKa = 11.84CDD113 pKa = 3.18YY114 pKa = 10.85EE115 pKa = 4.1LTVRR119 pKa = 11.84MQSTPFLQGAVWFWNKK135 pKa = 8.73MNAQQTSVLRR145 pKa = 11.84RR146 pKa = 11.84TLTEE150 pKa = 3.62HH151 pKa = 6.29LRR153 pKa = 11.84SITSFPGIEE162 pKa = 4.64LNLQSEE168 pKa = 4.63SRR170 pKa = 11.84AISLSVPYY178 pKa = 9.8TSEE181 pKa = 4.21FEE183 pKa = 4.41VFNPRR188 pKa = 11.84NTNNLNSIRR197 pKa = 11.84LSVLSKK203 pKa = 10.84LAGPEE208 pKa = 4.04TNVKK212 pKa = 9.8VSYY215 pKa = 10.76SIFGRR220 pKa = 11.84LKK222 pKa = 9.45NIKK225 pKa = 9.92LYY227 pKa = 10.69GHH229 pKa = 6.95APSVTSLSFPQTEE242 pKa = 4.02AGTDD246 pKa = 3.44EE247 pKa = 4.26SASAKK252 pKa = 10.65GIVSQVADD260 pKa = 3.8TVGSVANVVEE270 pKa = 4.34GLGVPILSTIAKK282 pKa = 7.6PVSWVSNVVGNVASVFGFSKK302 pKa = 10.84DD303 pKa = 3.29RR304 pKa = 11.84DD305 pKa = 3.73LTKK308 pKa = 10.18VTTYY312 pKa = 11.16EE313 pKa = 3.87NLPAKK318 pKa = 10.37GFTHH322 pKa = 6.97GVGIDD327 pKa = 3.49SSVPLSLFPNNAINPTLAIPEE348 pKa = 4.55NLDD351 pKa = 3.37EE352 pKa = 4.77MSIEE356 pKa = 4.14YY357 pKa = 9.87LAQRR361 pKa = 11.84PYY363 pKa = 10.54VLRR366 pKa = 11.84RR367 pKa = 11.84YY368 pKa = 7.39TIQGGDD374 pKa = 3.39TPSPAKK380 pKa = 9.74TVIADD385 pKa = 3.58IPISPVNYY393 pKa = 9.35SLYY396 pKa = 10.32GAIVKK401 pKa = 9.91DD402 pKa = 3.39YY403 pKa = 9.46RR404 pKa = 11.84TIFGAPISLAAALSNWWRR422 pKa = 11.84GQIKK426 pKa = 10.64LNVRR430 pKa = 11.84FAKK433 pKa = 9.36TQFHH437 pKa = 5.24QCRR440 pKa = 11.84LLVQYY445 pKa = 10.42LPYY448 pKa = 10.67GDD450 pKa = 4.09GVEE453 pKa = 4.04PLEE456 pKa = 4.54NVLSTVIDD464 pKa = 3.84VSSVDD469 pKa = 4.26DD470 pKa = 3.97KK471 pKa = 11.86GIDD474 pKa = 3.14ISFPSVYY481 pKa = 9.59KK482 pKa = 10.12NKK484 pKa = 9.21WMRR487 pKa = 11.84VYY489 pKa = 10.98DD490 pKa = 3.94SAIQGYY496 pKa = 6.18TAGAAPGRR504 pKa = 11.84IVISVLNPLNSAATVSDD521 pKa = 4.5SIIMYY526 pKa = 10.27AWVTWEE532 pKa = 3.98GFEE535 pKa = 4.07TAEE538 pKa = 4.78LGSLAKK544 pKa = 10.36AAIGFDD550 pKa = 3.94YY551 pKa = 10.99PPDD554 pKa = 4.05LPAQPLYY561 pKa = 11.07SSVRR565 pKa = 11.84LPPSGSVFTLLQDD578 pKa = 3.85TVASIGSSADD588 pKa = 3.36LTSLRR593 pKa = 11.84FTNLTTGDD601 pKa = 4.52PIDD604 pKa = 3.72VVTTNFPDD612 pKa = 4.51KK613 pKa = 10.99INGLKK618 pKa = 9.85QVSLSQGEE626 pKa = 3.87YY627 pKa = 8.9RR628 pKa = 11.84VNYY631 pKa = 8.06EE632 pKa = 3.72SPTSVFVITNRR643 pKa = 11.84PINSDD648 pKa = 3.65PIGPGFHH655 pKa = 5.62VTGNLANATSFTISEE670 pKa = 4.33STQVSVGTTDD680 pKa = 4.05VILANSAIVAVTGDD694 pKa = 3.39SGSINLATLSTNGFDD709 pKa = 3.8IPTAVILEE717 pKa = 4.37AGTYY721 pKa = 8.83EE722 pKa = 4.92LSLTNLDD729 pKa = 3.76SVSLVSTKK737 pKa = 10.44PLTIPPSSLSIPSTHH752 pKa = 6.75SGLDD756 pKa = 3.2YY757 pKa = 10.99TIGDD761 pKa = 4.12NSNMLTTMGEE771 pKa = 4.2QYY773 pKa = 10.66RR774 pKa = 11.84SLRR777 pKa = 11.84MFTRR781 pKa = 11.84RR782 pKa = 11.84FSPVDD787 pKa = 2.92ILKK790 pKa = 10.47GVNVTLPGINLGTDD804 pKa = 2.87NSLRR808 pKa = 11.84QSLLNVISYY817 pKa = 7.65MYY819 pKa = 10.38RR820 pKa = 11.84FTHH823 pKa = 6.71GSIAYY828 pKa = 9.29KK829 pKa = 10.06IVPLIKK835 pKa = 10.38GDD837 pKa = 4.09LLVTTISEE845 pKa = 4.43DD846 pKa = 3.72TLEE849 pKa = 4.71LNPNANRR856 pKa = 11.84FDD858 pKa = 3.98TNRR861 pKa = 11.84ALHH864 pKa = 5.62YY865 pKa = 10.8LNTNLNPIAQIVLPFYY881 pKa = 11.1SPAEE885 pKa = 3.89NLVLDD890 pKa = 4.53SNSFPQLSDD899 pKa = 3.65LSISNLDD906 pKa = 3.58GGEE909 pKa = 3.74NTYY912 pKa = 10.78FILAGAGDD920 pKa = 4.34DD921 pKa = 3.75HH922 pKa = 6.87TFSQLAGCPAFTFGPSRR939 pKa = 11.84SAA941 pKa = 3.5

Molecular weight:
102.01 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KH29|A0A1L3KH29_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenzhou shrimp virus 7 OX=1923654 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.47HH2 pKa = 7.53SYY4 pKa = 10.94LYY6 pKa = 10.56VYY8 pKa = 9.68QDD10 pKa = 2.95HH11 pKa = 6.16VARR14 pKa = 11.84RR15 pKa = 11.84TPVSEE20 pKa = 3.88VLNTVRR26 pKa = 11.84QDD28 pKa = 3.91YY29 pKa = 10.42PDD31 pKa = 3.15GWSYY35 pKa = 9.97STSGAYY41 pKa = 8.58VAPAFCVGRR50 pKa = 11.84RR51 pKa = 11.84RR52 pKa = 11.84FNSHH56 pKa = 4.11VPIYY60 pKa = 10.36RR61 pKa = 11.84HH62 pKa = 6.26VNTCSQFLDD71 pKa = 3.97FQLPFSPLRR80 pKa = 11.84ATKK83 pKa = 10.42ASVHH87 pKa = 5.74PRR89 pKa = 11.84HH90 pKa = 5.92YY91 pKa = 10.77SEE93 pKa = 4.39TVTMPKK99 pKa = 10.11SDD101 pKa = 2.95WYY103 pKa = 11.0VNRR106 pKa = 11.84SPTPSDD112 pKa = 3.16TWCDD116 pKa = 3.05TDD118 pKa = 3.41TLYY121 pKa = 11.06SVYY124 pKa = 10.74VDD126 pKa = 4.1AQCSRR131 pKa = 11.84CFAMEE136 pKa = 3.7NCFVSKK142 pKa = 10.75NSSHH146 pKa = 6.49EE147 pKa = 4.1VLCNSCLKK155 pKa = 10.63ADD157 pKa = 3.98NTHH160 pKa = 6.63AEE162 pKa = 4.35YY163 pKa = 9.97PFSFPEE169 pKa = 4.21TEE171 pKa = 3.74AGAIIGTCLTYY182 pKa = 10.14TGYY185 pKa = 11.62ADD187 pKa = 3.31VFKK190 pKa = 11.07CEE192 pKa = 4.06KK193 pKa = 10.35CSMLIGAWKK202 pKa = 10.53EE203 pKa = 3.7GDD205 pKa = 3.97DD206 pKa = 5.21PIAAHH211 pKa = 5.64NSEE214 pKa = 4.33WGSTCKK220 pKa = 10.67DD221 pKa = 3.49CTDD224 pKa = 3.62EE225 pKa = 5.09EE226 pKa = 5.75VYY228 pKa = 10.94CCVDD232 pKa = 3.08RR233 pKa = 11.84CHH235 pKa = 6.73VVSNLLSDD243 pKa = 4.32PCPDD247 pKa = 3.59CLSEE251 pKa = 4.41KK252 pKa = 10.69FCVCKK257 pKa = 10.32CKK259 pKa = 10.77KK260 pKa = 10.56FIDD263 pKa = 4.16RR264 pKa = 11.84KK265 pKa = 8.54NLAYY269 pKa = 10.06AVPKK273 pKa = 9.55PLKK276 pKa = 9.97FLQGLVGSKK285 pKa = 9.96IIPNFTVKK293 pKa = 10.34NSRR296 pKa = 11.84HH297 pKa = 5.82HH298 pKa = 6.49GVVTSLITCNGVTVGGTGLTRR319 pKa = 11.84RR320 pKa = 11.84SARR323 pKa = 11.84NNAARR328 pKa = 11.84RR329 pKa = 11.84FLYY332 pKa = 9.82IANVFPDD339 pKa = 3.29THH341 pKa = 6.16MLSTLRR347 pKa = 11.84SLPSRR352 pKa = 11.84SSEE355 pKa = 4.11TVEE358 pKa = 3.93LTNATLAHH366 pKa = 5.89VNQVIDD372 pKa = 3.93RR373 pKa = 11.84QDD375 pKa = 3.11EE376 pKa = 4.29GLTRR380 pKa = 11.84LRR382 pKa = 11.84EE383 pKa = 3.98NLEE386 pKa = 4.24VKK388 pKa = 10.63SSDD391 pKa = 3.09VSRR394 pKa = 11.84QVSEE398 pKa = 4.55LLPKK402 pKa = 10.29VSHH405 pKa = 6.44AVDD408 pKa = 3.57NVSEE412 pKa = 4.2TLDD415 pKa = 3.4SFKK418 pKa = 11.13CVLAKK423 pKa = 10.27INNWLPSLSIDD434 pKa = 3.94VIDD437 pKa = 4.26MIKK440 pKa = 10.75DD441 pKa = 3.4VFVSLFFALTTRR453 pKa = 11.84SVTPLVQGFTSFALRR468 pKa = 11.84SNVFSHH474 pKa = 6.73LVSALSSWLNSLKK487 pKa = 10.48YY488 pKa = 8.66DD489 pKa = 3.61TPFNEE494 pKa = 5.83DD495 pKa = 3.05IPNTEE500 pKa = 3.47ASYY503 pKa = 10.54PSVDD507 pKa = 3.37NVRR510 pKa = 11.84EE511 pKa = 4.13TLASIYY517 pKa = 10.77DD518 pKa = 3.62SFGTGLCIALSGVLSFIAIVCYY540 pKa = 10.31GVTDD544 pKa = 4.79LSTASFNKK552 pKa = 10.41LLTQSSLIGRR562 pKa = 11.84ALVGVRR568 pKa = 11.84SFKK571 pKa = 11.06DD572 pKa = 3.12VFFGIWEE579 pKa = 4.07YY580 pKa = 11.71ADD582 pKa = 5.02NIVCKK587 pKa = 10.4LLYY590 pKa = 10.28NQDD593 pKa = 3.67RR594 pKa = 11.84KK595 pKa = 11.15SLDD598 pKa = 3.32LVKK601 pKa = 10.63NYY603 pKa = 9.8PNLSSVLAVFKK614 pKa = 10.89YY615 pKa = 10.28FHH617 pKa = 7.65DD618 pKa = 4.74DD619 pKa = 3.57VNSSNLLGCNSSACEE634 pKa = 4.04LLVKK638 pKa = 10.5ADD640 pKa = 4.02NLYY643 pKa = 10.65HH644 pKa = 6.82GYY646 pKa = 9.89VDD648 pKa = 3.51KK649 pKa = 11.45AHH651 pKa = 6.37TLGHH655 pKa = 6.07RR656 pKa = 11.84EE657 pKa = 3.2IVARR661 pKa = 11.84LKK663 pKa = 10.35EE664 pKa = 4.04SRR666 pKa = 11.84RR667 pKa = 11.84SVKK670 pKa = 10.71SLIDD674 pKa = 3.35KK675 pKa = 10.04AQLYY679 pKa = 8.75LSCGDD684 pKa = 4.32GYY686 pKa = 10.89RR687 pKa = 11.84IPPLIIFLHH696 pKa = 6.51GSAGCGKK703 pKa = 8.46TEE705 pKa = 4.56LSSIIQKK712 pKa = 10.0EE713 pKa = 4.21LANKK717 pKa = 8.77YY718 pKa = 10.15YY719 pKa = 10.2PGVPHH724 pKa = 7.38KK725 pKa = 10.74DD726 pKa = 2.86IIYY729 pKa = 10.1SRR731 pKa = 11.84KK732 pKa = 10.07AEE734 pKa = 3.87NEE736 pKa = 3.5FWDD739 pKa = 4.72GVKK742 pKa = 10.21QSSKK746 pKa = 10.53IIVYY750 pKa = 10.49DD751 pKa = 3.79DD752 pKa = 3.58ALQVVDD758 pKa = 4.84TAAKK762 pKa = 8.48PNPEE766 pKa = 3.4IFEE769 pKa = 4.43FIRR772 pKa = 11.84LNNSDD777 pKa = 3.73SFQVHH782 pKa = 5.81MSSVDD787 pKa = 3.8DD788 pKa = 3.92KK789 pKa = 11.51SGTYY793 pKa = 10.06VSPDD797 pKa = 3.18FVVATSNVDD806 pKa = 3.12PHH808 pKa = 6.99HH809 pKa = 5.73YY810 pKa = 9.49RR811 pKa = 11.84PRR813 pKa = 11.84SIHH816 pKa = 6.04SQDD819 pKa = 3.01AFCRR823 pKa = 11.84RR824 pKa = 11.84MDD826 pKa = 3.31LRR828 pKa = 11.84VRR830 pKa = 11.84VDD832 pKa = 3.13VANEE836 pKa = 3.55YY837 pKa = 11.03ARR839 pKa = 11.84VVTRR843 pKa = 11.84PNQCKK848 pKa = 9.95VPDD851 pKa = 3.72EE852 pKa = 4.01RR853 pKa = 11.84KK854 pKa = 9.07IWKK857 pKa = 8.62KK858 pKa = 10.18QNPGKK863 pKa = 10.45SDD865 pKa = 3.75ADD867 pKa = 3.57LTTALQNGSYY877 pKa = 9.3TLNTDD882 pKa = 3.28PEE884 pKa = 4.71IYY886 pKa = 9.74SLHH889 pKa = 5.71VRR891 pKa = 11.84YY892 pKa = 8.33TMAGKK897 pKa = 10.57EE898 pKa = 4.04EE899 pKa = 4.52VKK901 pKa = 9.76TCTYY905 pKa = 9.64TEE907 pKa = 4.41FMALLEE913 pKa = 3.97QLRR916 pKa = 11.84ACRR919 pKa = 11.84VAAHH923 pKa = 5.61QDD925 pKa = 3.04KK926 pKa = 10.56RR927 pKa = 11.84PNEE930 pKa = 4.15IPVLPDD936 pKa = 3.26TLNSLAASVQSGSDD950 pKa = 2.58RR951 pKa = 11.84FVFHH955 pKa = 6.74TDD957 pKa = 2.19WLGFHH962 pKa = 7.19SDD964 pKa = 2.87ATEE967 pKa = 3.93ACNYY971 pKa = 9.94LSQEE975 pKa = 3.87LDD977 pKa = 3.34AVFLPGTDD985 pKa = 3.25GFFMSKK991 pKa = 10.42NVVDD995 pKa = 3.6QVLYY999 pKa = 11.11DD1000 pKa = 3.64KK1001 pKa = 11.58LEE1003 pKa = 4.22TEE1005 pKa = 4.58NFVAHH1010 pKa = 6.94DD1011 pKa = 3.99FFRR1014 pKa = 11.84RR1015 pKa = 11.84WLDD1018 pKa = 3.35ACPDD1022 pKa = 3.77EE1023 pKa = 4.94QFSDD1027 pKa = 3.6CLEE1030 pKa = 3.97YY1031 pKa = 10.99FEE1033 pKa = 5.79ASNSPSCSVWSKK1045 pKa = 10.77CKK1047 pKa = 10.43DD1048 pKa = 3.47YY1049 pKa = 11.43ASDD1052 pKa = 3.93VVHH1055 pKa = 6.45SLSSVMSRR1063 pKa = 11.84VRR1065 pKa = 11.84SFIVSHH1071 pKa = 6.35WASISMVVGAAIAIGGGAAYY1091 pKa = 9.73FCSRR1095 pKa = 11.84KK1096 pKa = 9.69CRR1098 pKa = 11.84VQRR1101 pKa = 11.84VLTEE1105 pKa = 4.27GGTIMQLVGTLLCIAGCEE1123 pKa = 4.03FCSRR1127 pKa = 11.84LKK1129 pKa = 10.7KK1130 pKa = 10.71GNLVMSVRR1138 pKa = 11.84SVSDD1142 pKa = 3.18GRR1144 pKa = 11.84IMLVPSDD1151 pKa = 3.56VRR1153 pKa = 11.84RR1154 pKa = 11.84VVHH1157 pKa = 6.72HH1158 pKa = 6.7YY1159 pKa = 8.69ITTATACKK1167 pKa = 9.94IPIHH1171 pKa = 6.28FSITQSLCDD1180 pKa = 3.48EE1181 pKa = 4.7SFVKK1185 pKa = 10.58FDD1187 pKa = 3.48DD1188 pKa = 3.94TRR1190 pKa = 11.84DD1191 pKa = 3.71TFCVLEE1197 pKa = 4.07SHH1199 pKa = 6.66QDD1201 pKa = 3.3AKK1203 pKa = 11.08VKK1205 pKa = 9.76QVNVEE1210 pKa = 3.85SHH1212 pKa = 5.72QDD1214 pKa = 3.19AKK1216 pKa = 10.67IKK1218 pKa = 10.3QVTVEE1223 pKa = 3.87SHH1225 pKa = 5.59QDD1227 pKa = 3.04AKK1229 pKa = 10.98VKK1231 pKa = 9.85QVSVEE1236 pKa = 3.77SHH1238 pKa = 5.75QDD1240 pKa = 3.32VKK1242 pKa = 10.81PKK1244 pKa = 9.91CVCVEE1249 pKa = 3.76SHH1251 pKa = 6.61QDD1253 pKa = 3.14VALKK1257 pKa = 10.5NLVVEE1262 pKa = 4.34SHH1264 pKa = 6.0QDD1266 pKa = 3.43YY1267 pKa = 10.11KK1268 pKa = 11.15PKK1270 pKa = 10.72VVTVEE1275 pKa = 4.44SNVCDD1280 pKa = 3.83LCRR1283 pKa = 11.84EE1284 pKa = 4.47TKK1286 pKa = 10.61LSTPHH1291 pKa = 7.07VEE1293 pKa = 4.25GNVASDD1299 pKa = 4.95YY1300 pKa = 10.69VVQWTNPVIEE1310 pKa = 4.6SSCDD1314 pKa = 3.24NNAQDD1319 pKa = 4.58VANKK1323 pKa = 9.99LLAKK1327 pKa = 10.58NFVRR1331 pKa = 11.84LYY1333 pKa = 10.87KK1334 pKa = 10.42PGEE1337 pKa = 3.84KK1338 pKa = 10.4LFTHH1342 pKa = 6.83GLFIRR1347 pKa = 11.84GRR1349 pKa = 11.84TLLMPKK1355 pKa = 10.09HH1356 pKa = 6.33LFDD1359 pKa = 4.52EE1360 pKa = 5.04LNGSVDD1366 pKa = 3.27IVAMTDD1372 pKa = 3.39SSCTRR1377 pKa = 11.84VPVAISSHH1385 pKa = 4.99VNIKK1389 pKa = 10.62RR1390 pKa = 11.84GDD1392 pKa = 3.4IDD1394 pKa = 3.84VDD1396 pKa = 3.84VVMCEE1401 pKa = 3.9MGAGTIARR1409 pKa = 11.84KK1410 pKa = 10.23DD1411 pKa = 3.29IVSYY1415 pKa = 10.61FPTQSEE1421 pKa = 4.31LSSLSGLMAHH1431 pKa = 7.17GDD1433 pKa = 3.75LRR1435 pKa = 11.84CFSSAVFGKK1444 pKa = 10.38NSMLMPRR1451 pKa = 11.84DD1452 pKa = 3.69SQVKK1456 pKa = 8.81FVHH1459 pKa = 6.35CVDD1462 pKa = 5.0HH1463 pKa = 7.12IEE1465 pKa = 4.14SHH1467 pKa = 5.84NPEE1470 pKa = 3.96KK1471 pKa = 10.49KK1472 pKa = 9.86SYY1474 pKa = 8.32YY1475 pKa = 8.28VRR1477 pKa = 11.84KK1478 pKa = 10.13GFEE1481 pKa = 3.88AQGNSSKK1488 pKa = 11.09GDD1490 pKa = 3.49CCSPYY1495 pKa = 10.52ILFNPSSRR1503 pKa = 11.84AKK1505 pKa = 10.28IVGLHH1510 pKa = 6.16CAGFDD1515 pKa = 3.17NTSRR1519 pKa = 11.84VFAQTVTQEE1528 pKa = 4.1DD1529 pKa = 4.49FNLIATSHH1537 pKa = 6.58CGMVCTEE1544 pKa = 4.29YY1545 pKa = 10.58PLTTLTIPPLPNTLPIGCVKK1565 pKa = 10.49AAPNPTKK1572 pKa = 10.7SSIVPSPIHH1581 pKa = 5.81GCFEE1585 pKa = 4.03VRR1587 pKa = 11.84TAPAVLHH1594 pKa = 6.85SDD1596 pKa = 4.78DD1597 pKa = 4.39EE1598 pKa = 4.69DD1599 pKa = 4.64LLVRR1603 pKa = 11.84NALKK1607 pKa = 9.13VTKK1610 pKa = 10.51NVVLLDD1616 pKa = 3.74EE1617 pKa = 5.4GLLDD1621 pKa = 3.65MCVHH1625 pKa = 6.09NVKK1628 pKa = 10.56QILNAPGVSDD1638 pKa = 3.56VEE1640 pKa = 4.43KK1641 pKa = 10.45RR1642 pKa = 11.84VLTHH1646 pKa = 6.37EE1647 pKa = 4.11EE1648 pKa = 4.65SITGLTGYY1656 pKa = 11.01DD1657 pKa = 3.39YY1658 pKa = 11.26MNALNRR1664 pKa = 11.84STSAGFPYY1672 pKa = 10.55CLRR1675 pKa = 11.84KK1676 pKa = 9.96RR1677 pKa = 11.84KK1678 pKa = 9.5GKK1680 pKa = 9.35PGKK1683 pKa = 7.74QTWLGSEE1690 pKa = 4.32EE1691 pKa = 4.84FIVDD1695 pKa = 3.6HH1696 pKa = 7.46PDD1698 pKa = 3.26LKK1700 pKa = 10.83EE1701 pKa = 4.07HH1702 pKa = 6.25VDD1704 pKa = 3.97KK1705 pKa = 10.99IVSKK1709 pKa = 10.18AKK1711 pKa = 10.38SGIVDD1716 pKa = 3.45VEE1718 pKa = 4.13LGIFSATMKK1727 pKa = 10.64DD1728 pKa = 3.18EE1729 pKa = 4.13RR1730 pKa = 11.84RR1731 pKa = 11.84PLEE1734 pKa = 3.79KK1735 pKa = 10.42VRR1737 pKa = 11.84QKK1739 pKa = 9.42KK1740 pKa = 7.54TRR1742 pKa = 11.84VFAASNQGLALAQRR1756 pKa = 11.84RR1757 pKa = 11.84YY1758 pKa = 9.58FLAFMEE1764 pKa = 4.55HH1765 pKa = 5.06VMKK1768 pKa = 10.95NRR1770 pKa = 11.84IDD1772 pKa = 3.67NEE1774 pKa = 3.7IGLGVNVYY1782 pKa = 10.43SYY1784 pKa = 11.35DD1785 pKa = 2.97WTRR1788 pKa = 11.84IVDD1791 pKa = 3.67KK1792 pKa = 10.73LRR1794 pKa = 11.84KK1795 pKa = 9.55VGSKK1799 pKa = 10.32VIAGDD1804 pKa = 3.68FSNFDD1809 pKa = 3.44GSLNSQILSRR1819 pKa = 11.84VAEE1822 pKa = 4.59IVTDD1826 pKa = 3.97WYY1828 pKa = 10.7DD1829 pKa = 3.6DD1830 pKa = 3.71EE1831 pKa = 4.77QEE1833 pKa = 4.18NGLTRR1838 pKa = 11.84HH1839 pKa = 5.67TLVEE1843 pKa = 4.15YY1844 pKa = 10.63LFNASWLINGQVFQLNHH1861 pKa = 5.96SQPSGNPLTTLINCMYY1877 pKa = 11.0NMIIFRR1883 pKa = 11.84YY1884 pKa = 9.31VYY1886 pKa = 10.32LLARR1890 pKa = 11.84RR1891 pKa = 11.84SQGLSLTLSNFCLHH1905 pKa = 6.08VSSVFYY1911 pKa = 11.06GDD1913 pKa = 5.83DD1914 pKa = 3.65SLCCVSDD1921 pKa = 5.22KK1922 pKa = 10.73VCEE1925 pKa = 4.13WFNQHH1930 pKa = 6.51TITHH1934 pKa = 6.04FMSVTGHH1941 pKa = 7.46DD1942 pKa = 3.8YY1943 pKa = 11.05TDD1945 pKa = 3.58EE1946 pKa = 4.54TKK1948 pKa = 10.77SGTPPPYY1955 pKa = 9.7RR1956 pKa = 11.84SLSEE1960 pKa = 3.81VTFLKK1965 pKa = 10.68RR1966 pKa = 11.84EE1967 pKa = 3.93FVFRR1971 pKa = 11.84EE1972 pKa = 4.35SFWVAPLSKK1981 pKa = 10.03VTIEE1985 pKa = 4.72DD1986 pKa = 2.89MCMWSRR1992 pKa = 11.84KK1993 pKa = 10.2NIDD1996 pKa = 3.23PQEE1999 pKa = 4.27ALRR2002 pKa = 11.84QTTRR2006 pKa = 11.84IASFEE2011 pKa = 4.01ASLHH2015 pKa = 5.3GDD2017 pKa = 3.36EE2018 pKa = 4.61YY2019 pKa = 11.51LKK2021 pKa = 10.29TFAGVVRR2028 pKa = 11.84RR2029 pKa = 11.84ACRR2032 pKa = 11.84AAGYY2036 pKa = 9.67RR2037 pKa = 11.84EE2038 pKa = 4.84SILHH2042 pKa = 6.09PAEE2045 pKa = 4.2CRR2047 pKa = 11.84NFLLSQQGRR2056 pKa = 11.84SGALDD2061 pKa = 3.34SDD2063 pKa = 4.28FLSEE2067 pKa = 4.73LLDD2070 pKa = 3.56MM2071 pKa = 6.16

Molecular weight:
231.84 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

3012

941

2071

1506.0

166.93

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

6.242 ± 0.228

2.523 ± 1.107

6.175 ± 0.38

4.548 ± 0.31

4.416 ± 0.19

5.279 ± 0.498

2.59 ± 0.714

5.013 ± 0.791

4.615 ± 0.984

9.097 ± 0.555

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

1.56 ± 0.143

5.279 ± 0.658

4.615 ± 0.671

3.054 ± 0.067

4.781 ± 0.533

10.226 ± 0.522

6.507 ± 0.895

9.031 ± 0.533

1.029 ± 0.037

3.42 ± 0.044

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski