Botrytis porri botybirnavirus 1

Taxonomy: Viruses; Riboviria; Orthornavirae; Botybirnavirus

Average proteome isoelectric point is 6.15

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|I3PN88|I3PN88_9VIRU Uncharacterized protein OS=Botrytis porri botybirnavirus 1 OX=1918014 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.34KK2 pKa = 10.48FKK4 pKa = 10.42MPYY7 pKa = 7.87NTQTASSAQEE17 pKa = 3.89DD18 pKa = 3.69NRR20 pKa = 11.84VEE22 pKa = 4.15NVAKK26 pKa = 10.47SAPQNINLPAEE37 pKa = 4.35LWALVSSSLQSYY49 pKa = 10.34DD50 pKa = 3.29CAVVSKK56 pKa = 10.46CVGVSSHH63 pKa = 6.64PLVVAMMSRR72 pKa = 11.84AADD75 pKa = 3.93EE76 pKa = 4.34YY77 pKa = 11.24KK78 pKa = 10.73YY79 pKa = 9.95PCPAARR85 pKa = 11.84RR86 pKa = 11.84VYY88 pKa = 10.55AVPCGCKK95 pKa = 9.86AFMRR99 pKa = 11.84STVGHH104 pKa = 6.32LVVKK108 pKa = 10.14KK109 pKa = 10.73DD110 pKa = 3.55EE111 pKa = 4.32VGSFICCAYY120 pKa = 10.68NGTRR124 pKa = 11.84SCRR127 pKa = 11.84CKK129 pKa = 10.22SGSMSWVTTQDD140 pKa = 2.8RR141 pKa = 11.84EE142 pKa = 3.9EE143 pKa = 4.57ALRR146 pKa = 11.84QDD148 pKa = 4.68LLATYY153 pKa = 10.27ARR155 pKa = 11.84QTKK158 pKa = 9.02GRR160 pKa = 11.84YY161 pKa = 8.65GPNPTEE167 pKa = 4.35SEE169 pKa = 4.11MEE171 pKa = 4.0EE172 pKa = 4.46KK173 pKa = 10.64DD174 pKa = 4.45RR175 pKa = 11.84EE176 pKa = 4.2DD177 pKa = 4.61RR178 pKa = 11.84DD179 pKa = 3.48LADD182 pKa = 2.84WRR184 pKa = 11.84DD185 pKa = 3.51YY186 pKa = 11.53LRR188 pKa = 11.84YY189 pKa = 9.44CAEE192 pKa = 4.05KK193 pKa = 10.79VVLEE197 pKa = 4.41EE198 pKa = 4.28DD199 pKa = 3.67LCLKK203 pKa = 10.73ALFFSRR209 pKa = 11.84EE210 pKa = 4.12LTVLGPKK217 pKa = 10.24GADD220 pKa = 3.42EE221 pKa = 5.06PGSDD225 pKa = 4.35PVPPPPSGPVLDD237 pKa = 4.72RR238 pKa = 11.84EE239 pKa = 4.67TVGDD243 pKa = 4.07DD244 pKa = 3.51TVPDD248 pKa = 3.92QVTGPDD254 pKa = 3.88LPVAAPTPVNPGDD267 pKa = 3.38EE268 pKa = 4.03AAAEE272 pKa = 4.08QEE274 pKa = 4.15NSGNKK279 pKa = 9.24YY280 pKa = 10.77EE281 pKa = 4.37NVLSNEE287 pKa = 3.94RR288 pKa = 11.84SGQPVEE294 pKa = 4.37EE295 pKa = 4.83PEE297 pKa = 4.14HH298 pKa = 6.72AGWLSWLNDD307 pKa = 3.48EE308 pKa = 5.49DD309 pKa = 4.23DD310 pKa = 3.98TMFDD314 pKa = 3.89RR315 pKa = 11.84YY316 pKa = 10.5AGTIMRR322 pKa = 11.84SARR325 pKa = 11.84HH326 pKa = 5.7KK327 pKa = 9.98AWEE330 pKa = 4.16PALQGHH336 pKa = 6.43WNNVFTIGGDD346 pKa = 2.86IMRR349 pKa = 11.84DD350 pKa = 3.14VKK352 pKa = 11.06AHH354 pKa = 6.31HH355 pKa = 6.44KK356 pKa = 8.01TVAMSLSPHH365 pKa = 4.86VTWGYY370 pKa = 11.7GEE372 pKa = 4.29GTPDD376 pKa = 3.36ATITKK381 pKa = 9.84AGYY384 pKa = 7.77IDD386 pKa = 4.03SYY388 pKa = 11.48EE389 pKa = 4.19VVQCTTDD396 pKa = 2.88RR397 pKa = 11.84RR398 pKa = 11.84TVMIPFARR406 pKa = 11.84DD407 pKa = 3.46TIAYY411 pKa = 7.19NVPFGMSVYY420 pKa = 10.68NRR422 pKa = 11.84AQPFNSTASVTPLSDD437 pKa = 2.77ILSAVEE443 pKa = 5.04DD444 pKa = 3.82KK445 pKa = 11.41ALTSAYY451 pKa = 10.38NSLILTSSSKK461 pKa = 10.98GNNHH465 pKa = 6.49IALGCTMYY473 pKa = 9.93MRR475 pKa = 11.84LMALEE480 pKa = 4.0MLAEE484 pKa = 4.18QGAATYY490 pKa = 10.4IDD492 pKa = 3.86LTAEE496 pKa = 3.91GFNRR500 pKa = 11.84FLLPVEE506 pKa = 5.45DD507 pKa = 5.53GDD509 pKa = 4.07DD510 pKa = 3.54APIRR514 pKa = 11.84KK515 pKa = 8.71VARR518 pKa = 11.84SVVAHH523 pKa = 5.75QPYY526 pKa = 11.33NMITLPDD533 pKa = 3.45QSADD537 pKa = 3.06SDD539 pKa = 4.7AILMYY544 pKa = 10.6YY545 pKa = 10.38LAGNSRR551 pKa = 11.84ITTYY555 pKa = 9.45VTAGPGAPDD564 pKa = 3.85LAVHH568 pKa = 5.59STIDD572 pKa = 3.6LYY574 pKa = 11.66VPEE577 pKa = 4.73QRR579 pKa = 11.84FTLCPLNGSEE589 pKa = 5.39LIEE592 pKa = 4.63EE593 pKa = 4.64RR594 pKa = 11.84DD595 pKa = 3.63SDD597 pKa = 4.06DD598 pKa = 4.86DD599 pKa = 4.29GAFKK603 pKa = 10.89VDD605 pKa = 3.64AYY607 pKa = 10.36RR608 pKa = 11.84ARR610 pKa = 11.84SLVSRR615 pKa = 11.84YY616 pKa = 7.62LTAHH620 pKa = 6.41NLWQQFPVMRR630 pKa = 11.84AFAWALLAHH639 pKa = 7.4PATSVNIQYY648 pKa = 7.76PAPMHH653 pKa = 5.78TADD656 pKa = 4.07LQLNLFPNPASIEE669 pKa = 4.01HH670 pKa = 6.52RR671 pKa = 11.84GVILGEE677 pKa = 4.23RR678 pKa = 11.84DD679 pKa = 3.49HH680 pKa = 5.95QTSLHH685 pKa = 6.06ASVVTAARR693 pKa = 11.84MAEE696 pKa = 4.07EE697 pKa = 4.42VLTDD701 pKa = 4.1SIVSTVVEE709 pKa = 4.23AGIEE713 pKa = 4.22YY714 pKa = 8.75TNPAYY719 pKa = 9.78TGTVEE724 pKa = 4.29QEE726 pKa = 4.1LGRR729 pKa = 11.84HH730 pKa = 6.13LYY732 pKa = 9.94HH733 pKa = 7.3GYY735 pKa = 10.34AHH737 pKa = 7.91LIMPIVEE744 pKa = 4.52KK745 pKa = 10.92LLGDD749 pKa = 4.17TFPEE753 pKa = 4.27LTQYY757 pKa = 11.17LADD760 pKa = 3.55SVLALEE766 pKa = 4.89HH767 pKa = 6.46CTTGRR772 pKa = 11.84DD773 pKa = 3.28LDD775 pKa = 3.88RR776 pKa = 11.84KK777 pKa = 9.9KK778 pKa = 10.89FRR780 pKa = 11.84ASSYY784 pKa = 10.5LCMEE788 pKa = 4.64EE789 pKa = 4.22TPEE792 pKa = 4.47GEE794 pKa = 3.91GWQVVFSEE802 pKa = 4.36SRR804 pKa = 11.84RR805 pKa = 11.84KK806 pKa = 9.87QILQQEE812 pKa = 4.91YY813 pKa = 8.16CTEE816 pKa = 4.16RR817 pKa = 11.84EE818 pKa = 3.91QLTCLWLTQKK828 pKa = 10.09VAQEE832 pKa = 3.96NVGAVTYY839 pKa = 8.16YY840 pKa = 9.37QHH842 pKa = 7.34EE843 pKa = 4.38ILPSEE848 pKa = 4.57SVSDD852 pKa = 3.87TPVVRR857 pKa = 11.84GWLGKK862 pKa = 10.02NRR864 pKa = 11.84LDD866 pKa = 4.02YY867 pKa = 11.34LRR869 pKa = 11.84GAPILWGTSTTAVAYY884 pKa = 9.03KK885 pKa = 10.42HH886 pKa = 6.25SPQRR890 pKa = 11.84VKK892 pKa = 10.8EE893 pKa = 4.09FQLEE897 pKa = 4.38SNEE900 pKa = 4.26LGPPTGLFAQLYY912 pKa = 6.37EE913 pKa = 4.61KK914 pKa = 10.62RR915 pKa = 11.84MQVNSEE921 pKa = 3.55AMIRR925 pKa = 11.84EE926 pKa = 4.29DD927 pKa = 4.4EE928 pKa = 4.31EE929 pKa = 4.61ALGTASHH936 pKa = 6.74RR937 pKa = 11.84EE938 pKa = 4.02EE939 pKa = 5.07KK940 pKa = 10.54GWAPKK945 pKa = 10.43LEE947 pKa = 4.56PKK949 pKa = 10.26RR950 pKa = 11.84EE951 pKa = 4.0EE952 pKa = 3.99KK953 pKa = 10.53KK954 pKa = 10.4EE955 pKa = 3.68EE956 pKa = 4.03VVRR959 pKa = 11.84VRR961 pKa = 11.84PTATKK966 pKa = 8.07KK967 pKa = 8.85TKK969 pKa = 9.75PVRR972 pKa = 11.84QQVPVLAVKK981 pKa = 10.24AVPSPDD987 pKa = 3.26KK988 pKa = 11.25EE989 pKa = 4.06GFLPVKK995 pKa = 10.43GGARR999 pKa = 11.84PTSVQVTRR1007 pKa = 11.84MTTMPMGKK1015 pKa = 9.44SPMKK1019 pKa = 10.17VANSTPKK1026 pKa = 9.95VRR1028 pKa = 11.84RR1029 pKa = 11.84TLSGGYY1035 pKa = 9.43KK1036 pKa = 10.09KK1037 pKa = 8.81PTPWYY1042 pKa = 8.94LRR1044 pKa = 11.84ASSRR1048 pKa = 11.84EE1049 pKa = 3.97EE1050 pKa = 3.55EE1051 pKa = 3.88EE1052 pKa = 4.18AALKK1056 pKa = 10.56KK1057 pKa = 10.48GAEE1060 pKa = 3.99ARR1062 pKa = 11.84KK1063 pKa = 9.79SFEE1066 pKa = 4.14SRR1068 pKa = 11.84PLSLGRR1074 pKa = 11.84LRR1076 pKa = 11.84ILLEE1080 pKa = 4.11KK1081 pKa = 9.8EE1082 pKa = 3.63QTSAEE1087 pKa = 3.97DD1088 pKa = 2.99RR1089 pKa = 11.84KK1090 pKa = 11.01EE1091 pKa = 3.12IDD1093 pKa = 2.81RR1094 pKa = 11.84YY1095 pKa = 10.1YY1096 pKa = 11.18DD1097 pKa = 3.13RR1098 pKa = 11.84GMDD1101 pKa = 3.63AALKK1105 pKa = 9.29RR1106 pKa = 11.84APYY1109 pKa = 8.17TAGVMWSKK1117 pKa = 10.68RR1118 pKa = 11.84QIIAKK1123 pKa = 9.07NKK1125 pKa = 8.13TRR1127 pKa = 11.84IAHH1130 pKa = 6.97LKK1132 pKa = 8.33TAMLNGAYY1140 pKa = 9.83GKK1142 pKa = 9.32NAWMVTLGLWIMTNTMTDD1160 pKa = 2.6NCFEE1164 pKa = 4.43DD1165 pKa = 4.82LIKK1168 pKa = 10.81EE1169 pKa = 4.67GILKK1173 pKa = 8.98TEE1175 pKa = 3.91YY1176 pKa = 10.97SDD1178 pKa = 4.68WNSKK1182 pKa = 7.08WASYY1186 pKa = 11.3NDD1188 pKa = 3.58IIRR1191 pKa = 11.84NKK1193 pKa = 7.09WAKK1196 pKa = 10.84GEE1198 pKa = 4.12FQHH1201 pKa = 6.9TPDD1204 pKa = 5.64DD1205 pKa = 4.27LVQCLYY1211 pKa = 9.4IANMVGRR1218 pKa = 11.84PHH1220 pKa = 7.48RR1221 pKa = 11.84EE1222 pKa = 3.8CDD1224 pKa = 2.87WDD1226 pKa = 4.44DD1227 pKa = 3.59EE1228 pKa = 4.94VKK1230 pKa = 10.68KK1231 pKa = 9.66RR1232 pKa = 11.84TRR1234 pKa = 11.84NVGEE1238 pKa = 3.72IKK1240 pKa = 10.14IARR1243 pKa = 11.84NGKK1246 pKa = 8.07MVPADD1251 pKa = 3.51EE1252 pKa = 4.58SQLEE1256 pKa = 4.14EE1257 pKa = 5.21EE1258 pKa = 4.58ILQMLLKK1265 pKa = 10.23EE1266 pKa = 3.95GSIRR1270 pKa = 11.84VKK1272 pKa = 10.44KK1273 pKa = 10.33PKK1275 pKa = 9.82TFEE1278 pKa = 3.61QFYY1281 pKa = 10.02SSRR1284 pKa = 11.84GNWMIKK1290 pKa = 10.09GSASGEE1296 pKa = 3.69RR1297 pKa = 11.84MLISEE1302 pKa = 4.47YY1303 pKa = 10.87KK1304 pKa = 10.39EE1305 pKa = 3.36IVGQVKK1311 pKa = 10.36GLGVEE1316 pKa = 3.98LRR1318 pKa = 11.84EE1319 pKa = 4.18RR1320 pKa = 11.84ATKK1323 pKa = 10.19TDD1325 pKa = 3.01VAEE1328 pKa = 4.22YY1329 pKa = 10.75VSAQAVLALLDD1340 pKa = 4.21DD1341 pKa = 4.25MAIHH1345 pKa = 7.09LAKK1348 pKa = 10.65AHH1350 pKa = 5.9TKK1352 pKa = 9.94GNEE1355 pKa = 3.84HH1356 pKa = 5.99GKK1358 pKa = 9.69VRR1360 pKa = 11.84AIYY1363 pKa = 9.57GSLYY1367 pKa = 9.44AHH1369 pKa = 6.28YY1370 pKa = 10.54VLGSFWSTYY1379 pKa = 11.06LEE1381 pKa = 4.24DD1382 pKa = 4.06TVTLASASMNKK1393 pKa = 10.1DD1394 pKa = 2.89NSRR1397 pKa = 11.84LIAEE1401 pKa = 4.81TMQRR1405 pKa = 11.84AISCRR1410 pKa = 11.84SGRR1413 pKa = 11.84WIVCLDD1419 pKa = 3.57YY1420 pKa = 11.68ADD1422 pKa = 5.83FNAQHH1427 pKa = 6.62SGMAQRR1433 pKa = 11.84SVIRR1437 pKa = 11.84TLYY1440 pKa = 10.07KK1441 pKa = 7.3WAKK1444 pKa = 9.27MMGFQPTEE1452 pKa = 3.61EE1453 pKa = 4.19FNRR1456 pKa = 11.84ISEE1459 pKa = 4.48WYY1461 pKa = 9.75ADD1463 pKa = 3.44SFTNQWFQRR1472 pKa = 11.84PDD1474 pKa = 2.79NKK1476 pKa = 10.16QWVRR1480 pKa = 11.84AVSGMFSGVRR1490 pKa = 11.84QTTLINTILNLTYY1503 pKa = 10.7HH1504 pKa = 7.01HH1505 pKa = 7.09IAMKK1509 pKa = 10.33NCYY1512 pKa = 9.9NLGQKK1517 pKa = 8.55VEE1519 pKa = 4.16CLQTYY1524 pKa = 10.2VLGDD1528 pKa = 3.94DD1529 pKa = 3.75GWVEE1533 pKa = 4.22FSTKK1537 pKa = 10.34EE1538 pKa = 3.75EE1539 pKa = 4.07AEE1541 pKa = 4.39MYY1543 pKa = 10.2VVAARR1548 pKa = 11.84MGGMEE1553 pKa = 4.17INAIKK1558 pKa = 10.35QLIGQGKK1565 pKa = 9.47GEE1567 pKa = 4.35YY1568 pKa = 9.95LRR1570 pKa = 11.84LIYY1573 pKa = 10.74DD1574 pKa = 2.68VDD1576 pKa = 3.52GRR1578 pKa = 11.84VRR1580 pKa = 11.84GCPVRR1585 pKa = 11.84SLASFVHH1592 pKa = 6.32GNVEE1596 pKa = 4.05NKK1598 pKa = 9.08QASVGQQRR1606 pKa = 11.84ITEE1609 pKa = 4.4MYY1611 pKa = 9.8SQACMLVRR1619 pKa = 11.84RR1620 pKa = 11.84GLDD1623 pKa = 3.12PARR1626 pKa = 11.84WQKK1629 pKa = 10.43VFEE1632 pKa = 4.77DD1633 pKa = 3.57LAIYY1637 pKa = 9.4EE1638 pKa = 4.2IGYY1641 pKa = 5.01TTQVSRR1647 pKa = 11.84GQCLKK1652 pKa = 10.56YY1653 pKa = 10.61LYY1655 pKa = 10.28GSKK1658 pKa = 10.41RR1659 pKa = 11.84SGGLGLMPLNTATDD1673 pKa = 3.85RR1674 pKa = 11.84VAKK1677 pKa = 10.46LPVEE1681 pKa = 4.23AEE1683 pKa = 3.97EE1684 pKa = 4.13AAEE1687 pKa = 4.12EE1688 pKa = 4.1VDD1690 pKa = 3.88VAQILADD1697 pKa = 3.65SLVEE1701 pKa = 3.77GRR1703 pKa = 11.84VANKK1707 pKa = 9.57FKK1709 pKa = 10.99ASSDD1713 pKa = 3.68YY1714 pKa = 11.35VGTLEE1719 pKa = 4.87RR1720 pKa = 11.84EE1721 pKa = 4.09YY1722 pKa = 11.38GVVWKK1727 pKa = 10.78HH1728 pKa = 5.12NGKK1731 pKa = 9.53IKK1733 pKa = 10.02ATAQVAASNLVEE1745 pKa = 5.16GITNVGAEE1753 pKa = 4.09HH1754 pKa = 6.89EE1755 pKa = 4.42VLKK1758 pKa = 10.56MRR1760 pKa = 11.84VLGAQLEE1767 pKa = 4.39KK1768 pKa = 11.07AKK1770 pKa = 10.09WLEE1773 pKa = 3.68AMNWDD1778 pKa = 3.43RR1779 pKa = 11.84WNNGPLIGPEE1789 pKa = 4.08NIEE1792 pKa = 3.66KK1793 pKa = 10.01QYY1795 pKa = 11.24RR1796 pKa = 11.84KK1797 pKa = 9.8IRR1799 pKa = 11.84VSEE1802 pKa = 4.4DD1803 pKa = 2.94KK1804 pKa = 11.11LLSTVTKK1811 pKa = 9.75VAKK1814 pKa = 9.83LAHH1817 pKa = 6.24LMSAEE1822 pKa = 4.12SVEE1825 pKa = 4.01AVQMKK1830 pKa = 9.8IAADD1834 pKa = 3.74LDD1836 pKa = 4.01VSVTAVKK1843 pKa = 10.49HH1844 pKa = 4.89SFKK1847 pKa = 10.6SASVLRR1853 pKa = 11.84GEE1855 pKa = 4.53QIDD1858 pKa = 4.64YY1859 pKa = 10.6IPKK1862 pKa = 9.61PVMAPEE1868 pKa = 4.27LEE1870 pKa = 4.96GIYY1873 pKa = 7.83TQWLTVNNNDD1883 pKa = 3.7SQQMSIPRR1891 pKa = 11.84WIADD1895 pKa = 3.27YY1896 pKa = 9.38TAVLRR1901 pKa = 11.84YY1902 pKa = 9.43

Molecular weight:
213.17 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|I3PN88|I3PN88_9VIRU Uncharacterized protein OS=Botrytis porri botybirnavirus 1 OX=1918014 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.34KK2 pKa = 10.48FKK4 pKa = 10.42MPYY7 pKa = 7.87NTQTASSAQEE17 pKa = 3.89DD18 pKa = 3.69NRR20 pKa = 11.84VEE22 pKa = 4.14NVAKK26 pKa = 10.53SSPRR30 pKa = 11.84KK31 pKa = 6.97TAQPKK36 pKa = 8.8SKK38 pKa = 10.11KK39 pKa = 10.0VKK41 pKa = 9.92AGKK44 pKa = 8.84KK45 pKa = 9.59AKK47 pKa = 9.91RR48 pKa = 11.84ALAASKK54 pKa = 10.55SHH56 pKa = 6.76FDD58 pKa = 4.51GYY60 pKa = 11.1CHH62 pKa = 6.22MAFFEE67 pKa = 4.44EE68 pKa = 4.4KK69 pKa = 10.24DD70 pKa = 3.32RR71 pKa = 11.84AAAASNLLAWPKK83 pKa = 10.57AGAIKK88 pKa = 10.34KK89 pKa = 9.67YY90 pKa = 10.42VEE92 pKa = 4.12EE93 pKa = 4.17NKK95 pKa = 10.02ISLSTEE101 pKa = 3.73RR102 pKa = 11.84VSALLLLAPEE112 pKa = 4.79DD113 pKa = 3.62VDD115 pKa = 5.02AVVAYY120 pKa = 9.72HH121 pKa = 6.69IVPGTLFPAEE131 pKa = 4.38VLYY134 pKa = 11.56SMADD138 pKa = 3.36NVVVGGGVSGTNLAAYY154 pKa = 8.84IVAYY158 pKa = 10.51ALMLCTYY165 pKa = 9.69VCIAIARR172 pKa = 11.84GATSDD177 pKa = 3.51KK178 pKa = 10.55EE179 pKa = 4.46SNEE182 pKa = 3.6RR183 pKa = 11.84RR184 pKa = 11.84LATLGPKK191 pKa = 9.8GFKK194 pKa = 8.84PNKK197 pKa = 8.63MPTKK201 pKa = 10.45AEE203 pKa = 3.97RR204 pKa = 11.84AGAAAAGIYY213 pKa = 9.97KK214 pKa = 10.17DD215 pKa = 3.87AGGMTPVVQTLDD227 pKa = 3.19NSATLWEE234 pKa = 5.81AITNWKK240 pKa = 10.0VNDD243 pKa = 3.82RR244 pKa = 11.84LAQSEE249 pKa = 4.66AYY251 pKa = 9.82GRR253 pKa = 11.84VIIQPSATRR262 pKa = 11.84LISMTGALMAKK273 pKa = 8.82MGKK276 pKa = 9.87FKK278 pKa = 10.37FTDD281 pKa = 3.2TFSQLKK287 pKa = 7.97PTLDD291 pKa = 3.81PVDD294 pKa = 4.38VALCWGYY301 pKa = 11.04NLDD304 pKa = 3.94KK305 pKa = 11.17LPTLRR310 pKa = 11.84VGTAYY315 pKa = 9.66TDD317 pKa = 3.27KK318 pKa = 11.06HH319 pKa = 6.63SVNLWSYY326 pKa = 10.83RR327 pKa = 11.84PTSAQSRR334 pKa = 11.84IKK336 pKa = 10.64AVNTGIGYY344 pKa = 7.41TSPRR348 pKa = 11.84VSANQHH354 pKa = 5.0IAGVTDD360 pKa = 3.58NADD363 pKa = 3.57KK364 pKa = 11.21LVDD367 pKa = 3.71AKK369 pKa = 11.19DD370 pKa = 3.89YY371 pKa = 11.13IVLGDD376 pKa = 3.63MRR378 pKa = 11.84KK379 pKa = 9.38KK380 pKa = 10.87VPSEE384 pKa = 3.68WYY386 pKa = 9.73KK387 pKa = 11.07AGNVKK392 pKa = 10.46AQFGDD397 pKa = 3.36NHH399 pKa = 7.87IGMLVQWLIMLWSVRR414 pKa = 11.84QAEE417 pKa = 4.5EE418 pKa = 3.83QGSTCHH424 pKa = 5.87VRR426 pKa = 11.84ASSSAAEE433 pKa = 4.36KK434 pKa = 9.31YY435 pKa = 8.55TLNVVPAKK443 pKa = 9.24NTNEE447 pKa = 4.01TTEE450 pKa = 4.1VKK452 pKa = 10.36IMEE455 pKa = 4.69AVAHH459 pKa = 5.26AWEE462 pKa = 4.25WAIKK466 pKa = 10.1AKK468 pKa = 10.5PFDD471 pKa = 4.03LVLPGDD477 pKa = 3.94SANPIDD483 pKa = 5.08IIHH486 pKa = 6.14MMFLCGMLQDD496 pKa = 3.97TTKK499 pKa = 10.41FRR501 pKa = 11.84YY502 pKa = 9.79NKK504 pKa = 8.72TDD506 pKa = 3.49LSIVPTYY513 pKa = 9.11YY514 pKa = 10.38TYY516 pKa = 9.6QTDD519 pKa = 2.63IRR521 pKa = 11.84EE522 pKa = 4.13YY523 pKa = 11.22LRR525 pKa = 11.84IPLCNSLKK533 pKa = 10.69ALSLVDD539 pKa = 4.23LSEE542 pKa = 4.16NEE544 pKa = 4.09YY545 pKa = 11.39LMTSGGLEE553 pKa = 4.45CIIIDD558 pKa = 3.51YY559 pKa = 8.85VRR561 pKa = 11.84RR562 pKa = 11.84MGLQDD567 pKa = 3.48QLHH570 pKa = 5.82NAQLIACSLIVSDD583 pKa = 5.4ISNSDD588 pKa = 3.55SNLMGGIPKK597 pKa = 9.58PNHH600 pKa = 4.44VQEE603 pKa = 4.27YY604 pKa = 8.92EE605 pKa = 3.92LWLSTRR611 pKa = 11.84AQGRR615 pKa = 11.84GTTLTLMQGEE625 pKa = 4.52SFALLFALLQIQRR638 pKa = 11.84GVLIDD643 pKa = 3.4VVAAKK648 pKa = 9.81MIEE651 pKa = 4.08RR652 pKa = 11.84VQSKK656 pKa = 8.65GIPMISIAGEE666 pKa = 3.88RR667 pKa = 11.84EE668 pKa = 3.63AGIFLSEE675 pKa = 4.16VLGSGASQLMSAWGSHH691 pKa = 3.68MFGYY695 pKa = 10.59VSAEE699 pKa = 3.85QEE701 pKa = 4.39KK702 pKa = 10.66LLHH705 pKa = 6.36TDD707 pKa = 2.6AVMLTRR713 pKa = 11.84YY714 pKa = 10.16LEE716 pKa = 4.16EE717 pKa = 4.09TFTTGRR723 pKa = 11.84LRR725 pKa = 11.84PTSCMLAGTTIEE737 pKa = 4.18TGAMSLIWDD746 pKa = 3.41EE747 pKa = 3.91ATRR750 pKa = 11.84VKK752 pKa = 10.44EE753 pKa = 3.94ATSVFVTKK761 pKa = 10.18PVARR765 pKa = 11.84MLSMLYY771 pKa = 9.9SEE773 pKa = 5.4KK774 pKa = 10.95KK775 pKa = 10.64NIFDD779 pKa = 3.87TEE781 pKa = 4.35GLFMFNFTDD790 pKa = 4.31FGTKK794 pKa = 10.0NRR796 pKa = 11.84DD797 pKa = 2.89QRR799 pKa = 11.84MTVSSTGLRR808 pKa = 11.84RR809 pKa = 11.84VGTIKK814 pKa = 10.61GAPKK818 pKa = 8.87MLYY821 pKa = 9.68VGTVPAHH828 pKa = 4.86NTMAXRR834 pKa = 11.84LAHH837 pKa = 6.46TGTGPQLAAHH847 pKa = 6.18YY848 pKa = 10.02EE849 pKa = 4.02PFFDD853 pKa = 5.27QDD855 pKa = 2.97AAANTVQTDD864 pKa = 3.86LPIKK868 pKa = 10.35AGPSGNTKK876 pKa = 7.03MHH878 pKa = 6.78KK879 pKa = 10.15DD880 pKa = 3.46EE881 pKa = 4.89PVSVSQIKK889 pKa = 10.32RR890 pKa = 11.84PTGQRR895 pKa = 11.84TRR897 pKa = 11.84KK898 pKa = 9.5NSWVEE903 pKa = 3.68FAKK906 pKa = 10.87DD907 pKa = 3.31ALATAGRR914 pKa = 11.84MVEE917 pKa = 4.3GRR919 pKa = 11.84SKK921 pKa = 10.9DD922 pKa = 3.79LQPVTPPRR930 pKa = 11.84KK931 pKa = 9.76DD932 pKa = 2.9IYY934 pKa = 10.43VEE936 pKa = 3.9QMVYY940 pKa = 10.59AQAPMYY946 pKa = 8.95TRR948 pKa = 11.84TMHH951 pKa = 6.83PGSAYY956 pKa = 10.0DD957 pKa = 3.59AYY959 pKa = 11.05HH960 pKa = 6.48NGVFDD965 pKa = 3.97TLEE968 pKa = 4.16EE969 pKa = 4.12LASEE973 pKa = 4.57ASARR977 pKa = 11.84AQAAIDD983 pKa = 3.61TMSEE987 pKa = 3.98PEE989 pKa = 3.98EE990 pKa = 4.18NKK992 pKa = 10.27ASEE995 pKa = 4.72IITANPARR1003 pKa = 11.84INKK1006 pKa = 8.91HH1007 pKa = 4.28VNQMYY1012 pKa = 10.33AVADD1016 pKa = 4.0FEE1018 pKa = 4.44EE1019 pKa = 5.26YY1020 pKa = 10.36EE1021 pKa = 4.35VVIAEE1026 pKa = 3.83EE1027 pKa = 4.34DD1028 pKa = 3.32QRR1030 pKa = 11.84GLYY1033 pKa = 10.27DD1034 pKa = 4.1HH1035 pKa = 7.11IKK1037 pKa = 9.63VVPTIGDD1044 pKa = 3.45GRR1046 pKa = 11.84CGVRR1050 pKa = 11.84ALHH1053 pKa = 6.13AQMVAKK1059 pKa = 10.43GDD1061 pKa = 4.01MISLTEE1067 pKa = 4.07VYY1069 pKa = 9.8EE1070 pKa = 4.63VEE1072 pKa = 4.18AQVCGLEE1079 pKa = 3.94EE1080 pKa = 3.93RR1081 pKa = 11.84RR1082 pKa = 11.84VAKK1085 pKa = 9.67QIWATDD1091 pKa = 3.41EE1092 pKa = 4.01VLALVARR1099 pKa = 11.84QYY1101 pKa = 11.4GYY1103 pKa = 11.19SLVMYY1108 pKa = 10.01QEE1110 pKa = 5.15SNDD1113 pKa = 3.66EE1114 pKa = 4.79DD1115 pKa = 3.74PTIDD1119 pKa = 3.39KK1120 pKa = 10.66VRR1122 pKa = 11.84VIATGHH1128 pKa = 5.07NRR1130 pKa = 11.84YY1131 pKa = 9.92LEE1133 pKa = 4.3ILSQPTHH1140 pKa = 4.59WTAMKK1145 pKa = 9.31WDD1147 pKa = 3.85AEE1149 pKa = 3.66IDD1151 pKa = 3.94YY1152 pKa = 11.09ADD1154 pKa = 4.25EE1155 pKa = 3.97EE1156 pKa = 4.64TLRR1159 pKa = 11.84EE1160 pKa = 4.06TIHH1163 pKa = 7.12AYY1165 pKa = 10.0LAEE1168 pKa = 4.61FGEE1171 pKa = 4.54RR1172 pKa = 11.84AVPGAYY1178 pKa = 9.85SSEE1181 pKa = 4.02KK1182 pKa = 9.85GASGGEE1188 pKa = 3.79KK1189 pKa = 10.57DD1190 pKa = 4.99KK1191 pKa = 11.64VLFPAKK1197 pKa = 9.44TPKK1200 pKa = 9.67AQKK1203 pKa = 9.71PFRR1206 pKa = 11.84STPLSAADD1214 pKa = 4.36DD1215 pKa = 4.52EE1216 pKa = 5.0IIAAIEE1222 pKa = 3.86KK1223 pKa = 7.95STPKK1227 pKa = 10.37SKK1229 pKa = 9.94QHH1231 pKa = 6.18SAADD1235 pKa = 3.51HH1236 pKa = 5.68YY1237 pKa = 11.17KK1238 pKa = 8.98WEE1240 pKa = 4.14NKK1242 pKa = 9.72ARR1244 pKa = 11.84VAVVGHH1250 pKa = 5.29PHH1252 pKa = 5.67RR1253 pKa = 11.84TGMTEE1258 pKa = 3.95FQNGAIGVSRR1268 pKa = 11.84YY1269 pKa = 8.14GARR1272 pKa = 11.84TWDD1275 pKa = 3.35QYY1277 pKa = 10.58VEE1279 pKa = 4.3EE1280 pKa = 4.49VAAVHH1285 pKa = 6.57GGISNKK1291 pKa = 9.41ISEE1294 pKa = 4.53YY1295 pKa = 9.92STAEE1299 pKa = 3.72LDD1301 pKa = 3.6GTAISPSTLHH1311 pKa = 6.79LGVEE1315 pKa = 4.76LSLTTEE1321 pKa = 3.9RR1322 pKa = 11.84MIKK1325 pKa = 10.2HH1326 pKa = 6.58LAQGADD1332 pKa = 2.98DD1333 pKa = 5.26HH1334 pKa = 7.97YY1335 pKa = 11.98YY1336 pKa = 10.91EE1337 pKa = 4.61DD1338 pKa = 4.01TLNRR1342 pKa = 11.84FCDD1345 pKa = 3.37HH1346 pKa = 6.59YY1347 pKa = 10.54MIKK1350 pKa = 10.61PEE1352 pKa = 5.44DD1353 pKa = 3.86RR1354 pKa = 11.84DD1355 pKa = 3.66HH1356 pKa = 7.13LKK1358 pKa = 10.69NSHH1361 pKa = 6.56PRR1363 pKa = 11.84VPVLKK1368 pKa = 10.25ALAGFAEE1375 pKa = 4.89LPFAVIEE1382 pKa = 4.08VDD1384 pKa = 3.22RR1385 pKa = 11.84SSEE1388 pKa = 3.9VMRR1391 pKa = 11.84LVRR1394 pKa = 11.84LHH1396 pKa = 6.88KK1397 pKa = 10.27YY1398 pKa = 9.65VPQHH1402 pKa = 5.1TARR1405 pKa = 11.84SRR1407 pKa = 11.84YY1408 pKa = 9.01QPTFLLYY1415 pKa = 10.97GNNLFYY1421 pKa = 11.22LRR1423 pKa = 11.84MGEE1426 pKa = 4.12FSDD1429 pKa = 4.13PNAITRR1435 pKa = 11.84KK1436 pKa = 9.56EE1437 pKa = 4.08GIAAYY1442 pKa = 9.93LADD1445 pKa = 3.51VRR1447 pKa = 11.84TRR1449 pKa = 11.84YY1450 pKa = 10.2ADD1452 pKa = 3.15SSYY1455 pKa = 11.64AAAQSTKK1462 pKa = 10.42SRR1464 pKa = 11.84EE1465 pKa = 3.66EE1466 pKa = 3.34WFAAVDD1472 pKa = 3.61NKK1474 pKa = 10.11LAEE1477 pKa = 4.17MGIEE1481 pKa = 3.67PSAYY1485 pKa = 9.53KK1486 pKa = 10.12SVCSVAEE1493 pKa = 3.47MDD1495 pKa = 4.17MIFKK1499 pKa = 10.6KK1500 pKa = 10.16GTGEE1504 pKa = 5.3GEE1506 pKa = 4.04DD1507 pKa = 3.68QKK1509 pKa = 12.0DD1510 pKa = 3.4KK1511 pKa = 10.57LTSNLEE1517 pKa = 4.04RR1518 pKa = 11.84LAGALLFGGYY1528 pKa = 8.81RR1529 pKa = 11.84RR1530 pKa = 11.84EE1531 pKa = 4.23ARR1533 pKa = 11.84WMLYY1537 pKa = 8.58NAKK1540 pKa = 10.41DD1541 pKa = 3.25WMKK1544 pKa = 10.45EE1545 pKa = 3.65QLGYY1549 pKa = 10.75FPDD1552 pKa = 4.55DD1553 pKa = 3.81PSWINLRR1560 pKa = 11.84VMAMLANAKK1569 pKa = 9.77GIKK1572 pKa = 9.09LWSINSSQRR1581 pKa = 11.84QITEE1585 pKa = 3.66WAANTAQNVIPATVYY1600 pKa = 10.42LARR1603 pKa = 11.84DD1604 pKa = 3.34GLTIYY1609 pKa = 9.38PCSMGTNAAKK1619 pKa = 9.03LTSILRR1625 pKa = 11.84FNAHH1629 pKa = 6.49CKK1631 pKa = 9.62RR1632 pKa = 11.84LKK1634 pKa = 10.41DD1635 pKa = 3.52EE1636 pKa = 5.17HH1637 pKa = 8.21GSIPEE1642 pKa = 4.41PPSEE1646 pKa = 5.1LPTIPDD1652 pKa = 3.33ARR1654 pKa = 11.84VKK1656 pKa = 9.65TALAVGSVAAIALGGIAVGAIIAVSVWTVYY1686 pKa = 10.32RR1687 pKa = 11.84KK1688 pKa = 9.38RR1689 pKa = 11.84VKK1691 pKa = 10.5AGSIGAAVNEE1701 pKa = 4.28LVRR1704 pKa = 11.84GQNTATDD1711 pKa = 3.85AEE1713 pKa = 4.72FEE1715 pKa = 4.33QPLLAVEE1722 pKa = 4.83EE1723 pKa = 4.31KK1724 pKa = 10.88SVWDD1728 pKa = 4.73DD1729 pKa = 3.04GWSLSSANHH1738 pKa = 7.02DD1739 pKa = 3.95EE1740 pKa = 4.6GEE1742 pKa = 4.3VMPDD1746 pKa = 3.0RR1747 pKa = 11.84LSQYY1751 pKa = 10.15TSMAVPLGGDD1761 pKa = 3.55PLGVTPAGPDD1771 pKa = 2.75NAAPVRR1777 pKa = 11.84SWTRR1781 pKa = 11.84AMLSKK1786 pKa = 10.52MNN1788 pKa = 4.03

Molecular weight:
197.12 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

3690

1788

1902

1845.0

205.14

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

10.244 ± 0.866

1.192 ± 0.221

5.149 ± 0.039

6.992 ± 0.458

2.304 ± 0.158

6.396 ± 0.068

2.168 ± 0.093

4.472 ± 0.334

5.908 ± 0.098

7.995 ± 0.122

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

3.333 ± 0.1

3.794 ± 0.035

4.526 ± 0.08

3.686 ± 0.245

5.691 ± 0.364

6.694 ± 0.055

6.341 ± 0.192

7.344 ± 0.262

1.816 ± 0.144

3.93 ± 0.094

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski