Wenzhou picorna-like virus 42

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 6.25

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KMG6|A0A1L3KMG6_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenzhou picorna-like virus 42 OX=1923629 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.68NYY3 pKa = 9.2RR4 pKa = 11.84VQMDD8 pKa = 3.25YY9 pKa = 11.37SAFLNKK15 pKa = 9.56PFYY18 pKa = 10.62VSSGEE23 pKa = 3.96WKK25 pKa = 7.84TTDD28 pKa = 2.88TRR30 pKa = 11.84LSKK33 pKa = 11.18LEE35 pKa = 4.85AISFPKK41 pKa = 10.64GVISVSAFTAVPFLYY56 pKa = 10.02SCYY59 pKa = 9.9YY60 pKa = 8.4RR61 pKa = 11.84AKK63 pKa = 10.28AKK65 pKa = 10.65VIIHH69 pKa = 6.5LNGTPMHH76 pKa = 6.58SGVIVATSMPPFTNIALTPQHH97 pKa = 6.15KK98 pKa = 10.12HH99 pKa = 5.99SINPYY104 pKa = 8.53IQAPHH109 pKa = 5.76QFLYY113 pKa = 10.84ANQSSAVEE121 pKa = 4.1VEE123 pKa = 4.41VPMFTNFPVARR134 pKa = 11.84TTGLDD139 pKa = 3.08ASSFATGTSVTGDD152 pKa = 3.39QEE154 pKa = 5.33GSMCEE159 pKa = 3.77VLLFVLNPLKK169 pKa = 8.77TTGGSTTIRR178 pKa = 11.84YY179 pKa = 6.36TVHH182 pKa = 7.08CIFEE186 pKa = 4.17EE187 pKa = 4.67LEE189 pKa = 4.3FFVPTSPKK197 pKa = 9.94FNSEE201 pKa = 4.05SLVAGIRR208 pKa = 11.84TTTSGLIDD216 pKa = 3.47GVFKK220 pKa = 11.23NVGTWARR227 pKa = 11.84TITTDD232 pKa = 3.6ALDD235 pKa = 3.58STRR238 pKa = 11.84QAIRR242 pKa = 11.84AWTGLHH248 pKa = 6.26SPNKK252 pKa = 9.91PIMHH256 pKa = 6.75TKK258 pKa = 10.6NYY260 pKa = 9.51VQGLNNLNITDD271 pKa = 3.96APVVYY276 pKa = 10.56DD277 pKa = 5.51KK278 pKa = 10.9IDD280 pKa = 3.92PYY282 pKa = 11.52LDD284 pKa = 3.27YY285 pKa = 11.36TRR287 pKa = 11.84ICDD290 pKa = 3.44DD291 pKa = 4.09TYY293 pKa = 11.27FKK295 pKa = 11.12TNIDD299 pKa = 4.22EE300 pKa = 5.09GDD302 pKa = 3.29MTYY305 pKa = 11.18LCGKK309 pKa = 7.69YY310 pKa = 7.33QHH312 pKa = 6.91IGTFGINSNTTTGTLLFSRR331 pKa = 11.84PICPFQEE338 pKa = 4.47VVSVTDD344 pKa = 4.12GSDD347 pKa = 2.97NPTYY351 pKa = 11.06SVIEE355 pKa = 4.1KK356 pKa = 10.17LALLATHH363 pKa = 6.64WRR365 pKa = 11.84GDD367 pKa = 3.9LEE369 pKa = 4.68VKK371 pKa = 9.91IQSSMTNFQNCKK383 pKa = 9.98LYY385 pKa = 11.14VVLDD389 pKa = 3.92YY390 pKa = 11.45SKK392 pKa = 11.12SSYY395 pKa = 11.31GMTNVPSYY403 pKa = 9.57EE404 pKa = 4.13QASGMITHH412 pKa = 6.91TFEE415 pKa = 4.38FSGGGTNIEE424 pKa = 3.92FTLPYY429 pKa = 9.65ISEE432 pKa = 4.31YY433 pKa = 10.07PHH435 pKa = 7.22LSCTPDD441 pKa = 2.94WLLQALSHH449 pKa = 5.73GVYY452 pKa = 10.21RR453 pKa = 11.84IYY455 pKa = 11.04LLQPLVSADD464 pKa = 3.81SQPTTAEE471 pKa = 3.61FNVYY475 pKa = 9.36VRR477 pKa = 11.84GKK479 pKa = 9.96PSFQLFGYY487 pKa = 7.83SVWPFTSAFGYY498 pKa = 11.04APTNKK503 pKa = 9.53KK504 pKa = 10.04KK505 pKa = 10.35SAPVTTPSPIAASSAPTTTAKK526 pKa = 10.4PRR528 pKa = 11.84MSPGVGAGVRR538 pKa = 11.84APRR541 pKa = 11.84NAFEE545 pKa = 4.44GAVDD549 pKa = 4.31LDD551 pKa = 4.76AINTQSRR558 pKa = 11.84FHH560 pKa = 6.61SEE562 pKa = 3.86CKK564 pKa = 10.12KK565 pKa = 10.64FYY567 pKa = 10.43PEE569 pKa = 3.61TLTNVTASIIDD580 pKa = 3.77NNTAGRR586 pKa = 11.84DD587 pKa = 3.42KK588 pKa = 11.21SDD590 pKa = 3.44NPKK593 pKa = 9.3TEE595 pKa = 3.78SFNPVSQIRR604 pKa = 11.84PLVNIRR610 pKa = 11.84DD611 pKa = 3.77ITRR614 pKa = 11.84RR615 pKa = 11.84MYY617 pKa = 10.83DD618 pKa = 3.09VYY620 pKa = 10.78TLSLQTRR627 pKa = 11.84EE628 pKa = 4.29ATGSTFVLHH637 pKa = 7.16LSDD640 pKa = 6.07LIAGTHH646 pKa = 5.9QGDD649 pKa = 3.67LPLDD653 pKa = 3.77HH654 pKa = 7.25FAPLHH659 pKa = 4.7VARR662 pKa = 11.84MLYY665 pKa = 10.07HH666 pKa = 6.8GFRR669 pKa = 11.84GGLKK673 pKa = 9.68VHH675 pKa = 6.15IQAMGGVHH683 pKa = 4.55MQVRR687 pKa = 11.84YY688 pKa = 8.92FPPQATTKK696 pKa = 10.05KK697 pKa = 8.4QTIQPSGKK705 pKa = 8.06TFYY708 pKa = 10.8TMWDD712 pKa = 3.1SRR714 pKa = 11.84IQPTSTFINCSPPVVNAHH732 pKa = 4.97YY733 pKa = 9.77HH734 pKa = 4.74QSGSSNGPKK743 pKa = 9.69IFKK746 pKa = 10.28DD747 pKa = 3.61GSTMDD752 pKa = 3.46GTSNSICVAEE762 pKa = 4.09VEE764 pKa = 4.47IPFMSACDD772 pKa = 3.62FVGSINSVAPISDD785 pKa = 3.4TSLEE789 pKa = 3.91IDD791 pKa = 2.97ALGYY795 pKa = 10.84LEE797 pKa = 5.13IQVQNDD803 pKa = 3.46TVAYY807 pKa = 8.86TDD809 pKa = 4.99DD810 pKa = 4.01SDD812 pKa = 4.43PPVTKK817 pKa = 10.34VYY819 pKa = 10.9NPSLYY824 pKa = 10.99VKK826 pKa = 10.18VCIGFSDD833 pKa = 4.3EE834 pKa = 4.42SRR836 pKa = 11.84LGMAVYY842 pKa = 10.26SPPLFLPTKK851 pKa = 9.42TVILPPPGGTTTYY864 pKa = 11.28LDD866 pKa = 3.97LPYY869 pKa = 9.68KK870 pKa = 10.38TGDD873 pKa = 3.46NVEE876 pKa = 3.96WLALKK881 pKa = 9.27TLAAPKK887 pKa = 10.15AYY889 pKa = 7.66FTLAPP894 pKa = 4.27

Molecular weight:
98.4 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KMG6|A0A1L3KMG6_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenzhou picorna-like virus 42 OX=1923629 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.64EE2 pKa = 7.03LITKK6 pKa = 7.91QNKK9 pKa = 9.15NEE11 pKa = 4.03NKK13 pKa = 10.06NKK15 pKa = 10.3KK16 pKa = 9.06EE17 pKa = 3.98NNNRR21 pKa = 11.84NIMSEE26 pKa = 4.06NILNNGNVEE35 pKa = 4.39DD36 pKa = 4.01NRR38 pKa = 11.84PPRR41 pKa = 11.84EE42 pKa = 3.67VSNTSKK48 pKa = 10.36VRR50 pKa = 11.84SDD52 pKa = 3.41LLGNLDD58 pKa = 4.27YY59 pKa = 10.9VTLPKK64 pKa = 10.82GSGSYY69 pKa = 10.72YY70 pKa = 10.15ILNCQTGYY78 pKa = 11.11LIAVKK83 pKa = 10.12KK84 pKa = 7.29QTFIIADD91 pKa = 3.84YY92 pKa = 10.26PVLEE96 pKa = 4.26WGEE99 pKa = 4.28VKK101 pKa = 10.77VKK103 pKa = 10.14FYY105 pKa = 11.2SGTRR109 pKa = 11.84PKK111 pKa = 9.6ATEE114 pKa = 4.0IIRR117 pKa = 11.84RR118 pKa = 11.84ALGSKK123 pKa = 9.83RR124 pKa = 11.84YY125 pKa = 9.73APEE128 pKa = 5.4AILDD132 pKa = 4.01DD133 pKa = 4.18LVNTISEE140 pKa = 4.18LMRR143 pKa = 11.84PVLQTCRR150 pKa = 11.84GGVLVARR157 pKa = 11.84ALSTLGGNVDD167 pKa = 3.37APHH170 pKa = 6.26RR171 pKa = 11.84TEE173 pKa = 4.01QSWMLMLKK181 pKa = 10.39LLEE184 pKa = 5.31LINTAITTSMSVSVNSVIALLIRR207 pKa = 11.84VTLVANDD214 pKa = 3.14IKK216 pKa = 11.38NYY218 pKa = 6.67FTPEE222 pKa = 3.73SGIEE226 pKa = 3.88AMLLAIASLSLPPTVVEE243 pKa = 3.92AFKK246 pKa = 10.89RR247 pKa = 11.84LSLFSNVKK255 pKa = 9.58ILDD258 pKa = 3.67DD259 pKa = 3.57VRR261 pKa = 11.84VFKK264 pKa = 10.78DD265 pKa = 2.86IMLAIDD271 pKa = 4.27TIVVSVLVKK280 pKa = 9.87LFPSFKK286 pKa = 10.77DD287 pKa = 3.85KK288 pKa = 10.99IEE290 pKa = 4.37SMCGWASHH298 pKa = 6.59HH299 pKa = 6.33FLIHH303 pKa = 7.94DD304 pKa = 3.37ITKK307 pKa = 10.31LLKK310 pKa = 10.18EE311 pKa = 4.44AEE313 pKa = 4.09NTKK316 pKa = 10.89NFMSDD321 pKa = 2.71TFRR324 pKa = 11.84EE325 pKa = 4.14RR326 pKa = 11.84VKK328 pKa = 10.98DD329 pKa = 3.82LYY331 pKa = 11.48KK332 pKa = 10.56HH333 pKa = 6.25VNDD336 pKa = 5.12SAVLLQWRR344 pKa = 11.84RR345 pKa = 11.84NNGAVDD351 pKa = 3.56TYY353 pKa = 9.84MRR355 pKa = 11.84RR356 pKa = 11.84LEE358 pKa = 3.94RR359 pKa = 11.84TYY361 pKa = 11.03KK362 pKa = 10.41VVLNFEE368 pKa = 4.16GHH370 pKa = 5.64SRR372 pKa = 11.84AEE374 pKa = 4.35PICFAFEE381 pKa = 4.07GGPGVGKK388 pKa = 10.21SLAMGSLYY396 pKa = 10.3KK397 pKa = 10.78ASGLSHH403 pKa = 6.46YY404 pKa = 10.94SHH406 pKa = 6.09VTKK409 pKa = 10.49AASDD413 pKa = 4.0GKK415 pKa = 10.45DD416 pKa = 2.82FWDD419 pKa = 4.71GYY421 pKa = 10.76NYY423 pKa = 10.29QDD425 pKa = 5.29VVTCDD430 pKa = 4.3DD431 pKa = 4.88LGQQGISQYY440 pKa = 10.8RR441 pKa = 11.84FLINIVSPIKK451 pKa = 10.94YY452 pKa = 9.64PLDD455 pKa = 3.7CAAAEE460 pKa = 4.13LKK462 pKa = 9.14DD463 pKa = 3.5TKK465 pKa = 10.67FFSSKK470 pKa = 11.05ALLFTTNLFSEE481 pKa = 4.38IQNISKK487 pKa = 9.49TDD489 pKa = 3.84MITDD493 pKa = 3.83ITALWRR499 pKa = 11.84RR500 pKa = 11.84VVVFKK505 pKa = 10.4FISTQHH511 pKa = 5.99VEE513 pKa = 3.88VRR515 pKa = 11.84HH516 pKa = 5.38YY517 pKa = 10.2STAEE521 pKa = 3.79KK522 pKa = 9.49QWRR525 pKa = 11.84VGAPMEE531 pKa = 3.8WRR533 pKa = 11.84YY534 pKa = 8.49TNIHH538 pKa = 6.56KK539 pKa = 10.52LNPVLKK545 pKa = 10.35NYY547 pKa = 7.37TQEE550 pKa = 4.87EE551 pKa = 4.47LTAWLLAWFEE561 pKa = 4.04LALEE565 pKa = 4.41EE566 pKa = 4.68KK567 pKa = 10.61ALYY570 pKa = 10.03YY571 pKa = 10.7EE572 pKa = 4.8NNTSNLNVDD581 pKa = 3.11AVHH584 pKa = 6.42RR585 pKa = 11.84RR586 pKa = 11.84KK587 pKa = 10.27SEE589 pKa = 3.87LLAAANAPDD598 pKa = 4.21ALQPQAWYY606 pKa = 10.88SRR608 pKa = 11.84VSDD611 pKa = 5.18LIDD614 pKa = 4.04TIDD617 pKa = 3.7VVSSAWRR624 pKa = 11.84VSEE627 pKa = 4.86WIPQLMDD634 pKa = 4.31TIATKK639 pKa = 10.82ALDD642 pKa = 3.91FKK644 pKa = 11.09KK645 pKa = 10.74LLMPLALIFGCVGLYY660 pKa = 10.64SLTSVFRR667 pKa = 11.84RR668 pKa = 11.84QSARR672 pKa = 11.84MFAEE676 pKa = 3.6NTLIVKK682 pKa = 10.15KK683 pKa = 10.52IEE685 pKa = 4.5DD686 pKa = 4.09SSPSTSGEE694 pKa = 3.96YY695 pKa = 10.24VRR697 pKa = 11.84RR698 pKa = 11.84QVKK701 pKa = 7.91YY702 pKa = 11.06VKK704 pKa = 9.98MEE706 pKa = 3.87GTKK709 pKa = 10.34EE710 pKa = 3.94STTIGLLSGHH720 pKa = 6.27YY721 pKa = 9.29IVVVAHH727 pKa = 6.33SVLDD731 pKa = 3.72KK732 pKa = 10.64KK733 pKa = 11.39GKK735 pKa = 6.9VTIYY739 pKa = 10.53NGQPEE744 pKa = 4.97LDD746 pKa = 3.62LRR748 pKa = 11.84MVDD751 pKa = 3.17HH752 pKa = 6.85AQYY755 pKa = 10.86EE756 pKa = 4.47LVYY759 pKa = 10.39EE760 pKa = 4.61DD761 pKa = 5.6LYY763 pKa = 11.56QDD765 pKa = 3.69VAVLKK770 pKa = 9.57HH771 pKa = 4.43SHH773 pKa = 5.59GVVVPFKK780 pKa = 10.97KK781 pKa = 10.59LDD783 pKa = 3.38THH785 pKa = 6.81FLANFRR791 pKa = 11.84NKK793 pKa = 9.79GLKK796 pKa = 9.28FLHH799 pKa = 7.19PDD801 pKa = 3.0GCVVLNGRR809 pKa = 11.84IAPTTQVWYY818 pKa = 9.48EE819 pKa = 3.95VRR821 pKa = 11.84DD822 pKa = 3.74TTILLKK828 pKa = 11.04DD829 pKa = 3.9NICYY833 pKa = 9.79RR834 pKa = 11.84DD835 pKa = 3.44LQGPGFCGSIVFDD848 pKa = 4.04EE849 pKa = 4.6DD850 pKa = 3.54AGIKK854 pKa = 9.74GMHH857 pKa = 6.11VAGDD861 pKa = 3.7PQDD864 pKa = 3.87VVGCAVVWSPRR875 pKa = 11.84LIEE878 pKa = 3.85ILRR881 pKa = 11.84SLFRR885 pKa = 11.84EE886 pKa = 4.53DD887 pKa = 4.47GNVSQYY893 pKa = 10.68EE894 pKa = 4.1FSDD897 pKa = 4.02RR898 pKa = 11.84PVDD901 pKa = 3.66SGLKK905 pKa = 8.85IDD907 pKa = 6.14KK908 pKa = 10.29DD909 pKa = 4.39FKK911 pKa = 11.1CNNIKK916 pKa = 10.11VSNIIPSPLYY926 pKa = 10.61GVFPVTKK933 pKa = 9.49EE934 pKa = 3.77PVNPSVNGPHH944 pKa = 5.59TVKK947 pKa = 10.91DD948 pKa = 3.72SLKK951 pKa = 10.58EE952 pKa = 3.88ALCHH956 pKa = 6.49VNSINNDD963 pKa = 3.62DD964 pKa = 4.4LEE966 pKa = 4.38SARR969 pKa = 11.84RR970 pKa = 11.84LLGDD974 pKa = 3.97IIEE977 pKa = 5.17PYY979 pKa = 10.22TPITDD984 pKa = 3.65YY985 pKa = 11.86VNIKK989 pKa = 9.94GDD991 pKa = 3.6EE992 pKa = 4.15VLAPMKK998 pKa = 10.61DD999 pKa = 3.32DD1000 pKa = 3.71TACGIGLNNDD1010 pKa = 2.8RR1011 pKa = 11.84HH1012 pKa = 6.74HH1013 pKa = 6.98YY1014 pKa = 10.2IDD1016 pKa = 4.53FEE1018 pKa = 5.96KK1019 pKa = 11.24GDD1021 pKa = 3.97LTPAGVDD1028 pKa = 4.27LITNFEE1034 pKa = 4.45TKK1036 pKa = 10.14CVAEE1040 pKa = 4.35TLDD1043 pKa = 3.55ISDD1046 pKa = 4.57VIAKK1050 pKa = 7.6EE1051 pKa = 4.13TVKK1054 pKa = 11.22DD1055 pKa = 4.14EE1056 pKa = 4.26IRR1058 pKa = 11.84PLTKK1062 pKa = 10.34NRR1064 pKa = 11.84FPRR1067 pKa = 11.84TFRR1070 pKa = 11.84IIPLHH1075 pKa = 5.8VNFMLKK1081 pKa = 10.11KK1082 pKa = 9.4YY1083 pKa = 9.9LGNVFKK1089 pKa = 10.95QLIRR1093 pKa = 11.84DD1094 pKa = 3.33KK1095 pKa = 10.26WVNGLMLQINPYY1107 pKa = 10.24SEE1109 pKa = 3.79FHH1111 pKa = 6.81VIYY1114 pKa = 10.64NHH1116 pKa = 6.08LRR1118 pKa = 11.84NRR1120 pKa = 11.84NLLALDD1126 pKa = 3.32VSFWDD1131 pKa = 3.25KK1132 pKa = 11.59KK1133 pKa = 9.63MVVQVMHH1140 pKa = 6.4MVRR1143 pKa = 11.84EE1144 pKa = 4.12VLVSKK1149 pKa = 9.48LTEE1152 pKa = 4.17RR1153 pKa = 11.84YY1154 pKa = 7.7NTDD1157 pKa = 2.84RR1158 pKa = 11.84KK1159 pKa = 10.9VLDD1162 pKa = 3.63TVLANIIQGYY1172 pKa = 8.24VAANDD1177 pKa = 3.3DD1178 pKa = 4.83TYY1180 pKa = 11.53WLTHH1184 pKa = 5.64SMASGTWITNMFNSLVQLSYY1204 pKa = 11.34VRR1206 pKa = 11.84MWYY1209 pKa = 10.78NSIKK1213 pKa = 10.36PNLSTMDD1220 pKa = 4.21FYY1222 pKa = 11.97NDD1224 pKa = 3.27LALFILGDD1232 pKa = 4.35DD1233 pKa = 4.65IICGVSTNAPEE1244 pKa = 4.7LNAFTMRR1251 pKa = 11.84DD1252 pKa = 3.43YY1253 pKa = 10.21YY1254 pKa = 10.9TRR1256 pKa = 11.84LGLRR1260 pKa = 11.84VTSSVKK1266 pKa = 10.18KK1267 pKa = 10.65DD1268 pKa = 3.06IVNPYY1273 pKa = 9.68EE1274 pKa = 3.8SWEE1277 pKa = 4.11DD1278 pKa = 3.29VTFLKK1283 pKa = 10.6RR1284 pKa = 11.84RR1285 pKa = 11.84FYY1287 pKa = 11.47YY1288 pKa = 10.31HH1289 pKa = 7.28LEE1291 pKa = 3.94LKK1293 pKa = 10.54KK1294 pKa = 10.73VVGVLSEE1301 pKa = 4.16EE1302 pKa = 4.33TLLSSISWVDD1312 pKa = 2.96ASKK1315 pKa = 11.34NIDD1318 pKa = 3.55TVVEE1322 pKa = 4.13DD1323 pKa = 4.98KK1324 pKa = 10.89IRR1326 pKa = 11.84AFQLEE1331 pKa = 4.59AYY1333 pKa = 9.32LNPEE1337 pKa = 3.73GDD1339 pKa = 3.91DD1340 pKa = 3.9FVDD1343 pKa = 3.91KK1344 pKa = 11.53LEE1346 pKa = 4.27NTCVEE1351 pKa = 3.95RR1352 pKa = 11.84GVAFKK1357 pKa = 10.47RR1358 pKa = 11.84WPKK1361 pKa = 10.53HH1362 pKa = 4.92ILLEE1366 pKa = 4.15LFRR1369 pKa = 11.84SGMVKK1374 pKa = 9.87YY1375 pKa = 10.32HH1376 pKa = 6.41SFDD1379 pKa = 3.38GTVIAHH1385 pKa = 6.93

Molecular weight:
157.5 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

2279

894

1385

1139.5

127.95

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

6.011 ± 0.296

1.316 ± 0.086

5.924 ± 0.623

4.607 ± 0.778

4.432 ± 0.374

5.485 ± 0.554

2.457 ± 0.072

5.924 ± 0.275

5.88 ± 0.873

9.171 ± 1.181

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.282 ± 0.028

5.397 ± 0.504

5.002 ± 1.34

2.72 ± 0.395

4.344 ± 0.684

7.503 ± 0.829

7.591 ± 1.678

8.337 ± 0.732

1.36 ± 0.289

4.256 ± 0.344

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski